Παρακολούθηση
Helen Bailey
Helen Bailey
Research Professor, Chesapeake Biological Laboratory, University of Maryland Center for
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umces.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Key questions in marine megafauna movement ecology
GC Hays, LC Ferreira, AMM Sequeira, MG Meekan, CM Duarte, H Bailey, ...
Trends in ecology & evolution 31 (6), 463-475, 2016
5202016
Assessing underwater noise levels during pile-driving at an offshore windfarm and its potential effects on marine mammals
H Bailey, B Senior, D Simmons, J Rusin, G Picken, PM Thompson
Marine pollution bulletin 60 (6), 888-897, 2010
4792010
Oxygen declines and the shoaling of the hypoxic boundary in the California Current
SJ Bograd, CG Castro, E Di Lorenzo, DM Palacios, H Bailey, W Gilly, ...
Geophysical Research Letters 35 (12), 2008
4792008
Dynamic ocean management: Defining and conceptualizing real-time management of the ocean
SM Maxwell, EL Hazen, RL Lewison, DC Dunn, H Bailey, SJ Bograd, ...
Marine Policy 58, 42-50, 2015
4602015
Assessing environmental impacts of offshore wind farms: lessons learned and recommendations for the future
H Bailey, KL Brookes, PM Thompson
Aquatic biosystems 10 (1), 8, 2014
3702014
A dynamic ocean management tool to reduce bycatch and support sustainable fisheries
EL Hazen, KL Scales, SM Maxwell, DK Briscoe, H Welch, SJ Bograd, ...
Science advances 4 (5), eaar3001, 2018
3522018
Translating marine animal tracking data into conservation policy and management
GC Hays, H Bailey, SJ Bograd, WD Bowen, C Campagna, RH Carmichael, ...
Trends in Ecology & Evolution 34 (5), 459-473, 2019
3392019
Persistent leatherback turtle migrations present opportunities for conservation
GL Shillinger, DM Palacios, H Bailey, SJ Bograd, AM Swithenbank, ...
PLoS Biology 6 (7), e171, 2008
3102008
Behavioural estimation of blue whale movements in the Northeast Pacific from state-space model analysis of satellite tracks
H Bailey, BR Mate, DM Palacios, L Irvine, SJ Bograd, DP Costa
Endangered Species Research 10, 93-106, 2009
3072009
Cumulative human impacts on marine predators
SM Maxwell, EL Hazen, SJ Bograd, BS Halpern, GA Breed, B Nickel, ...
Nature communications 4 (1), 1-9, 2013
3032013
Dynamic ocean management: identifying the critical ingredients of dynamic approaches to ocean resource management
R Lewison, AJ Hobday, S Maxwell, E Hazen, JR Hartog, DC Dunn, ...
BioScience 65 (5), 486-498, 2015
2552015
Large‐scale movements and high‐use areas of western Pacific leatherback turtles, Dermochelys coriacea
SR Benson, T Eguchi, DG Foley, KA Forney, H Bailey, C Hitipeuw, ...
Ecosphere 2 (7), 1-27, 2011
2432011
Ontogeny in marine tagging and tracking science: technologies and data gaps
EL Hazen, SM Maxwell, H Bailey, SJ Bograd, M Hamann, P Gaspar, ...
Marine Ecology Progress Series 457, 221-240, 2012
2312012
WhaleWatch: a dynamic management tool for predicting blue whale density in the California Current
EL Hazen, DM Palacios, KA Forney, EA Howell, E Becker, AL Hoover, ...
Journal of Applied Ecology 54 (5), 1415-1428, 2017
1902017
Quantitative analysis of bottlenose dolphin movement patterns and their relationship with foraging
H Bailey, P Thompson
Journal of Animal Ecology 75 (2), 456-465, 2006
1742006
Using marine mammal habitat modelling to identify priority conservation zones within a marine protected area
H Bailey, PM Thompson
Marine Ecology Progress Series 378, 279-287, 2009
1562009
Dynamic Ocean Management: Integrating Scientific and Technological Capacity with Law, Policy and Management
AJ Hobday, SM Maxwell, J Forgie, J McDonald, M Darby, K Seto, H Bailey, ...
Stanford Environmental Law Journal 33 (2), 125-168, 2014
1432014
Assessing the responses of coastal cetaceans to the construction of offshore wind turbines
PM Thompson, D Lusseau, T Barton, D Simmons, J Rusin, H Bailey
Marine pollution bulletin 60 (8), 1200-1208, 2010
1322010
Identifying and comparing phases of movement by leatherback turtles using state-space models
H Bailey, G Shillinger, D Palacios, S Bograd, J Spotila, F Paladino, ...
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 356 (1), 128-135, 2008
1302008
The importance of migratory connectivity for global ocean policy
DC Dunn, AL Harrison, C Curtice, S DeLand, B Donnelly, E Fujioka, ...
Proceedings of the Royal Society B 286 (1911), 20191472, 2019
1242019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20