Παρακολούθηση
Anastasios Tzotzis
Anastasios Tzotzis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Influence of the nose radius on the machining forces induced during AISI-4140 hard turning: A CAD-based and 3D FEM approach
A Tzotzis, C García-Hernández, JL Huertas-Talón, P Kyratsis
Micromachines 11 (9), 798, 2020
122020
Cad-based 3d-fe modelling of aisi-d3 turning with ceramic tooling
P Kyratsis, A Tzotzis, A Markopoulos, N Tapoglou
Machines 9 (1), 4, 2021
112021
Engineering applications using CAD based application programming interface
A Tzotzis, C Garcia-Hernandez, JL Huertas-Talon, D Tzetzis, P Kyratsis
MATEC web of conferences 94, 01011, 2017
102017
FEM based mathematical modelling of thrust force during drilling of Al7075-T6
A Tzotzis, C García-Hernández, JL Huertas-Talón, P Kyratsis
Mechanics & Industry 21 (4), 415, 2020
92020
CAD-based automated design of FEA-ready cutting tools
A Tzotzis, C García-Hernández, JL Huertas-Talón, P Kyratsis
Journal of Manufacturing and Materials Processing 4 (4), 104, 2020
82020
3D FE Modelling of Machining Forces during AISI 4140 Hard Turning.
A Tzotzis, C García-Hernández, JL Huertas-Talón, P Kyratsis
Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering 66, 2020
82020
PNEUMATIC CYLINDER DESIGN USING CAD-BASED PROGRAMMING.
P KYRATSIS, A TZOTZIS, D TZETZIS, N SAPIDIS
Academic Journal of Manufacturing Engineering 16 (2), 2018
72018
3D finite element analysis of Al7075-T6 drilling with coated solid tooling
A Tzotzis, A Markopoulos, N Karkalos, P Kyratsis
MATEC Web of Conferences 318, 01038, 2020
62020
Innovative and sustainable toothpaste packaging design
A Malea, A Tzotzis, A Manavis, P Kyratsis
Journal of Graphic Engineering and Design 11 (2), 19, 2020
42020
Combining product and packaging design for increased added value and customer satisfaction
T Vasileiadis, A Tzotzis, D Tzetzis, P Kyratsis
Journal of Graphic Engineering and Design 10 (2), 5-15, 2019
32019
CAD based product design: a case study
P Kyratsis, E Gabis, A Tzotzis, D Tzetzis, K Kakoulis
Int J Mod Manuf Technol 11, 88-93, 2019
32019
FEM based investigation on thrust force and torque during Al7075-T6 drilling
A Tzotzis, AP Markopoulos, NE Karkalos, D Tzetzis, P Kyratsis
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1037 (1), 012009, 2021
22021
Computational Design and Digital Fabrication
P Kyratsis, A Tzotzis, A Manavis
Advances in Manufacturing Systems, 1-16, 2021
12021
AERODYNAMIC BASED SHAPE OPTIMIZATION USING CFD: A TRAINING CASE STUDY.
G IATROU, A TZOTZIS, P KYRATSIS, D TZETZIS
Academic Journal of Manufacturing Engineering 18 (1), 2020
12020
FEM-based investigation on machining forces and temperatures induced during AISI-4140 hard turning
A Tzotzis, N Efkolidis, D Tzetzis, P Kyratsis
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1235 (1), 012043, 2022
2022
3D-FEM Approach of AISI-52100 Hard Turning: Modelling of Cutting Forces and Cutting Condition Optimization
A Tzotzis, N Tapoglou, RK Verma, P Kyratsis
Machines 10 (2), 74, 2022
2022
CAD Software Integration with Programming Tools for Modelling, Measurement and Verification of Surfaces
R Gella-Marín, A Tzotzis, C García-Hernández, JL Huertas-Talón, ...
Experiments and Simulations in Advanced Manufacturing, 91-116, 2021
2021
Experimental Analysis and Soft Computing Modeling of Abrasive Waterjet Milling of Steel Workpieces
P Karmiris-Obratański, NE Karkalos, A Tzotzis, P Kyratsis, ...
MATEC Web of Conferences 318, 01031, 2020
2020
CAD-BASED AUTOMATED G-CODE GENERATION FOR DRILLING OPERATIONS
A Tzotzis, A Manavis, N Efkolidis, P Kyratsis
FEM-BASED COMPARATIVE STUDY OF SQUARE & RHOMBIC INSERT MACHINING PERFORMANCE DURING TURNING OF AISI-D3 STEEL
A Tzotzis, N Efkolidis, G Oancea, P Kyratsis
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20