Παρακολούθηση
Matthias R. Mehl
Matthias R. Mehl
Professor of Psychology, University of Arizona
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα email.arizona.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Psychological aspects of natural language use: Our words, our selves
JW Pennebaker, MR Mehl, KG Niederhoffer
Annual review of psychology 54 (1), 547-577, 2003
33602003
Using linguistic cues for the automatic recognition of personality in conversation and text
F Mairesse, MA Walker, MR Mehl, RK Moore
Journal of artificial intelligence research 30, 457-500, 2007
13252007
Handbook of research methods for studying daily life
MR Mehl, TS Conner
Guilford Press, 2012
1182*2012
Linguistic markers of psychological change surrounding September 11, 2001
MA Cohn, MR Mehl, JW Pennebaker
Psychological science 15 (10), 687-693, 2004
10952004
Personality in its natural habitat: manifestations and implicit folk theories of personality in daily life.
MR Mehl, SD Gosling, JW Pennebaker
Journal of personality and social psychology 90 (5), 862, 2006
9382006
The sounds of social life: a psychometric analysis of students' daily social environments and natural conversations.
MR Mehl, JW Pennebaker
Journal of personality and social psychology 84 (4), 857, 2003
7212003
Does posting Facebook status updates increase or decrease loneliness? An online social networking experiment
FG Deters, MR Mehl
Social psychological and personality science 4 (5), 579-586, 2013
6662013
Are women really more talkative than men?
MR Mehl, S Vazire, N Ramírez-Esparza, RB Slatcher, JW Pennebaker
Science 317 (5834), 82-82, 2007
6612007
The Electronically Activated Recorder (EAR): A device for sampling naturalistic daily activities and conversations
MR Mehl, JW Pennebaker, DM Crow, J Dabbs, JH Price
Behavior research methods, instruments, & computers 33 (4), 517-523, 2001
6262001
Knowing me, knowing you: the accuracy and unique predictive validity of self-ratings and other-ratings of daily behavior.
S Vazire, MR Mehl
Journal of personality and social psychology 95 (5), 1202, 2008
5712008
Eavesdropping on happiness: Well-being is related to having less small talk and more substantive conversations
MR Mehl, S Vazire, SE Holleran, CS Clark
Psychological science 21 (4), 539-541, 2010
3502010
When leaving your ex, love yourself: Observational ratings of self-compassion predict the course of emotional recovery following marital separation
DA Sbarra, HL Smith, MR Mehl
Psychological science 23 (3), 261-269, 2012
3372012
Computergestützte quantitative textanalyse: äquivalenz und robustheit der deutschen version des linguistic inquiry and word count
M Wolf, AB Horn, MR Mehl, S Haug, JW Pennebaker, H Kordy
Diagnostica 54 (2), 85-98, 2008
2832008
Sounds like a narcissist: Behavioral manifestations of narcissism in everyday life
NS Holtzman, S Vazire, MR Mehl
Journal of Research in Personality 44 (4), 478-484, 2010
2702010
Prognostic significance of spouse we-talk in couples coping with heart failure.
MJ Rohrbaugh, MR Mehl, V Shoham, ES Reilly, GA Ewy
Journal of consulting and clinical psychology 76 (5), 781, 2008
2692008
The electronically activated recorder (EAR) a method for the naturalistic observation of daily social behavior
MR Mehl
Current directions in psychological science 26 (2), 184-190, 2017
2512017
Hormones and personality: Testosterone as a marker of individual differences
JG Sellers, MR Mehl, RA Josephs
Journal of Research in Personality 41 (1), 126-138, 2007
2242007
Depression, negative emotionality, and self-referential language: A multi-lab, multi-measure, and multi-language-task research synthesis.
AM Tackman, DA Sbarra, AL Carey, MB Donnellan, AB Horn, ...
Journal of personality and social psychology 116 (5), 817, 2019
2122019
Lab and/or field? Measuring personality processes and their social consequences
C Wrzus, MR Mehl
European Journal of Personality 29 (2), 250-271, 2015
2082015
The social dynamics of a cultural upheaval: Social interactions surrounding September 11, 2001
MR Mehl, JW Pennebaker
Psychological science 14 (6), 579-585, 2003
2002003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20