Παρακολούθηση
Juan Pablo Carbajal
Juan Pablo Carbajal
OST Ostschweizer Fachhochschule
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ost.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Memristors for the curious outsiders
F Caravelli, JP Carbajal
Technologies 6 (4), 118, 2018
602018
An experimental and modelling exploration of the host-sanction hypothesis in legume–rhizobia mutualism
DE Marco, JP Carbajal, S Cannas, R Pérez-Arnedo, Á Hidalgo-Perea, ...
Journal of Theoretical Biology 259 (3), 423-433, 2009
472009
Appraisal of data-driven and mechanistic emulators of nonlinear simulators: The case of hydrodynamic urban drainage models
JP Carbajal, JP Leitão, C Albert, J Rieckermann
Environmental modelling & software 92, 17-27, 2017
432017
Parameter estimation of hydrologic models using a likelihood function for censored and binary observations
O Wani, A Scheidegger, JP Carbajal, J Rieckermann, F Blumensaat
Water Research 121, 290-301, 2017
412017
Memristor models for machine learning
JP Carbajal, J Dambre, M Hermans, B Schrauwen
Neural computation 27 (3), 725-747, 2015
412015
Scaling laws in robotics
K Dermitzakis, JP Carbajal, JH Marden
Procedia Computer Science 7, 250-252, 2011
412011
Beyond signal quality: the value of unmaintained pH, dissolved oxygen, and oxidation-reduction potential sensors for remote performance monitoring of on-site sequencing batch …
MY Schneider, JP Carbajal, V Furrer, B Sterkele, M Maurer, K Villez
Water research 161, 639-651, 2019
392019
Modelling quantities and qualities (Q&Q) of faecal sludge in Hanoi, Vietnam and Kampala, Uganda for improved management solutions
M Englund, JP Carbajal, A Ferré, M Bassan, ATH Vu, VA Nguyen, ...
Journal of Environmental Management 261, 110202, 2020
382020
Atomic switch networks as complex adaptive systems
KS Scharnhorst, JP Carbajal, RC Aguilera, EJ Sandouk, M Aono, AZ Stieg, ...
Japanese Journal of Applied Physics 57 (3S2), 03ED02, 2018
352018
Varying body stiffness for aquatic locomotion
M Ziegler, M Hoffmann, JP Carbajal, R Pfeifer
2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2705-2712, 2011
352011
A computational analysis of motor synergies by dynamic response decomposition
C Alessandro, JP Carbajal, A d'Avella
Frontiers in computational neuroscience 7, 191, 2014
342014
Identifying the best locations to install flow control devices in sewer networks to enable in-sewer storage
JP Leitão, JP Carbajal, J Rieckermann, NE Simões, AS Marques, ...
Journal of Hydrology 556, 371-383, 2018
312018
Characterizing long-term wear and tear of ion-selective pH sensors
K Ohmura, CM Thürlimann, M Kipf, JP Carbajal, K Villez
Water Science and Technology 80 (3), 541-550, 2019
252019
A hybrid surrogate modelling strategy for simplification of detailed urban drainage simulators
M Mahmoodian, JP Carbajal, V Bellos, U Leopold, G Schutz, F Clemens
Water Resources Management 32, 5241-5256, 2018
252018
Exploiting the passive dynamics of a compliant leg to develop gait transitions
HRM Salazar, JP Carbajal
Physical Review E 83 (6), 066707, 2011
222011
From walking to running a natural transition in the SLIP model using the hopping gait
HR Martinez, JP Carbajal
2011 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, 2163-2168, 2011
192011
Benchmarking soft sensors for remote monitoring of on-site wastewater treatment plants
MY Schneider, V Furrer, E Sprenger, JP Carbajal, K Villez, M Maurer
Environmental Science & Technology 54 (17), 10840-10849, 2020
182020
Optimized balance between electricity load and wind-solar energy production
T Guozden, JP Carbajal, E Bianchi, A Solarte
Frontiers in Energy Research 8, 16, 2020
182020
Energy conserving constant shape optimization of tensegrity structures
K Caluwaerts, JP Carbajal
International Journal of Solids and Structures 58, 117-127, 2015
162015
Synthesis and adaptation of effective motor synergies for the solution of reaching tasks
C Alessandro, JP Carbajal, A d’Avella
From Animals to Animats 12: 12th International Conference on Simulation of …, 2012
162012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20