Παρακολούθηση
Claire Bonial
Claire Bonial
Computational Linguist, ARL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.mil
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Abstract meaning representation for sembanking
L Banarescu, C Bonial, S Cai, M Georgescu, K Griffitt, U Hermjakob, ...
Proceedings of the 7th linguistic annotation workshop and interoperability …, 2013
11882013
Abstract meaning representation (amr) 1.0 specification
L Banarescu, C Bonial, S Cai, M Georgescu, K Griffitt, U Hermjakob, ...
Parsing on Freebase from Question-Answer Pairs. In Proceedings of the 2013 …, 2012
842012
A hierarchical unification of LIRICS and VerbNet semantic roles
C Bonial, W Corvey, M Palmer, VV Petukhova, H Bunt
2011 IEEE Fifth International Conference on Semantic Computing, 483-489, 2011
752011
Propbank: Semantics of new predicate types
C Bonial, J Bonn, K Conger, JD Hwang, M Palmer
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
682014
On predicting social unrest using social media
R Korolov, D Lu, J Wang, G Zhou, C Bonial, C Voss, L Kaplan, W Wallace, ...
2016 IEEE/ACM international conference on advances in social networks …, 2016
642016
Propbank annotation of multilingual light verb constructions
JD Hwang, A Bhatia, C Bonial, A Mansouri, A Vaidya, N Xue, M Palmer
Proceedings of the Fourth Linguistic Annotation Workshop, 82-90, 2010
602010
Propbank annotation guidelines
C Bonial, O Babko-Malaya, JD Choi, J Hwang, M Palmer
Center for Computational Language and Education Research Institute of …, 2010
542010
Renewing and revising SemLink
C Bonial, K Stowe, M Palmer
Proceedings of the 2nd Workshop on Linked Data in Linguistics (LDL-2013 …, 2013
502013
English propbank annotation guidelines
C Bonial, J Hwang, J Bonn, K Conger, O Babko-Malaya, M Palmer
Center for Computational Language and Education Research Institute of …, 2012
482012
Dialogue-AMR: abstract meaning representation for dialogue
C Bonial, L Donatelli, M Abrams, S Lukin, S Tratz, M Marge, R Artstein, ...
Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference, 684-695, 2020
402020
Applying the Wizard-of-Oz technique to multimodal human-robot dialogue
M Marge, C Bonial, B Byrne, T Cassidy, AW Evans, SG Hill, C Voss
arXiv preprint arXiv:1703.03714, 2017
402017
Exploring variation of natural human commands to a robot in a collaborative navigation task
M Marge, C Bonial, A Foots, C Hayes, C Henry, K Pollard, R Artstein, ...
Proceedings of the first workshop on language grounding for robotics, 58-66, 2017
262017
English light verb construction identification using lexical knowledge
WT Chen, C Bonial, M Palmer
Twenty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2015
242015
The rich event ontology
SW Brown, C Bonial, L Obrst, M Palmer
Proceedings of the Events and Stories in the News Workshop, 87-97, 2017
232017
Semlink+: Framenet, verbnet and event ontologies
M Palmer, C Bonial, D McCarthy
Proceedings of Frame Semantics in NLP: A Workshop in Honor of Chuck Fillmore …, 2014
232014
Laying down the yellow brick road: Development of a wizard-of-oz interface for collecting human-robot dialogue
C Bonial, M Marge, A Foots, F Gervits, CJ Hayes, C Henry, SG Hill, ...
arXiv preprint arXiv:1710.06406, 2017
222017
17 VerbNet: Capturing English Verb Behavior, Meaning, and Usage
M Palmer, C Bonial, JD Hwang
The Oxford handbook of cognitive science, 315, 2016
222016
The VerbCorner Project: Findings from Phase 1 of crowd-sourcing a semantic decomposition of verbs
JK Hartshorne, C Bonial, M Palmer
Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2014
222014
Propbank frameset annotation guidelines using a dedicated editor, cornerstone
JD Choi, C Bonial, M Palmer
Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources …, 2010
222010
Abstract meaning representation for human-robot dialogue
CN Bonial, L Donatelli, J Ervin, CR Voss
Proceedings of the Society for Computation in Linguistics 2 (1), 236-246, 2019
212019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20