Παρακολούθηση
Efi Fogel
Efi Fogel
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα post.tau.ac.il
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exact and efficient construction of Minkowski sums of convex polyhedra with applications
E Fogel, D Halperin
Computer-Aided Design 39 (11), 929-940, 2007
1222007
2D arrangements
R Wein, E Fogel, B Zukerman, D Halperin
CGAL-3.3 User and Reference Manual, 2007
1152007
CGAL arrangements and their applications: A step-by-step guide
E Fogel, D Halperin, R Wein
Springer Science & Business Media, 2012
71*2012
Advanced programming techniques applied to Cgal's arrangement package
R Wein, E Fogel, B Zukerman, D Halperin
Computational Geometry 38 (1-2), 37-63, 2007
692007
A web architecture for progressive delivery of 3d content
E Fogel, D Cohen-Or, R Ironi, T Zvi
Proceedings of the sixth international conference on 3D Web technology, 35-41, 2001
462001
PC-based computing system employing a silicon chip having a routing unit and a control unit for parallelizing multiple GPU-driven pipeline cores according to the object …
R Bakalash, O Remez, E Fogel
US Patent 7,812,844, 2010
412010
Arrangements
E Fogel, D Halperin, L Kettner, M Teillaud, R Wein, N Wolpert
Effective Computational Geometry for Curves and Surfaces, 1-66, 2006
402006
2D regularized Boolean set-operations
E Fogel, R Wein, B Zukerman, D Halperin
CGAL User and Reference Manual 3 (1), 2006
382006
Sweeping and maintaining two-dimensional arrangements on surfaces: A first step
E Berberich, E Fogel, D Halperin, K Mehlhorn, R Wein
European Symposium on Algorithms, 645-656, 2007
352007
Code Flexibility and Program Efficiency by Genericity: Improving Cgal ’s Arrangements
E Fogel, R Wein, D Halperin
European Symposium on Algorithms, 664-676, 2004
332004
The computational geometry algorithms library CGAL
E Fogel, M Teillaud
ACM Communications in Computer Algebra 49 (1), 10-12, 2015
322015
2D Minkowski sums
R Wein, A Baram, E Flato, E Fogel, M Hemmer, S Morr
CGAL User and Reference Manual 3, 2013
252013
Arrangements on parametric surfaces I: General framework and infrastructure
E Berberich, E Fogel, D Halperin, K Mehlhorn, R Wein
Mathematics in Computer Science 4 (1), 45-66, 2010
252010
Generic Programming and The Cgal Library
E Fogel, M Teillaud
Effective Computational Geometry for Curves and Surfaces, 313-320, 2006
252006
On the exact maximum complexity of Minkowski sums of polytopes
E Fogel, D Halperin, C Weibel
Discrete & Computational Geometry 42, 654-669, 2009
242009
Arrangements on parametric surfaces II: Concretizations and applications
E Berberich, E Fogel, D Halperin, M Kerber, O Setter
Mathematics in Computer Science 4 (1), 67-91, 2010
232010
Exact implementation of arrangements of geodesic arcs on the sphere with applications
E Fogel, O Setter, D Halperin
24th European Workshop on Computational Geometry, 83-86, 2008
212008
Exact Minkowski sums of polygons with holes
A Baram, E Fogel, D Halperin, M Hemmer, S Morr
Computational Geometry 73, 46-56, 2018
182018
Polyhedral assembly partitioning with infinite translations or the importance of being exact
E Fogel, D Halperin
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 10 (2), 227-241, 2013
182013
PC-based computing system employing parallelized graphics processing units (GPUS) interfaced with the central processing unit (CPU) using a PC bus and a hardware graphics hub …
R Bakalash, O Remez, G Bar-or, E Fogel, A Shaham
US Patent 7,808,499, 2010
162010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20