Παρακολούθηση
Daniel Oro
Daniel Oro
Professor of Research, CEAB-CSIC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The biodiversity of the Mediterranean Sea: estimates, patterns, and threats
M Coll, C Piroddi, J Steenbeek, K Kaschner, F Ben Rais Lasram, J Aguzzi, ...
PloS one 5 (8), e11842, 2010
22082010
Ecological and evolutionary implications of food subsidies from humans
D Oro, M Genovart, G Tavecchia, MS Fowler, A Martínez‐Abraín
Ecology letters 16 (12), 1501-1514, 2013
7522013
Trans‐equatorial migration and mixing in the wintering areas of a pelagic seabird
J González-Solís, JP Croxall, D Oro, X Ruiz
Frontiers in Ecology and the Environment 5 (6), 297-301, 2007
3302007
Potential consequences of discard reform for seabird communities
AWJ Bicknell, D Oro, K Camphuysen, SC Votier
Journal of Applied Ecology 50 (3), 649-658, 2013
2502013
Influence of food availability on demography and local population dynamics in a long-lived seabird
D Oro, E Cam, R Pradel, A Martínez-Abraín
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2004
2422004
Fishery discards impact on seabird movement patterns at regional scales
F Bartumeus, L Giuggioli, M Louzao, V Bretagnolle, D Oro, SA Levin
Current Biology 20 (3), 215-222, 2010
2212010
Effects of a trawling moratorium on the breeding success of the Yellow‐legged Gull Larus cachinnans
D Oro, M Bosch, X Ruiz
Ibis 137 (4), 547-549, 1995
2171995
Research priorities for seabirds: improving conservation and management in the 21st century
R Lewison, D Oro, BJ Godley, L Underhill, S Bearhop, RP Wilson, ...
Endangered Species Research 17 (2), 93-121, 2012
2162012
Testing the goodness of supplementary feeding to enhance population viability in an endangered vulture
D Oro, A Margalida, M Carrete, R Heredia, JA Donázar
PloS one 3 (12), e4084, 2008
2052008
Influences of food availability and predation on survival of kittiwakes
D Oro, RW Furness
Ecology 83 (9), 2516-2528, 2002
1942002
Short‐term effects of culling on the ecology and population dynamics of the yellow‐legged gull
M Bosch, D Oro, FJ Cantos, M Zabala
Journal of Applied Ecology 37 (2), 369-385, 2000
1892000
Oceanographic habitat of an endangered Mediterranean procellariiform: implications for marine protected areas
M Louzao, KD Hyrenbach, JM Arcos, P Abelló, LG de Sola, D Oro
Ecological applications 16 (5), 1683-1695, 2006
1842006
Colony size selection determines adult survival and dispersal preferences: Allee effects in a colonial bird
D Serrano, D Oro, E Ursua, JL Tella
The American Naturalist 166 (2), E22-E31, 2005
1712005
Recruitment and survival of immature seabirds in relation to oil spills and climate variability
SC Votier, TR Birkhead, D Oro, M Trinder, MJ Grantham, JA Clark, ...
Journal of Animal Ecology 77 (5), 974-983, 2008
1582008
Influence of trawling activity on the breeding ecology of a threatened seabird, Audouin\'s gull Larus audouinii
D Oro, L Jover, X Ruiz
Marine Ecology Progress Series 139, 19-29, 1996
1541996
Exploitation of trawler discards by breeding seabirds in the north-western Mediterranean: differences between the Ebro Delta and the Balearic Islands areas
D Oro, X Ruiz
ICES Journal of marine science 54 (4), 695-707, 1997
1511997
Meta-analysis of multidecadal biodiversity trends in Europe
F Pilotto, I Kühn, R Adrian, R Alber, A Alignier, C Andrews, J Bäck, ...
Nature communications 11 (1), 3486, 2020
1442020
The young, the weak and the sick: evidence of natural selection by predation
M Genovart, N Negre, G Tavecchia, A Bistuer, L Parpal, D Oro
PLoS One 5 (3), e9774, 2010
1412010
Food availability and nest predation influence life history traits in Audouin's gull, Larus audouinii
D Oro, R Pradel, JD Lebreton
Oecologia 118, 438-445, 1999
1401999
The formation and growth of seabird colonies: Audouin’s gull as a case study
D Oro, GD Ruxton
Journal of Animal Ecology 70 (3), 527-535, 2001
1352001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20