Παρακολούθηση
Frank Perbet
Frank Perbet
DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Machine theory of mind
N Rabinowitz, F Perbet, F Song, C Zhang, SMA Eslami, M Botvinick
International conference on machine learning, 4218-4227, 2018
5472018
Animating prairies in real-time
F Perbet, MP Cani
Proceedings of the 2001 symposium on Interactive 3D graphics, 103-110, 2001
1312001
Demisting the Hough transform for 3D shape recognition and registration
OJ Woodford, MT Pham, A Maki, F Perbet, B Stenger
International Journal of Computer Vision 106, 332-341, 2014
992014
Virtual fitting by single-shot body shape estimation
M Sekine, K Sugita, F Perbet, B Stenger, M Nishiyama
Int. Conf. on 3D Body Scanning Technologies 406, 413, 2014
852014
A new distance for scale-invariant 3D shape recognition and registration
MT Pham, OJ Woodford, F Perbet, A Maki, B Stenger, R Cipolla
2011 International Conference on Computer Vision, 145-152, 2011
582011
Methods and systems for generating a three dimensional representation of a subject
S Johnson, F Perbet, B Stenger, MT Pham, O Woodford, R Gherardi, ...
US Patent 9,646,408, 2017
562017
A procedural approach to animate interactive natural sceneries
S Guerraz, F Perbet, D Raulo, F Faure, MP Cani
Proceedings 11th IEEE International Workshop on Program Comprehension, 73-78, 2003
482003
Methods and systems for capturing 3D surface geometry
B Stenger, A Maki, F Perbet, O Woodford, R Cipolla, R Anderson
US Patent 10,097,813, 2018
472018
Random Forest Clustering and Application to Video Segmentation.
F Perbet, B Stenger, A Maki
BMVC, 1-10, 2009
382009
Object location method and system
O Woodford, MT Pham, A Maki, F Perbet, B Stenger
US Patent 8,761,472, 2014
372014
Image processing system and method
F Perbet, A Maki, MT Pham, B Stenger, O Woodford
US Patent 8,712,154, 2014
282014
Human body shape estimation using a multi-resolution manifold forest
F Perbet, S Johnson, MT Pham, B Stenger
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2014
272014
Homogeneous Superpixels from Random Walks.
F Perbet, A Maki
MVA, 26-30, 2011
202011
Correlated probabilistic trajectories for pedestrian motion detection
F Perbet, A Maki, B Stenger
2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision, 1647-1654, 2009
132009
Contraction moves for geometric model fitting
OJ Woodford, MT Pham, A Maki, R Gherardi, F Perbet, B Stenger
Computer Vision–ECCV 2012: 12th European Conference on Computer Vision …, 2012
112012
Image processing method and system
MT Pham, O Woodford, F Perbet, A Maki, B Stenger, R Cipolla
US Patent 8,849,039, 2014
92014
Video analysis method and system
A Maki, F Perbet, B Stenger, O Woodford, R Cipolla
US Patent App. 13/239,602, 2012
82012
Monitoring of video images
A Maki, F Perbet, B Stenger
US Patent 8,811,666, 2014
72014
Homogeneous superpixels from Markov random walks
F Perbet, B STENGER, A Maki
IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems 95 (7), 1740-1748, 2012
72012
Image processing method and apparatus for calculating a measure of similarity
A Maki, R Gherardi, O Woodford, F Perbet, MT Pham, B Stenger, ...
US Patent App. 14/072,427, 2016
62016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20