Παρακολούθηση
Athanasios Fotios Athanasiou
Athanasios Fotios Athanasiou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα econ.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Forecasting S&P 500 spikes: an SVM approach
T Papadimitriou, P Gogas, AF Athanasiou
Digital Finance 2, 241-258, 2020
22020
Forecasting Bitcoin Spikes: A GARCH-SVM Approach
T Papadimitriou, P Gogas, AF Athanasiou
Forecasting 4 (4), 752-766, 2022
2022
Forecasting Bitcoin Spikes: A GARCH-SVM Approach. Forecasting 2022, 4, 752–766
T Papadimitriou, P Gogas, AF Athanasiou
s Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published …, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–3