Παρακολούθηση
Ilie Radu
Ilie Radu
European XFEL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mbi-berlin.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transient ferromagnetic-like state mediating ultrafast reversal of antiferromagnetically coupled spins
I Radu, K Vahaplar, C Stamm, T Kachel, N Pontius, HA Dürr, TA Ostler, ...
Nature 472 (7342), 205-208, 2011
11442011
Efficient metallic spintronic emitters of ultrabroadband terahertz radiation
T Seifert, S Jaiswal, U Martens, J Hannegan, L Braun, P Maldonado, ...
Nature photonics 10 (7), 483-488, 2016
8142016
Terahertz spin current pulses controlled by magnetic heterostructures
T Kampfrath, M Battiato, P Maldonado, G Eilers, J Nötzold, S Mährlein, ...
Nature nanotechnology 8 (4), 256-260, 2013
6472013
Nanoscale spin reversal by non-local angular momentum transfer following ultrafast laser excitation in ferrimagnetic GdFeCo
CE Graves, AH Reid, T Wang, B Wu, S de Jong, K Vahaplar, I Radu, ...
Nature materials 12 (4), 293-298, 2013
3682013
High-field high-repetition-rate sources for the coherent THz control of matter
B Green, S Kovalev, V Asgekar, G Geloni, U Lehnert, T Golz, M Kuntzsch, ...
Scientific reports 6, 22256, 2016
1812016
Crystallographically amorphous ferrimagnetic alloys: Comparing a localized atomistic spin model with experiments
TA Ostler, RFL Evans, RW Chantrell, U Atxitia, O Chubykalo-Fesenko, ...
Physical Review B 84 (2), 024407, 2011
1662011
Perpendicular exchange bias in ferrimagnetic spin valves
F Radu, R Abrudan, I Radu, D Schmitz, H Zabel
Nature Communications 3, 715, 2012
1472012
Femtosecond electron and spin dynamics in Gd (0001) studied by time-resolved photoemission and magneto-optics
M Lisowski, PA Loukakos, A Melnikov, I Radu, L Ungureanu, M Wolf, ...
Physical review letters 95 (13), 137402, 2005
1322005
Coherent optical phonons and parametrically coupled magnons induced by femtosecond laser excitation of the Gd (0001) surface
A Melnikov, I Radu, U Bovensiepen, O Krupin, K Starke, E Matthias, ...
Physical review letters 91 (22), 227403, 2003
1292003
Laser-induced magnetization dynamics of lanthanide-doped permalloy thin films
I Radu, G Woltersdorf, M Kiessling, A Melnikov, U Bovensiepen, JU Thiele, ...
Physical review letters 102 (11), 117201, 2009
1282009
Dissecting spin-phonon equilibration in ferrimagnetic insulators by ultrafast lattice excitation
SF Maehrlein, I Radu, P Maldonado, A Paarmann, M Gensch, ...
Science Advances 4 (7), eaar5164, 2018
1182018
Ultrafast and Distinct Spin Dynamics in Magnetic Alloys
I Radu, C Stamm, A Eschenlohr, F Radu, R Abrudan, K Vahaplar, ...
SPIN 5 (3), 1550004 (10 pages), 2015
1062015
FemtoSpeX: a versatile optical pump–soft X-ray probe facility with 100 fs X-ray pulses of variable polarization
Journal of Synchrotron Radiation 21 (DOI: 10.1107/S1600577514012247), 2014
1042014
Antiferromagnetic-ferromagnetic phase transition in FeRh probed by x-ray magnetic circular dichroism
C Stamm, JU Thiele, T Kachel, I Radu, P Ramm, M Kosuth, J Minár, ...
Physical Review B 77 (18), 184401, 2008
982008
Ultrafast thermally induced magnetic switching in synthetic ferrimagnets
RFL Evans, TA Ostler, RW Chantrell, I Radu, T Rasing
Applied Physics Letters 104 (8), 082410, 2014
932014
Laser-induced generation and quenching of magnetization on FeRh studied with time-resolved x-ray magnetic circular dichroism
I Radu, C Stamm, N Pontius, T Kachel, P Ramm, JU Thiele, HA Dürr, ...
Physical Review B 81 (10), 104415, 2010
922010
Terahertz spin currents and inverse spin Hall effect in thin-film heterostructures containing complex magnetic compounds
T Seifert, U Martens, S Günther, MAW Schoen, F Radu, XZ Chen, I Lucas, ...
SPIN, 2017
872017
Probing ultrafast spin dynamics with high-harmonic magnetic circular dichroism spectroscopy
F Willems, CTL Smeenk, N Zhavoronkov, O Kornilov, I Radu, ...
Physical Review B 92 (22), 220405, 2015
852015
The 2021 ultrafast spectroscopic probes of condensed matter roadmap
J Lloyd-Hughes, PM Oppeneer, TP Dos Santos, A Schleife, S Meng, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 33 (35), 353001, 2021
792021
Angular Momentum Flow During Ultrafast Demagnetization of a Ferrimagnet
M Hennecke, I Radu, R Abrudan, T Kachel, K Holldack, R Mitzner, ...
Physical Review Letters 122 (15), 157202, 2019
612019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20