Παρακολούθηση
Grigorios Tsoumakas
Grigorios Tsoumakas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-label classification: An overview
G Tsoumakas, I Katakis
International Journal of Data Warehousing and Mining (IJDWM) 3 (3), 1-13, 2007
36402007
Mining multi-label data
G Tsoumakas, I Katakis, I Vlahavas
Data mining and knowledge discovery handbook, 667-685, 2010
20982010
Random k-Labelsets: An Ensemble Method for Multilabel Classification
G Tsoumakas, I Vlahavas
European conference on machine learning, 406-417, 2007
12972007
Random k-labelsets for multi-label classification
G Tsoumakas, I Katakis, I Vlahavas
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 23 (7), 1079-1089, 2010
10922010
Multi-label classification of music into emotions.
K Trohidis, G Tsoumakas, G Kalliris, IP Vlahavas
ISMIR 8, 325-330, 2008
10642008
Mulan: A java library for multi-label learning
G Tsoumakas, E Spyromitros-Xioufis, J Vilcek, I Vlahavas
The Journal of Machine Learning Research 12, 2411-2414, 2011
9602011
Effective and efficient multilabel classification in domains with large number of labels
G Tsoumakas, I Katakis, I Vlahavas
Proc. ECML/PKDD 2008 Workshop on Mining Multidimensional Data (MMD’08) 21, 53-59, 2008
5712008
On the stratification of multi-label data
K Sechidis, G Tsoumakas, I Vlahavas
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2011
5132011
Multilabel text classification for automated tag suggestion
I Katakis, G Tsoumakas, I Vlahavas
ECML PKDD discovery challenge 75, 2008, 2008
4792008
Multi-target regression via input space expansion: treating targets as inputs
E Spyromitros-Xioufis, G Tsoumakas, W Groves, I Vlahavas
Machine Learning 104, 55-98, 2016
445*2016
An empirical study of lazy multilabel classification algorithms
E Spyromitros, G Tsoumakas, I Vlahavas
Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications: 5th Hellenic …, 2008
3702008
Protein classification with multiple algorithms
S Diplaris, G Tsoumakas, PA Mitkas, I Vlahavas
Advances in Informatics: 10th Panhellenic Conference on Informatics, PCI …, 2005
3362005
Tracking recurring contexts using ensemble classifiers: an application to email filtering
I Katakis, G Tsoumakas, I Vlahavas
Knowledge and Information Systems 22, 371-391, 2010
2832010
A review of keyphrase extraction
E Papagiannopoulou, G Tsoumakas
Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 10 (2 …, 2020
1912020
Correlation-based pruning of stacked binary relevance models for multi-label learning
G Tsoumakas, A Dimou, E Spyromitros, V Mezaris, I Kompatsiaris, ...
Proceedings of the 1st international workshop on learning from multi-label …, 2009
1882009
An ensemble pruning primer
G Tsoumakas, I Partalas, I Vlahavas
Applications of supervised and unsupervised ensemble methods, 1-13, 2009
1722009
ETHOS: a multi-label hate speech detection dataset
I Mollas, Z Chrysopoulou, S Karlos, G Tsoumakas
Complex & Intelligent Systems 8 (6), 4663-4678, 2022
167*2022
The 9th annual MLSP competition: New methods for acoustic classification of multiple simultaneous bird species in a noisy environment
F Briggs, Y Huang, R Raich, K Eftaxias, Z Lei, W Cukierski, SF Hadley, ...
2013 IEEE international workshop on machine learning for signal processing …, 2013
1662013
A comprehensive study over VLAD and product quantization in large-scale image retrieval
E Spyromitros-Xioufis, S Papadopoulos, IY Kompatsiaris, G Tsoumakas, ...
IEEE Transactions on Multimedia 16 (6), 1713-1728, 2014
1612014
Data mining and knowledge discovery handbook
G Tsoumakas, I Katakis, I Vlahavas
Mining multi-label data, 667-85, 2010
1612010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20