Παρακολούθηση
Benis N. Egoh
Benis N. Egoh
Dept of Earth Systems Science, University of California, Irvine; Past JRC, Ispra, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jrc.ec.europa.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mapping ecosystem services for policy support and decision making in the European Union
J Maes, B Egoh, L Willemen, C Liquete, P Vihervaara, JP Schägner, ...
Ecosystem services 1 (1), 31-39, 2012
9842012
A blueprint for mapping and modelling ecosystem services
ND Crossman, B Burkhard, S Nedkov, L Willemen, K Petz, I Palomo, ...
Ecosystem services 4, 4-14, 2013
7912013
An operational model for mainstreaming ecosystem services for implementation
RM Cowling, B Egoh, AT Knight, PJ O'Farrell, B Reyers, M Rouget, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (28), 9483-9488, 2008
7782008
Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services
J Maes, A Teller, M Erhard, C Liquete, L Braat, P Berry, B Egoh, ...
An analytical framework for ecosystem assessments under action 5, 1-58, 2013
6732013
Mapping ecosystem services for planning and management
B Egoh, B Reyers, M Rouget, DM Richardson, DC Le Maitre, ...
Agriculture, Ecosystems & Environment 127 (1-2), 135-140, 2008
6642008
Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services
J Maes, A Teller, M Erhard, C Liquete, L Braat, P Berry, B Egoh, ...
An analytical framework for ecosystem assessments under action 5, 1-58, 2013
6622013
Linking biodiversity, ecosystem services, and human well-being: three challenges for designing research for sustainability
EM Bennett, W Cramer, A Begossi, G Cundill, S Díaz, BN Egoh, ...
Current opinion in environmental sustainability 14, 76-85, 2015
6402015
Linkages between biodiversity attributes and ecosystem services: A systematic review
PA Harrison, PM Berry, G Simpson, JR Haslett, M Blicharska, M Bucur, ...
Ecosystem services 9, 191-203, 2014
5462014
Current status and future prospects for the assessment of marine and coastal ecosystem services: a systematic review
C Liquete, C Piroddi, EG Drakou, L Gurney, S Katsanevakis, A Charef, ...
PloS one 8 (7), e67737, 2013
5262013
An indicator framework for assessing ecosystem services in support of the EU Biodiversity Strategy to 2020
J Maes, C Liquete, A Teller, M Erhard, ML Paracchini, JI Barredo, ...
Ecosystem services 17, 14-23, 2016
4842016
Integrating ecosystem services into conservation assessments: a review
B Egoh, M Rouget, B Reyers, AT Knight, RM Cowling, AS van Jaarsveld, ...
Ecological Economics 63 (4), 714-721, 2007
4762007
Spatial congruence between biodiversity and ecosystem services in South Africa
B Egoh, B Reyers, M Rouget, M Bode, DM Richardson
Biological conservation 142 (3), 553-562, 2009
3562009
Ecosystem services classification: A systems ecology perspective of the cascade framework
A La Notte, D D’Amato, H Mäkinen, ML Paracchini, C Liquete, B Egoh, ...
Ecological indicators 74, 392-402, 2017
3372017
Indicators for mapping ecosystem services: a review
B Egoh, EG Drakou, MB Dunbar, J Maes, L Willemen
European Commission, Joint Research Centre (JRC), 2012
2742012
Ecosystem services, land-cover change, and stakeholders: finding a sustainable foothold for a semiarid biodiversity hotspot
B Reyers, PJ O’Farrell, RM Cowling, BN Egoh, DC Le Maitre, JHJ Vlok
Ecology and Society 14 (1), 2009
2692009
Mapping the potential ranges of major plant invaders in South Africa, Lesotho and Swaziland using climatic suitability
M Rouget, DM Richardson, JL Nel, DC Le Maitre, B Egoh, T Mgidi
Diversity and Distributions 10 (5‐6), 475-484, 2004
2482004
Grasslands—more important for ecosystem services than you might think
J Bengtsson, JM Bullock, B Egoh, C Everson, T Everson, T O'Connor, ...
Ecosphere 10 (2), e02582, 2019
2442019
Mapping water provisioning services to support the ecosystem–water–food–energy nexus in the Danube river basin
A Karabulut, BN Egoh, D Lanzanova, B Grizzetti, G Bidoglio, L Pagliero, ...
Ecosystem services 17, 278-292, 2016
1962016
South African national spatial biodiversity assessment 2004: Technical report
M Rouget, B Reyers, Z Jonas, P Desmet, A Driver, K Maze, B Egoh, ...
Terrestrial component 1, 2004
1922004
Identifying priority areas for ecosystem service management in South African grasslands
BN Egoh, B Reyers, M Rouget, DM Richardson
Journal of Environmental Management 92 (6), 1642-1650, 2011
1912011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20