Παρακολούθηση
Martin Fürer
Martin Fürer
Professor of Computer Science and Engineering, Pennsylvania State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.psu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An optimal lower bound on the number of variables for graph identification
JY Cai, M Fürer, N Immerman
Combinatorica 12 (4), 389-410, 1992
6251992
Faster Integer Multiplication
M Fürer
Proceedings of the Thirty-Ninth Symposium on Theory of Computing, 57-66, 2007
5822007
Approximating the minimum-degree Steiner tree to within one of optimal
M Furer, B Raghavachari
Journal of Algorithms 17 (3), 409-423, 1994
2621994
Approximation of k-set cover by semi-local optimization
R Duh, M Fürer
Proceedings of the twenty-ninth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1997
2121997
Approximating the minimum degree spanning tree to within one from the optimal degree
M Fürer, B Raghavachari
Proceedings of the third annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms …, 1992
1691992
On completeness and soundness in interactive proof systems
M Furer, O Goldreich, Y Mansour, M Sipser, S Zachos
Advances in Computing Research 5, 429-442, 1989
1261989
Approximating Maximum Independent Set
P Berman, M Fürer
Proceedings of the fifth annual ACM-SIAM Symposium on discrete algorithms, 365, 1994
1191994
Algorithms for Counting 2-Sat Solutions and Colorings with Applications
M Fürer, SP Kasiviswanathan
International Conference on Algorithmic Applications in Management, 47-57, 2007
722007
Probabilistic quantifiers vs. distrustful adversaries
S Zachos, M Furer
International Conference on Foundations of Software Technology and …, 1987
661987
The computational complexity of the unconstrained limited domino problem (with implications for logical decision problems)
M Fürer
Symposium on Recursive Combinatorics, 312-319, 1983
571983
An NC approximation algorithm for minimum degree spanning tree problem
M Furer
Proc. of the 28th Annual Allerton Conf. on Communication, Control and …, 1990
551990
The complexity of Presburger arithmetic with bounded quantifier alternation depth
M Fürer
Theoretical Computer Science 18 (1), 105-111, 1982
441982
A faster algorithm for finding maximum independent sets in sparse graphs
M Fürer
Latin American Symposium on Theoretical Informatics, 491-501, 2006
422006
The tight deterministic time hierarchy
M Fürer
Proceedings of the fourteenth annual ACM symposium on Theory of computing, 8-16, 1982
401982
Normal forms for trivalent graphs and graphs of bounded valence
M Fürer, W Schnyder, E Specker
Proceedings of the fifteenth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1983
391983
The complexity of the inequivalence problem for regular expressions with intersection
M Fürer
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 234-245, 1980
391980
On the combinatorial power of the Weisfeiler-Lehman algorithm
M Fürer
International Conference on Algorithms and Complexity, 260-271, 2017
382017
Improved hardness results for approximating the chromatic number
M Furer
Proceedings of IEEE 36th Annual Foundations of Computer Science, 414-421, 1995
381995
Alternation and the Ackermann case of the decision problem
M Fürer
L’Enseignement Math 27, 137-162, 1981
351981
An exponential time 2-approximation algorithm for bandwidth
M Fürer, S Gaspers, SP Kasiviswanathan
International Workshop on Parameterized and Exact Computation, 173-184, 2009
302009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20