Παρακολούθηση
Catherine Woods
Catherine Woods
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ul.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Active commuting to school: how far is too far?
NM Nelson, E Foley, DJ O'gorman, NM Moyna, CB Woods
International journal of behavioral nutrition and physical activity 5 (1), 1-9, 2008
3012008
The children’s sport participation and physical activity study (CSPPA study)
C Woods, N Moyna, A Quinlan
Dublin City University, 2010
240*2010
Measuring engagement in eHealth and mHealth behavior change interventions: viewpoint of methodologies
CE Short, A DeSmet, C Woods, SL Williams, C Maher, A Middelweerd, ...
Journal of medical Internet research 20 (11), e292, 2018
2372018
Physical activity intervention: a transtheoretical model-based intervention designed to help sedentary young adults become active
C Woods, N Mutrie, M Scott
Health education research 17 (4), 451-460, 2002
2152002
Youth-Physical Activity Towards Health: evidence and background to the development of the Y-PATH physical activity intervention for adolescents
S Belton, W O’Brien, S Meegan, C Woods, J Issartel
BMC Public Health 14, 1-12, 2014
1382014
Physical activity, sedentary behavior, and diet-related eHealth and mHealth research: bibliometric analysis
AM Müller, CA Maher, C Vandelanotte, M Hingle, A Middelweerd, ...
Journal of medical Internet research 20 (4), e8954, 2018
1232018
Prevalence and correlates of physical inactivity in community-dwelling older adults in Ireland
EM Murtagh, MH Murphy, NM Murphy, C Woods, AM Nevill, A Lane
PloS one 10 (2), e0118293, 2015
1172015
Barriers and facilitators to changes in adolescent physical activity during COVID-19
K Ng, J Cooper, F McHale, J Clifford, C Woods
BMJ open sport & exercise medicine 6 (1), e000919, 2020
972020
Behavior change techniques in physical activity eHealth interventions for people with cardiovascular disease: systematic review
OM Duff, DMJ Walsh, BA Furlong, NE O'Connor, KA Moran, CB Woods
Journal of medical Internet research 19 (8), e281, 2017
962017
Cardiac patients show high interest in technology enabled cardiovascular rehabilitation
R Buys, J Claes, D Walsh, N Cornelis, K Moran, W Budts, C Woods, ...
BMC medical informatics and decision making 16, 1-9, 2016
892016
An exploration of children’s perceptions and enjoyment of school-based physical activity and physical education
M Coulter, CB Woods
Journal of Physical Activity and Health 8 (5), 645-654, 2011
892011
Active students are healthier and happier than their inactive peers: the results of a large representative cross-sectional study of university students in Ireland
MH Murphy, A Carlin, C Woods, A Nevill, C MacDonncha, K Ferguson, ...
Journal of Physical Activity and Health 15 (10), 737-746, 2018
822018
What young people say about physical activity: the Children's Sport Participation and Physical Activity (CSPPA) study
D Tannehill, A MacPhail, J Walsh, C Woods
Sport, Education and Society 20 (4), 442-462, 2015
822015
Validity of a two-item physical activity questionnaire for assessing attainment of physical activity guidelines in youth
M Hardie Murphy, DA Rowe, S Belton, CB Woods
BMC Public Health 15 (1), 1-8, 2015
812015
Obesogenic environments: Are neighbourhood environments that limit physical activity obesogenic?
NM Nelson, CB Woods
Health & Place 15 (4), 917-924, 2009
722009
Pedometer step count and BMI of Irish primary school children aged 6–9 years
S Belton, P Brady, S Meegan, C Woods
Preventive medicine 50 (4), 189-192, 2010
672010
Validity and reliability of three self-report instruments for assessing attainment of physical activity guidelines in university students
JJ Murphy, MH Murphy, C MacDonncha, N Murphy, AM Nevill, CB Woods
Measurement in Physical Education and Exercise Science 21 (3), 134-141, 2017
662017
What sustains long-term adherence to structured physical activity after a cardiac event?
AM Martin, CB Woods
Journal of aging and physical activity 20 (2), 135-147, 2012
642012
Advancing the evidence base for public policies impacting on dietary behaviour, physical activity and sedentary behaviour in Europe: The Policy Evaluation Network promoting a …
J Lakerveld, C Woods, A Hebestreit, H Brenner, M Flechtner-Mors, ...
Food Policy 96, 101873, 2020
582020
The children’s sport participation and physical activity study 2018 (CSPPA 2018)
C Woods, C Powell, JA Saunders, W O'Brien, MH Murphy, C Duff, ...
Sport Ireland, 2019
582019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20