Παρακολούθηση
Stefanie Tellex
Stefanie Tellex
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.brown.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Understanding natural language commands for robotic navigation and mobile manipulation
S Tellex, T Kollar, S Dickerson, MR Walter, AG Banerjee, S Teller, N Roy
Proc. AAAI, 2011
7462011
Toward understanding natural language directions
T Kollar, S Tellex, D Roy, N Roy
Human-Robot Interaction (HRI), 2010 5th ACM/IEEE International Conference on …, 2010
4542010
Quantitative evaluation of passage retrieval algorithms for question answering
S Tellex, B Katz, J Lin, A Fernandes, G Marton
Proceedings of the 26th annual international ACM SIGIR conference on …, 2003
4362003
Extracting answers from the web using knowledge annotation and knowledge mining techniques
J Lin, A Fernandes, B Katz, G Marton, S Tellex
MASSACHUSETTS INST OF TECH CAMBRIDGE ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAB, 2006
212*2006
Asking for Help Using Inverse Semantics
S Tellex, RA Knepper, A Li, D Rus, N Roy
Robotics: Science and Systems, 2014
1932014
The human speechome project
D Roy, R Patel, P DeCamp, R Kubat, M Fleischman, B Roy, N Mavridis, ...
Symbol Grounding and Beyond, 192-196, 2006
1792006
Approaching the Symbol Grounding Problem with Probabilistic Graphical Models
S Tellex, T Kollar, S Dickerson, MR Walter, A Gopal Banerjee, S Teller, ...
AI Magazine 32 (4), 64, 2011
1712011
Interpreting and executing recipes with a cooking robot
M Bollini, S Tellex, T Thompson, N Roy, D Rus
Experimental Robotics, 481-495, 2013
1662013
Communicating and controlling robot arm motion intent through mixed-reality head-mounted displays
E Rosen, D Whitney, E Phillips, G Chien, J Tompkin, G Konidaris, S Tellex
The International Journal of Robotics Research 38 (12-13), 1513-1526, 2019
1612019
A Tutorial on Linear Function Approximators for Dynamic Programming and Reinforcement Learning
A Geramifard, TJ Walsh, S Tellex, G Chowdhary, N Roy, JP How
Foundations and Trends® in Machine Learning 6 (4), 375-451, 2013
1512013
Openwebtext corpus
A Gokaslan, V Cohen, E Pavlick, S Tellex
1482019
A natural language planner interface for mobile manipulators
TM Howard, S Tellex, N Roy
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 6652-6659, 2014
1232014
Learning semantic maps from natural language descriptions
MR Walter, S Hemachandra, B Homberg, S Tellex, S Teller
Robotics: Science and Systems, 2013
1162013
Comparing robot grasping teleoperation across desktop and virtual reality with ROS reality
D Whitney, E Rosen, E Phillips, G Konidaris, S Tellex
Robotics Research, 335-350, 2020
1132020
Robots that use language
S Tellex, N Gopalan, H Kress-Gazit, C Matuszek
Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems 3 (1), 2020
1092020
Grounding verbs of motion in natural language commands to robots
T Kollar, S Tellex, D Roy, N Roy
Proceedings of the International Symposium on Experimental Robotics (ISER), 2010
87*2010
Toward information theoretic human-robot dialog
S Tellex, P Thaker, R Deits, D Simeonov, T Kollar, N Roy
Robotics: Science and Systems, 409, 2013
832013
An audio-based personal memory aid
S Vemuri, C Schmandt, W Bender, S Tellex, B Lassey
International Conference on Ubiquitous Computing, 400-417, 2004
822004
Recovering from failure by asking for help
RA Knepper, S Tellex, A Li, N Roy, D Rus
Autonomous Robots 39 (3), 347-362, 2015
802015
Learning perceptually grounded word meanings from unaligned parallel data
S Tellex, P Thaker, J Joseph, N Roy
Machine Learning 94 (2), 151-167, 2014
772014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20