Παρακολούθηση
Yann Tremblay
Yann Tremblay
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ird.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Migratory shearwaters integrate oceanic resources across the Pacific Ocean in an endless summer
SA Shaffer, Y Tremblay, H Weimerskirch, D Scott, DR Thompson, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (34), 12799-12802, 2006
6272006
Variations in behavior and condition of a Southern Ocean top predator in relation to in situ oceanographic conditions
M Biuw, L Boehme, C Guinet, M Hindell, D Costa, JB Charrassin, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (34), 13705-13710, 2007
4122007
Southern Ocean frontal structure and sea-ice formation rates revealed by elephant seals
JB Charrassin, M Hindell, SR Rintoul, F Roquet, S Sokolov, M Biuw, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (33), 11634-11639, 2008
2332008
Interpolation of animal tracking data in a fluid environment
Y Tremblay, SA Shaffer, SL Fowler, CE Kuhn, BI McDonald, MJ Weise, ...
Journal of Experimental Biology 209 (1), 128-140, 2006
2192006
Comparison of light-and SST-based geolocation with satellite telemetry in free-ranging albatrosses
SA Shaffer, Y Tremblay, JA Awkerman, RW Henry, SLH Teo, DJ Anderson, ...
Marine Biology 147, 833-843, 2005
1872005
Benthic and pelagic dives: a new foraging behaviour in rockhopper penguins
Y Tremblay, Y Cherel
Marine Ecology Progress Series 204, 257-267, 2000
1802000
Hawaiian albatrosses track interannual variability of marine habitats in the North Pacific
MA Kappes, SA Shaffer, Y Tremblay, DG Foley, DM Palacios, ...
Progress in Oceanography 86 (1-2), 246-260, 2010
1722010
Multiple foraging strategies in a marine apex predator, the Galapagos sea lion Zalophus wollebaeki
S Villegas-Amtmann, DP Costa, Y Tremblay, S Salazar, ...
Marine Ecology Progress Series 363, 299-309, 2008
1612008
Local depletion by a fishery can affect seabird foraging
S Bertrand, R Joo, C Arbulu Smet, Y Tremblay, C Barbraud, ...
Journal of Applied Ecology 49 (5), 1168-1177, 2012
1572012
Species-and sex-specific differences in foraging behaviour and foraging zones in blue-footed and brown boobies in the Gulf of California
H Weimerskirch, SA Shaffer, Y Tremblay, DP Costa, H Gadenne, A Kato, ...
Marine Ecology Progress Series 391, 267-278, 2009
1552009
Geographic variation in the foraging behaviour, diet and chick growth of rockhopper penguins
Y Tremblay, Y Cherel
Marine ecology progress series 251, 279-297, 2003
1512003
Analytical approaches to investigating seabird–environment interactions: a review
Y Tremblay, S Bertrand, RW Henry, MA Kappes, DP Costa, SA Shaffer
Marine Ecology Progress Series 391, 153-163, 2009
1382009
Dynamic habitat models: using telemetry data to project fisheries bycatch
R Žydelis, RL Lewison, SA Shaffer, JE Moore, AM Boustany, JJ Roberts, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 278 (1722), 3191-3200, 2011
1232011
Spatiotemporal habitat use by breeding sooty shearwaters Puffinus griseus
SA Shaffer, H Weimerskirch, D Scott, D Pinaud, DR Thompson, PM Sagar, ...
Marine Ecology Progress Series 391, 209-220, 2009
1202009
Time to eat: measurements of feeding behaviour in a large marine predator, the northern elephant seal Mirounga angustirostris
CE Kuhn, DE Crocker, Y Tremblay, DP Costa
Journal of Animal Ecology 78 (3), 513-523, 2009
1192009
Unconventional ventral attachment of time–depth recorders as a new method for investigating time budget and diving behaviour of seabirds
Y Tremblay, Y Cherel, M Oremus, T Tveraa, O Chastel
Journal of Experimental Biology 206 (11), 1929-1940, 2003
1162003
Bird-borne video-cameras show that seabird movement patterns relate to previously unrevealed proximate environment, not prey
Y Tremblay, A Thiebault, R Mullers, P Pistorius
PloS one 9 (2), e88424, 2014
1142014
Local enhancement in a seabird: reaction distances and foraging consequence of predator aggregations
A Thiebault, RHE Mullers, PA Pistorius, Y Tremblay
Behavioral Ecology 25 (6), 1302-1310, 2014
1082014
Fractal landscape method: an alternative approach to measuring area-restricted searching behavior
Y Tremblay, AJ Roberts, DP Costa
Journal of Experimental Biology 210 (6), 935-945, 2007
1012007
Demographic implications of alternative foraging strategies in juvenile loggerhead turtles Caretta caretta of the North Pacific Ocean
SH Peckham, D Maldonado-Diaz, Y Tremblay, R Ochoa, J Polovina, ...
Marine Ecology Progress Series 425, 269-280, 2011
992011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20