Παρακολούθηση
Odysseas Tsilipakos
Odysseas Tsilipakos
National Hellenic Research Foundation, Theoretical and Physical Chemistry Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eie.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Toward intelligent metasurfaces: the progress from globally tunable metasurfaces to software‐defined metasurfaces with an embedded network of controllers
O Tsilipakos, AC Tasolamprou, A Pitilakis, F Liu, X Wang, MS Mirmoosa, ...
Advanced optical materials 8 (17), 2000783, 2020
2022020
Intelligent metasurfaces with continuously tunable local surface impedance for multiple reconfigurable functions
F Liu, O Tsilipakos, A Pitilakis, AC Tasolamprou, MS Mirmoosa, ...
Physical Review Applied 11 (4), 044024, 2019
1922019
Electro-optic modulation in integrated photonics
G Sinatkas, T Christopoulos, O Tsilipakos, EE Kriezis
Journal of Applied Physics 130 (1), 2021
1612021
A multi-functional reconfigurable metasurface: Electromagnetic design accounting for fabrication aspects
A Pitilakis, O Tsilipakos, F Liu, KM Kossifos, AC Tasolamprou, DH Kwon, ...
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 69 (3), 1440-1454, 2020
1092020
Programmable metasurfaces: State of the art and prospects
F Liu, A Pitilakis, MS Mirmoosa, O Tsilipakos, X Wang, AC Tasolamprou, ...
2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1-5, 2018
962018
On the calculation of the quality factor in contemporary photonic resonant structures
T Christopoulos, O Tsilipakos, G Sinatkas, EE Kriezis
Optics Express 27 (10), 14505-14522, 2019
782019
Pairing toroidal and magnetic dipole resonances in elliptic dielectric rod metasurfaces for reconfigurable wavefront manipulation in reflection
O Tsilipakos, AC Tasolamprou, T Koschny, M Kafesaki, EN Economou, ...
Advanced optical materials 6 (22), 1800633, 2018
732018
Toroidal eigenmodes in all-dielectric metamolecules
AC Tasolamprou, O Tsilipakos, M Kafesaki, CM Soukoulis, EN Economou
Physical Review B 94 (20), 205433, 2016
722016
Thermo-optic plasmo-photonic mode interference switches based on dielectric loaded waveguides
K Hassan, JC Weeber, L Markey, A Dereux, A Pitilakis, O Tsilipakos, ...
Applied Physics Letters 99 (24), 2011
722011
Theoretical analysis of thermally tunable microring resonator filters made of dielectric-loaded plasmonic waveguides
O Tsilipakos, TV Yioultsis, EE Kriezis
Journal of Applied Physics 106 (9), 2009
702009
A 320 Gb/s-Throughput Capable 22 Silicon-Plasmonic Router Architecture for Optical Interconnects
S Papaioannou, K Vyrsokinos, O Tsilipakos, A Pitilakis, K Hassan, ...
Journal of Lightwave Technology 29 (21), 3185-3195, 2011
692011
Exploration of intercell wireless millimeter-wave communication in the landscape of intelligent metasurfaces
AC Tasolamprou, A Pitilakis, S Abadal, O Tsilipakos, X Timoneda, ...
IEEE access 7, 122931-122948, 2019
662019
Interfacing dielectric-loaded plasmonic and silicon photonic waveguides: theoretical analysis and experimental demonstration
O Tsilipakos, A Pitilakis, TV Yioultsis, S Papaioannou, K Vyrsokinos, ...
IEEE Journal of Quantum Electronics 48 (5), 678-687, 2012
582012
Scalability analysis of programmable metasurfaces for beam steering
H Taghvaee, S Abadal, A Pitilakis, O Tsilipakos, AC Tasolamprou, ...
IEEE access 8, 105320-105334, 2020
542020
Coupled-mode-theory framework for nonlinear resonators comprising graphene
T Christopoulos, O Tsilipakos, N Grivas, EE Kriezis
Physical Review E 94 (6), 062219, 2016
492016
Antimatched electromagnetic metasurfaces for broadband arbitrary phase manipulation in reflection
O Tsilipakos, T Koschny, CM Soukoulis
ACS photonics 5 (3), 1101-1107, 2018
472018
Thermo-optic microring resonator switching elements made of dielectric-loaded plasmonic waveguides
O Tsilipakos, EE Kriezis, SI Bozhevolnyi
Journal of Applied Physics 109 (7), 2011
472011
Intercell wireless communication in software-defined metasurfaces
AC Tasolamprou, MS Mirmoosa, O Tsilipakos, A Pitilakis, F Liu, S Abadal, ...
2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1-5, 2018
452018
0.48 Tb/s (12x40Gb/s) WDM transmission and high-quality thermo-optic switching in dielectric loaded plasmonics
D Kalavrouziotis, S Papaioannou, G Giannoulis, D Apostolopoulos, ...
Optics Express 20 (7), 7655-7662, 2012
442012
Degenerate four-wave mixing in nonlinear resonators comprising two-dimensional materials: A coupled-mode theory approach
T Christopoulos, O Tsilipakos, G Sinatkas, EE Kriezis
Physical Review B 98 (23), 235421, 2018
342018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20