Микола Йосипович Малік
Микола Йосипович Малік
доктор економічних наук, професор, академік Національної академії
Verified email at iae.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: монографія
МЙ Малік, ОА Нужна
К.: ННЦ ІАЕ, 198-202, 2007
2982007
Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології
ПТ Саблук, МЙ Малік, ВЛ Валентинов
К.: ІАЕ 294, 2002
1472002
Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК
ЮЯ Лузан
Економіка АПК, 3-8, 2010
1082010
До питання сталого розвитку сільських територій
МЙ Малік
Економіка АПК 5, 51-58, 2008
1042008
Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
К.: ННЦ ІАЕ 370 (3), 2005
982005
Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АпК 4, 2006
922006
Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та екологобезпечного агропромислового виробництва
МЙ Малік, МА Хвесик
Економіка АПК, 3-12, 2010
892010
Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері економіки
МЙ Малік
економіка АПК, 103-108, 2010
612010
Фінансово-кредитний механізм у розвитку аграрного підприємництва
МЙ Малік
Фінанси України, 47-53, 2004
592004
Інтеграція–як фактор підвищення ефективності реформованих сільськогосподарських підприємств
МЙ Малік, ПМ Федієнко, МК Орлатий
К.: ІАЕ УААН, 2000
592000
Основи аграрного підприємництва
МЙ Малік
К.: ІАЕ, 2000
582000
Основи аграрного підприємництва
МЙ Малік
К.: ІАЕ, 2000
582000
Підприємництво у розвитку аграрного ринку
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 138-149, 2007
442007
Мотивація виробничої діяльності в аграрній сфері економіки (методологія і організація)
МЙ Малік
К.: ІАЕ, 92-177, 1995
411995
Аграрна реформа і розвиток підприємництва
МЙ Малік, ПМ Федієнко
К.: ІАЕ УААН, 2003
402003
Кооперація в сільському господарстві України: стан і перспективи
МЙ Малік
Економіка АПК, 3-7, 2005
392005
Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств
МЙ Малік, ВМ Заяць
Економіка АПК, 87-95, 2013
372013
Концептуальні засади розвитку сільських територій
МЙ Малік, ВА Пулім
Режим доступу: http://baitas. lzuu. lt/~ mazylis/julram/8/156. pdf, 2010
322010
Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк, ОЮ Лузан
Економіка АПК, 2013
312013
Державне регулювання аграрного сектору економіки в дослідженнях вітчизняних вчених
МЙ Малік, ЮО Лупенко
Економіка АПК, 153-158, 2009
302009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20