Παρακολούθηση
V TZELEPI
V TZELEPI
Assistant Professor, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα g.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Increased Bax/Bcl-2 ratio up-regulates caspase-3 and increases apoptosis in the thymus of patients with myasthenia gravis
S Salakou, D Kardamakis, AC Tsamandas, V Zolota, E Apostolakis, ...
In vivo 21 (1), 123-132, 2007
3672007
Effects of abiraterone acetate on androgen signaling in castrate-resistant prostate cancer in bone
E Efstathiou, M Titus, D Tsavachidou, V Tzelepi, S Wen, A Hoang, ...
Journal of clinical oncology 30 (6), 637-643, 2012
2282012
Modeling a lethal prostate cancer variant with small-cell carcinoma features
V Tzelepi, J Zhang, JF Lu, B Kleb, G Wu, X Wan, A Hoang, E Efstathiou, ...
Clinical cancer research 18 (3), 666-677, 2012
1642012
Therapeutic targeting of the prostate cancer microenvironment
M Karlou, V Tzelepi, E Efstathiou
Nature Reviews Urology 7 (9), 494-509, 2010
1292010
Persistent, biologically meaningful prostate cancer after 1 year of androgen ablation and docetaxel treatment
V Tzelepi, E Efstathiou, S Wen, P Troncoso, M Karlou, CA Pettaway, ...
Journal of clinical oncology 29 (18), 2574-2581, 2011
922011
High expression of BCL-2 predicts favorable outcome in non-small cell lung cancer patients with non squamous histology
VK Anagnostou, FJ Lowery, V Zolota, V Tzelepi, A Gopinath, C Liceaga, ...
BMC cancer 10, 1-11, 2010
902010
Integrative molecular profiling reveals asparagine synthetase is a target in castration-resistant prostate cancer
K Sircar, H Huang, L Hu, D Cogdell, J Dhillon, V Tzelepi, E Efstathiou, ...
The American journal of pathology 180 (3), 895-903, 2012
892012
The potential role of Bcl-2 expression, apoptosis and cell proliferation (Ki-67 expression) in cases of gastric carcinoma and correlation with classic prognostic factors and …
AC Tsamandas, D Kardamakis, P Tsiamalos, A Liava, V Tzelepi, ...
Anticancer research 29 (2), 703-709, 2009
892009
Activation of β-catenin signaling in androgen receptor–negative prostate Cancer cells
X Wan, J Liu, JF Lu, V Tzelepi, J Yang, MW Starbuck, L Diao, J Wang, ...
Clinical cancer research 18 (3), 726-736, 2012
882012
Neuroendocrine prostate cancer xenografts with large‐cell and small‐cell features derived from a single patient's tumor: Morphological, immunohistochemical, and gene expression …
A Aparicio, V Tzelepi, JC Araujo, CC Guo, S Liang, P Troncoso, ...
The Prostate 71 (8), 846-856, 2011
882011
Tight junctions in thyroid carcinogenesis: diverse expression of claudin-1, claudin-4, claudin-7 and occludin in thyroid neoplasms
VN Tzelepi, AC Tsamandas, HD Vlotinou, CE Vagianos, CD Scopa
Modern pathology 21 (1), 22-30, 2008
802008
Differentially methylated genes and androgen receptor re-expression in small cell prostate carcinomas
B Kleb, MRH Estécio, J Zhang, V Tzelepi, W Chung, J Jelinek, ...
Epigenetics 11 (3), 184-193, 2016
762016
Expression of hedgehog pathway components in prostate carcinoma microenvironment: shifting the balance towards autocrine signalling
V Tzelepi, M Karlou, S Wen, A Hoang, C Logothetis, P Troncoso, ...
Histopathology 58 (7), 1037-1047, 2011
502011
Prognostic value of novel biomarkers in astrocytic brain tumors: nuclear receptor co-regulators AIB1, TIF2, and PELP1 are associated with high tumor grade and worse patient …
Z Kefalopoulou, V Tzelepi, V Zolota, PD Grivas, C Christopoulos, ...
Journal of neuro-oncology 106, 23-31, 2012
482012
Epigenetic alterations in triple-negative breast cancer—the critical role of extracellular matrix
V Zolota, V Tzelepi, Z Piperigkou, H Kourea, E Papakonstantinou, ...
Cancers 13 (4), 713, 2021
412021
Expression of ERα, ERβ and Co-regulator PELP1/MNAR in colorectal cancer: prognostic significance and clinicopathologic correlations
PD Grivas, V Tzelepi, G Sotiropoulou-Bonikou, Z Kefalopoulou, ...
Analytical Cellular Pathology 31 (3), 235-247, 2009
402009
Expression of claudins-1,-4,-5,-7 and occludin in hepatocellular carcinoma and their relation with classic clinicopathological features and patients' survival
KA Bouchagier, SF Assimakopoulos, DD Karavias, I Maroulis, V Tzelepi, ...
In Vivo 28 (3), 315-326, 2014
392014
Estrogen receptor α/β, AIB1, and TIF2 in colorectal carcinogenesis: do coregulators have prognostic significance?
PD Grivas, V Tzelepi, G Sotiropoulou-Bonikou, Z Kefalopoulou, ...
International journal of colorectal disease 24, 613-622, 2009
392009
Hedgehog signaling inhibition by the small molecule smoothened inhibitor GDC‐0449 in the bone forming prostate cancer xenograft MDA PCa 118b
M Karlou, JF Lu, G Wu, S Maity, V Tzelepi, NM Navone, A Hoang, ...
The Prostate 72 (15), 1638-1647, 2012
372012
Epigenetics and prostate cancer: defining the timing of DNA methyltransferase deregulation during prostate cancer progression
V Tzelepi, S Logotheti, E Efstathiou, P Troncoso, A Aparicio, M Sakellakis, ...
Pathology 52 (2), 218-227, 2020
362020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20