Παρακολούθηση
Petar Sekulić
Petar Sekulić
Researcher in signal and image processing, Faculty of Electrical Engineering University of
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucg.ac.me
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Retinal blood vessels segmentation using ant colony optimization
M Bajčeta, P Sekulić, S Djukanović, T Popovic, V Popović-Bugarin
2016 13th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL), 1-6, 2016
142016
Compressed sensing MRI using masked DCT and DFT measurements
E Hot, P Sekulić
2015 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 323-326, 2015
132015
A recurrent neural network approach to improve the air quality index prediction
F Cassano, A Casale, P Regina, L Spadafina, P Sekulic
Ambient Intelligence–Software and Applications–, 10th International …, 2020
122020
A private IoT cloud platform for precision agriculture and ecological monitoring
M Bajčeta, P Sekulić, B Krstajić, S Djukanović, T Popović
72016
Real-time flood prediction using recurrent neural networks and random forest
P Sekulic, P Regina, L Spadafina, G Dentamaro, A Porcelli, C Bove, ...
32020
Video object segmentation using optical flow and recurrent neural networks
M Kalezić, P Sekulić, S Kovačević
2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 1-4, 2020
12020
Retinal blood vessels segmentation using support vector machine and modified line detector
P Sekulić, M Bajčeta, S Djukanović
Proceedings of the 22nd International Scientific-Professional Conference …, 2017
12017
Retinal blood vessels segmentation using neural networks and features based on line operators
M Bajčeta, P Sekulić, S Djukanović
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8