Παρακολούθηση
Friedrich K*
Friedrich K*
Professor for Composite Materials, IVW, Technical University Kaiserslautern, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ivw.uni-kl.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Epoxy nanocomposites–fracture and toughening mechanisms
B Wetzel, P Rosso, F Haupert, K Friedrich
Engineering fracture mechanics 73 (16), 2375-2398, 2006
9122006
Structure–property relationships of irradiation grafted nano-inorganic particle filled polypropylene composites
MZ Rong, MQ Zhang, YX Zheng, HM Zeng, R Walter, K Friedrich
Polymer 42 (1), 167-183, 2001
7852001
Tensile performance improvement of low nanoparticles filled-polypropylene composites
CL Wu, MQ Zhang, MZ Rong, K Friedrich
Composites science and technology 62 (10-11), 1327-1340, 2002
7242002
Effects of various fillers on the sliding wear of polymer composites
K Friedrich, Z Zhang, AK Schlarb
Composites science and technology 65 (15-16), 2329-2343, 2005
6632005
Artificial neural networks applied to polymer composites: a review
Z Zhang, K Friedrich
Composites Science and technology 63 (14), 2029-2044, 2003
5982003
Property improvements of in situ epoxy nanocomposites with reduced interparticle distance at high nanosilica content
H Zhang, Z Zhang, K Friedrich, C Eger
Acta Materialia 54 (7), 1833-1842, 2006
5342006
Improvement of tensile properties of nano-SiO2/PP composites in relation to percolation mechanism
MZ Rong, MQ Zhang, YX Zheng, HM Zeng, K Friedrich
Polymer 42 (7), 3301-3304, 2001
5022001
Manufacturing aspects of advanced polymer composites for automotive applications
K Friedrich, AA Almajid
Applied Composite Materials 20 (2), 107-128, 2013
4372013
Mechanical properties and failure behaviour of carbon fibre-reinforced polymer composites under the influence of moisture
R Selzer, K Friedrich
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 28 (6), 595-604, 1997
4371997
On sliding friction and wear of PEEK and its composites
ZP Lu, K Friedrich
Wear 181, 624-631, 1995
3901995
Recent Advances in Polymer Composites' Tribology
K Friedrich, Z Lu, A Häger
Wear 190, 139 - 144, 1995
3891995
Polymer composites: from nano-to macro-scale
K Friedrich, S Fakirov, Z Zhang
Springer Science & Business Media, 2005
3742005
Friction and wear of polymer composites
K Friedrich
Elsevier, 2012
3462012
Tribological properties of epoxy nanocomposites: I. Enhancement of the wear resistance by nano-TiO2 particles
L Chang, Z Zhang, C Breidt, K Friedrich
Wear 258 (1-4), 141-148, 2005
3342005
Impact and wear resistance of polymer nanocomposites at low filler content
B Wetzel, F Haupert, K Friedrich, MQ Zhang, MZ Rong
Polymer Engineering & Science 42 (9), 1919-1927, 2002
3102002
Effect of particle surface treatment on the tribological performance of epoxy based nanocomposites
MQ Zhang, MZ Rong, SL Yu, B Wetzel, K Friedrich
Wear 253 (9-10), 1086-1093, 2002
2992002
A toughened epoxy resin by silica nanoparticle reinforcement
P Rosso, L Ye, K Friedrich, S Sprenger
Journal of Applied Polymer Science 100 (3), 1849-1855, 2006
2972006
Effect of inorganic nanoparticles on mechanical property, fracture toughness and toughening mechanism of two epoxy systems
J Ma, MS Mo, XS Du, P Rosso, K Friedrich, HC Kuan
Polymer 49 (16), 3510-3523, 2008
2862008
Application of fracture mechanics to composite materials
K Friedrich
Elsevier, 2012
2852012
Friction and wear of low nanometer Si3N4 filled epoxy composites
G Shi, MQ Zhang, MZ Rong, B Wetzel, K Friedrich
Wear 254 (7-8), 784-796, 2003
2812003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20