Παρακολούθηση
Priya L. Donti
Priya L. Donti
Executive Director, Climate Change AI; Incoming Assistant Professor, MIT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tackling Climate Change with Machine Learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 55 (2), 1-96, 2022
661*2022
Task-based end-to-end model learning in stochastic optimization
P Donti, B Amos, JZ Kolter
Advances in Neural Information Processing Systems, 5484-5494, 2017
2572017
SATNet: Bridging deep learning and logical reasoning using a differentiable satisfiability solver
PW Wang, PL Donti, B Wilder, Z Kolter
International Conference on Machine Learning, 6545-6554, 2019
1842019
DC3: A learning method for optimization with hard constraints
PL Donti, D Rolnick, JZ Kolter
International Conference on Learning Representations, 2021
732021
Matrix Completion for Low-Observability Voltage Estimation
PL Donti, Y Liu, AJ Schmitt, A Bernstein, R Yang, Y Zhang
IEEE Transactions on Smart Grid 11 (3), 2520 - 2530, 2019
622019
Enforcing robust control guarantees within neural network policies
PL Donti, M Roderick, M Fazlyab, JZ Kolter
International Conference on Learning Representations, 2021
572021
Aligning artificial intelligence with climate change mitigation
LH Kaack, PL Donti, E Strubell, G Kamiya, F Creutzig, D Rolnick
Nature Climate Change 12 (6), 518-527, 2022
442022
Machine Learning for Sustainable Energy Systems
PL Donti, JZ Kolter
Annual Review of Environment and Resources 46, 719-747, 2021
332021
Enforcing Policy Feasibility Constraints through Differentiable Projection for Energy Optimization
B Chen, PL Donti, K Baker, JZ Kolter, M Berges
ACM International Conference on Future Energy Systems (ACM e-Energy), 2021
272021
How Much Are We Saving after All? Characterizing the Effects of Commonly Varying Assumptions on Emissions and Damage Estimates in PJM
PL Donti, JZ Kolter, IL Azevedo
Environmental Science & Technology 53 (16), 9905-9914, 2019
162019
Artificial Intelligence and Climate Change: Opportunities, considerations, and policy levers to align AI with climate change goals
LH Kaack, PL Donti, E Strubell, D Rolnick
Heinrich Böll Foundation E-Paper, 2020
122020
Climate Change and AI. Recommendations for Government Action
P Clutton-Brock, D Rolnick, PL Donti, L Kaack
GPAI, Climate Change AI, Centre for AI & Climate, 2021
72021
A Call for Universities to Develop Requirements for Community Engagement in AI Research
E Black, J Williams, MA Madaio, PL Donti
Fair & Responsible AI Workshop @ CHI2020, 2020
72020
Digitizing a sustainable future
LA Reisch, L Joppa, P Howson, A Gil, P Alevizou, N Michaelidou, ...
One Earth 4 (6), 768-771, 2021
42021
Adversarially robust learning for security-constrained optimal power flow
PL Donti, A Agarwal, NV Bedmutha, L Pileggi, JZ Kolter
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 2021
32021
Predicting the Quality of User Experiences to Improve Productivity and Wellness.
PL Donti, J Rosenbloom, A Gruver, JC Boerkoel Jr
AAAI, 4154-4155, 2015
32015
How machine learning can help tackle climate change
P Donti
XRDS: Crossroads, The ACM Magazine for Students 27 (2), 58-61, 2020
22020
Inverse Optimal Power Flow: Assessing the Vulnerability of Power Grid Data
PL Donti, IL Azevedo, JZ Kolter
AI for Social Good Workshop at NeurIPS 2018, 2018
22018
Employing adversarial robustness techniques for large-scale stochastic optimal power flow
A Agarwal, PL Donti, JZ Kolter, L Pileggi
Electric Power Systems Research 212, 108497, 2022
12022
Proceedings of AAAI 2022 Fall Symposium: The Role of AI in Responding to Climate Challenges
FA Batarseh, PL Donti, J Drgoňa, K Fletcher, PA Hanania, M Hatton, ...
arXiv preprint arXiv:2212.13631, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20