Παρακολούθηση
Hicham JOHRA
Hicham JOHRA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα build.aau.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Influence of internal thermal mass on the indoor thermal dynamics and integration of phase change materials in furniture for building energy storage: A review
H Johra, P Heiselberg
Renewable and Sustainable Energy Reviews 69, 19-32, 2017
1442017
Influence of envelope, structural thermal mass and indoor content on the building heating energy flexibility
H Johra, P Heiselberg, J Le Dréau
Energy and Buildings 183, 325-339, 2019
1322019
Sustainable and energy-efficient domestic hot water systems: A review
MZ Pomianowski, H Johra, A Marszal-Pomianowska, C Zhang
Renewable and Sustainable Energy Reviews 128, 109900, 2020
1032020
Solar shading control strategy for office buildings in cold climate
L Karlsen, P Heiselberg, I Bryn, H Johra
Energy and buildings 118, 316-328, 2016
972016
Verification of simple illuminance based measures for indication of discomfort glare from windows
L Karlsen, P Heiselberg, I Bryn, H Johra
Building and environment 92, 615-626, 2015
822015
Experimental and numerical study of a PCM solar air heat exchanger and its ventilation preheating effectiveness
Y Hu, PK Heiselberg, H Johra, R Guo
Renewable Energy 145, 106-115, 2020
542020
Integration of a magnetocaloric heat pump in an energy flexible residential building
H Johra, K Filonenko, P Heiselberg, C Veje, S Dall’Olio, K Engelbrecht, ...
Renewable Energy 136, 115-126, 2019
542019
Integration of a magnetocaloric heat pump in energy flexible buildings
H Johra
Aalborg University, 2018
54*2018
Influence of foaming agents on solid thermal conductivity of foam glasses prepared from CRT panel glass
MB Østergaard, RR Petersen, J König, H Johra, Y Yue
Journal of Non-Crystalline Solids 465, 59-64, 2017
462017
Metal–organic framework glasses possess higher thermal conductivity than their crystalline counterparts
SS Sørensen, MB Østergaard, M Stepniewska, H Johra, Y Yue, ...
ACS applied materials & interfaces 12 (16), 18893-18903, 2020
352020
Boron anomaly in the thermal conductivity of lithium borate glasses
SS Sørensen, H Johra, JC Mauro, M Bauchy, MM Smedskjaer
Physical Review Materials 3 (7), 075601, 2019
302019
Using data from smart energy meters to gain knowledge about households connected to the district heating network: A Danish case
D Leiria, H Johra, A Marszal-Pomianowska, MZ Pomianowski, ...
Smart Energy 3, 100035, 2021
222021
Integration of a magnetocaloric heat pump in a low-energy residential building
H Johra, K Filonenko, P Heiselberg, C Veje, T Lei, S Dall’Olio, ...
Building Simulation 11, 753-763, 2018
202018
Numerical analysis of the impact of thermal inertia from the furniture/indoor content and phase change materials on the building energy flexibility
H Johra, P Heiselberg, J Le Dréau
Proceedings of 15th IBPSA Conference, International Building Performance …, 2017
182017
Modeling PCM phase change temperature and hysteresis in ventilation cooling and heating applications
Y Hu, R Guo, PK Heiselberg, H Johra
Energies 13 (23), 6455, 2020
172020
Experimental investigation of convective heat transfer for night cooling with diffuse ceiling ventilation
R Guo, P Heiselberg, Y Hu, H Johra, C Zhang, RL Jensen, KT Jønsson, ...
Building and Environment 193, 107665, 2021
152021
Using residential buildings to manage flexibility in the district heating network: Perspectives and future visions from sector professionals
PVK Andersen, S Georg, K Gram-Hanssen, PK Heiselberg, A Horsbøl, ...
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 352 (1), 012032, 2019
152019
Treatment and analysis of smart energy meter data from a cluster of buildings connected to district heating: A Danish case
H Johra, DHLE Pereira, P Heiselberg, A Marszal-Pomianowska, ...
12th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2020, 12004, 2020
142020
User engagement with smart home technology for enabling building energy flexibility in a district heating system
SP Larsen, H Johra
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 352 (1), 012002, 2019
142019
Principles of energy flexible buildings: energy in buildings and communities programme annex 67 energy flexible buildings
AJ Marszal-Pomianowska, H Johra, A Knotzer, J Salom, T Péan, ...
International Energy Agency, 2020
12*2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20