Παρακολούθηση
Hsin-Ruey Tsai
Hsin-Ruey Tsai
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nccu.edu.tw - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Elasticvr: Providing multilevel continuously-changing resistive force and instant impact using elasticity for vr
HR Tsai, J Rekimoto, BY Chen
Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2019
402019
CircuitStack: supporting rapid prototyping and evolution of electronic circuits
C Wang, HM Yeh, B Wang, TY Wu, HR Tsai, RH Liang, YP Hung, ...
Proceedings of the 29th Annual Symposium on User Interface Software and …, 2016
382016
Elastoscillation: 3d multilevel force feedback for damped oscillation on vr controllers
HR Tsai, CW Hung, TC Wu, BY Chen
Proceedings of the 2020 CHI conference on human factors in computing systems …, 2020
332020
TouchRing: subtle and always-available input using a multi-touch ring
HR Tsai, MC Hsiu, JC Hsiao, LT Huang, MY Chen, YP Hung
Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer …, 2016
332016
ThumbRing: private interactions using one-handed thumb motion input on finger segments
HR Tsai, CY Wu, LT Huang, YP Hung
Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer …, 2016
292016
Elastilinks: Force feedback between vr controllers with dynamic points of application of force
TY Wei, HR Tsai, YS Liao, C Tsai, YS Chen, C Wang, BY Chen
Proceedings of the 33rd Annual ACM Symposium on User Interface Software and …, 2020
242020
Elastimpact: 2.5 d multilevel instant impact using elasticity on head-mounted displays
HR Tsai, BY Chen
Proceedings of the 32nd Annual ACM Symposium on User Interface Software and …, 2019
242019
ElasticVR: Providing multi-level active and passive force feedback in virtual reality using elasticity
HR Tsai, J Rekimoto
Extended Abstracts of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing …, 2018
202018
Guideband: Intuitive 3d multilevel force guidance on a wristband in virtual reality
HR Tsai, YC Chang, TY Wei, CA Tsao, XC Koo, HC Wang, BY Chen
Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2021
182021
SegTouch: Enhancing Touch Input While Providing Touch Gestures on Screens Using Thumb-To-Index-Finger Gestures
HR Tsai, TY Wu, DY Huang, MC Hsiu, JC Hsiao, YP Hung, MY Chen, ...
Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors …, 2017
152017
Hairtouch: Providing stiffness, roughness and surface height differences using reconfigurable brush hairs on a vr controller
CJ Lee, HR Tsai, BY Chen
Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2021
142021
ImpactVest: Rendering Spatio-Temporal Multilevel Impact Force Feedback on Body in VR
HR Tsai, YS Liao, C Tsai
Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2022
122022
Moving around in virtual space with spider silk
PH Han, DY Huang, HR Tsai, PC Chen, CH Hsieh, KY Lu, DN Yang, ...
ACM SIGGRAPH 2015 Emerging Technologies, 19, 2015
112015
iKneeBraces: knee adduction moment evaluation measured by motion sensors in gait detection
HR Tsai, SY Wei, JC Hsiao, TW Chiu, YP Lo, CF Keng, YP Hung, JJ Chen
Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and …, 2016
92016
MovingScreen: selecting hard-to-reach targets with automatic comfort zone calibration on mobile devices
HR Tsai, DY Huang, CH Hsieh, LT Huang, YP Hung
Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer …, 2016
82016
3-D Gaze Tracking Using Pupil Contour Features
CC Lai, SW Shih, HR Tsai, YP Hung
Pattern Recognition (ICPR), 2014 22nd International Conference on, 1162-1166, 2014
82014
FingerX: Rendering Haptic Shapes of Virtual Objects Augmented by Real Objects using Extendable and Withdrawable Supports on Fingers
HR Tsai, C Tsai, YS Liao, YT Chiang, ZY Zhang
Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2022
62022
Frictshoes: Providing multilevel nonuniform friction feedback on shoes in vr
CA Tsao, TC Wu, HR Tsai, TY Wei, FY Liao, S Chapman, BY Chen
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 28 (5), 2026-2036, 2022
62022
ELAXO: Rendering Versatile Resistive Force Feedback for Fingers Grasping and Twisting
ZY Zhang, HX Chen, SH Wang, HR Tsai
Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on User Interface Software and …, 2022
42022
The First Workshop on Multiple Input Modalities and Sensations for VR/AR Interactions (MIMSVAI)
CW You, YC Chen, HR Tsai, B Sheng
Adjunct Proceedings of the 2021 ACM International Joint Conference on …, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20