Παρακολούθηση
Andreas Anestis
Andreas Anestis
Associate Professor of Biological Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα act.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Behavioral, metabolic, and molecular stress responses of marine bivalve Mytilus galloprovincialis during long-term acclimation at increasing ambient temperature
A Anestis, A Lazou, HO Pörtner, B Michaelidis
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 2007
3312007
Response of Mytilus galloprovincialis (L.) to increasing seawater temperature and to marteliosis: metabolic and physiological parameters
A Anestis, HO Pörtner, D Karagiannis, P Angelidis, A Staikou, ...
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative …, 2010
1252010
Metabolic and molecular stress responses of sublittoral bearded horse mussel Modiolus barbatus to warming sea water: implications for vertical zonation
A Anestis, HO Pörtner, A Lazou, B Michaelidis
Journal of Experimental Biology 211 (17), 2889-2898, 2008
802008
Metabolic and molecular stress responses of gilthead seam bream Sparus aurata during exposure to low ambient temperature: an analysis of mechanisms …
TD Kyprianou, HO Pörtner, A Anestis, B Kostoglou, K Feidantsis, ...
Journal of Comparative Physiology B 180, 1005-1018, 2010
712010
Anaerobic metabolic patterns related to stress responses in hypoxia exposed mussels Mytilus galloprovincialis
A Anestis, HO Pörtner, B Michaelidis
Journal of experimental marine biology and ecology 394 (1-2), 123-133, 2010
602010
Monitoring the biochemical and cellular responses of marine bivalves during thermal stress by using biomarkers
VK Dimitriadis, C Gougoula, A Anestis, HO Pörtner, B Michaelidis
Marine environmental research 73, 70-77, 2012
482012
Seasonal patterns of metabolism and the heat shock response (HSR) in farmed mussels Mytilus galloprovincialis
S Ioannou, A Anestis, HO Pörtner, B Michaelidis
Journal of experimental marine biology and ecology 381 (2), 136-144, 2009
372009
Seasonal variations of anti-/apoptotic and antioxidant proteins in the heart and gastrocnemius muscle of the water frog Pelophylax ridibundus
K Feidantsis, A Anestis, B Michaelidis
Cryobiology 67 (2), 175-183, 2013
212013
Field studies on the relation between the accumulation of heavy metals and metabolic and HSR in the bearded horse mussel Modiolus barbatus
M Katsikatsou, A Anestis, HO Pörtner, T Kampouris, B Michaelidis
Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology …, 2011
212011
Correlation between intermediary metabolism, Hsp gene expression, and oxidative stress-related proteins in long-term thermal-stressed Mytilus galloprovincialis
K Feidantsis, IA Giantsis, A Vratsistas, S Makri, AZ Pappa, E Drosopoulou, ...
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 2020
202020
Field studies and projections of climate change effects on the bearded horse mussel Modiolus barbatus in the Gulf of Thermaikos, Greece
M Katsikatsou, A Anestis, HO Pörtner, A Vratsistas, K Aligizaki, ...
Marine Ecology Progress Series 449, 183-196, 2012
132012
Seasonal variations of cellular stress response in the heart and gastrocnemius muscle of the water frog (Pelophylax ridibundus)
K Feidantsis, A Anestis, E Vasara, P Kyriakopoulou-Sklavounou, ...
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative …, 2012
112012
The current situation and potential effects of climate change on the microbial load of marine bivalves of the Greek coastlines: An integrative review
A Zgouridou, E Tripidaki, IA Giantsis, JA Theodorou, M Kalaitzidou, ...
Environmental Microbiology 24 (3), 1012-1034, 2022
82022
Stress activated protein kinases, JNKs and p38 MAPK, are differentially activated in ganglia and heart of land snail Helix lucorum (L.) during seasonal hibernation and arousal
B Michaelidis, M Hatzikamari, V Antoniou, A Anestis, A Lazou
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative …, 2009
72009
How Cinema Sounds Affect the Perception of the Motion Picture
A Anestis, C Gousios
ISSN: 2189-1079 – The IAFOR North American Conference on Media, Film …, 2014
32014
Integrated effects of molecular and metabolic stress in Modiolus barbatus in the field
M Katsikatsou, A Anestis, HO Pörtner, B Michaelidis
Comparative Biochemistry and Physiology, Part A, S50, 2010
32010
Knowledge, attitudes, and perceptions of the Greek population regarding the COVID-19 pandemic during the national lockdown (March 23-May 03, 2020): A web-based cross-sectional …
A Anestis, O Lomvardeas, N Papadakis
medRxiv, 2020.12. 19.20248550, 2020
12020
Evidence for close relationship between anaerobic metabolism and Heat Shock Response (HSR) in the marine bivalve Mytilus galloprovincialis
A Anestis, HO Pörtner, B Michaelidis
Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 1 (154), S8, 2009
12009
Non-indigenous Marine Species in the Greek Seas and the Role of Ballast Water in their Dispersal: A Mini-integrated Review
I Dimitriadou, A Anestis
Preprints, 2022
2022
Knowledge, attitudes, and perceptions regarding COVID-19 outbreak in Greece in September 2020: a cross-sectional web-based survey
I Dermitzakis, N Evangelidis, P Evangelidis, A Anestis
Hippokratia 25 (1), 15, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20