Παρακολούθηση
Avraam Zelilidis
Avraam Zelilidis
Department of Geology, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep seismic reflection data from offshore western Greece: a new crustal model for the Ionian Sea
E Kokinou, E Kamberis, A Vafidis, D Monopolis, G Ananiadis, A Zelilidis
Journal of Petroleum Geology 28 (2), 185-202, 2005
1002005
Oil and gas plays in Albania: do equivalent plays exist in Greece?
A Zelilidis, DJW Piper, I Vakalas, P Avramidis, K Getsos
Journal of petroleum geology 26 (1), 29-48, 2003
882003
Intracontinental wedging and post-orogenic collapse in the Mesohellenic Trough
T Doutsos, I Koukouvelas, A Zelilidas, N Kontopoulos
Active Continental Margins—Present and Past, 257-275, 1994
831994
Drainage evolution in a rifted basin, Corinth graben, Greece
A Zelilidis
Geomorphology 35 (1-2), 69-85, 2000
752000
Sedimentation and basin evolution of the Oligocene-Miocene Mesohellenic basin, Greece
A Zelilidis, DJW Piper, N Kontopoulos
Aapg Bulletin 86 (1), 161-182, 2002
742002
Tectonic and sedimentological evolution of the Pliocene–Quaternary basins of Zakynthos island, Greece: case study of the transition from compressional to extensional tectonics
Zelilidis, Kontopoulos, Avramidis, Piper
Basin Research 10 (4), 393-408, 2002
732002
An overview of the petroleum systems in the Ionian Zone, onshore NW Greece and Albania
A Zelilidis, AG Maravelis, P Tserolas, PA Konstantopoulos
Journal of Petroleum Geology 38 (3), 331-348, 2015
542015
INTERACTIONS BETWEEN TECTONIC ACTIVITY AND EUSTATIC SEA‐LEVEL CHANGES IN THE PINDOSAND MESOHELLENIC BASINS, NW GREECE: BASIN EVOLUTION AND HYDROCARBON POTENTIAL
P Avramidis, A Zelilidis, I Vakalas, N Kontopoulos
Journal of Petroleum Geology 25 (1), 53-82, 2002
542002
Geometry of trapezoidal fan deltas and their relationship to extensional faulting along the southwestern active margins of the Corinth rift, Greece
G Poulimenos, A Zelilidis, N Kontopoulos, T Doutsos
Basin Research 5 (3), 179-192, 1993
521993
Neogene paleostress changes behind the forearc fold belt in the Patraikos Gulf area, western Greece
A Zelilidis, I Koukouvelas, T Doutsos
Neues Jahrb. Geol. Palaontol., Monatsh, 511-525, 1988
461988
Thrust dissection control of deep-water clastic dispersal patterns in the Klematia–Paramythia foreland basin, western Greece
P Avramidis, A Zelilidis, N Kontopoulos
Geological Magazine 137 (6), 667-685, 2000
432000
The nature of deep-marine sedimentation and palaeocurrent trends as evidence of Pindos foreland basin fill conditions
P Avramidis, A Zelilidis
Episodes Journal of International Geoscience 24 (4), 252-256, 2001
402001
Hydrocarbon potential of the middle Eocene-middle Miocene Mesohellenic piggy-back basin (central Greece): A case study
N Kontopoulos, T Fokianou, A Zelilidis, C Alexiadis, N Rigakis
Marine and Petroleum Geology 16 (8), 811-824, 1999
391999
Significance of fan deltas without toe‐sets within rift and piggy‐back basins: examples from the Corinth graben and the Mesohellenic trough, Central Greece
A Zelilidis, N Kontopoulos
Sedimentology 43 (2), 253-262, 1996
381996
North Aegean sedimentary basin evolution during Late Eocene to Early Oligocene based on sedimentological studies on Lemnos Island (NE Greece)
A Maravelis, P Konstantopoulos, G Pantopoulos, A Zelilidis
GEOLOGICA CARPATHICA-BRATISLAVA- 58 (5), 455, 2007
372007
Petrography and geochemistry of the late Eocene–early Oligocene submarine fans and shelf deposits on Lemnos Island, NE Greece. Implications for provenance and tectonic setting
A Maravelis, A Zelilidis
Geological Journal 45 (4), 412-433, 2010
362010
Late Cretaceous to early Eocene geological history of the eastern Ionian Basin, southwestern Greece: A sedimentological approach
N Bourli, G Pantopoulos, AG Maravelis, E Zoumpoulis, G Iliopoulos, ...
Cretaceous Research 98, 47-71, 2019
312019
Messinian evaporites in Zakynthos, Greece
N Kontopoulos, A Zelilidis, DJW Piper, PJ Mudie
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 129 (3-4), 361-367, 1997
311997
A review of tectonics and sedimentation in a forearc setting: Hellenic Thrace Basin, North Aegean Sea and Northern Greece
AG Maravelis, D Boutelier, O Catuneanu, KS Seymour, A Zelilidis
Tectonophysics 674, 1-19, 2016
302016
Stratigraphic evolution and source rock potential of a Lower Oligocene to Lower–Middle Miocene continental slope system, Hellenic Fold and Thrust Belt, Ionian Sea, northwest Greece
A Maravelis, G Makrodimitras, N Pasadakis, A Zelilidis
Geological Magazine, 394-413, 2014
292014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20