Παρακολούθηση
Dr. Nesrine Changuel
Dr. Nesrine Changuel
Ingénieur de recherche chez Alcatel Lucent Bell Labs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alcatel-lucent.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improving QoE and fairness in HTTP adaptive streaming over LTE network
S Cicalò, N Changuel, V Tralli, B Sayadi, F Faucheux, S Kerboeuf
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 26 (12), 2284 …, 2015
442015
Quality-fair HTTP adaptive streaming over LTE network
S Cicalo, N Changuel, R Miller, B Sayadi, V Tralli
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
312014
Control of distributed servers for quality-fair delivery of multiple video streams
N Changuel, B Sayadi, M Kieffer
Proceedings of the 20th ACM international conference on Multimedia, 269-278, 2012
142012
End-to-end stochastic scheduling of scalable video overtime-varying channels
N Changuel, N Mastronarde, M Van der Schaar, B Sayadi, M Kieffer
Proceedings of the 18th ACM international conference on Multimedia, 731-734, 2010
132010
Video packet scheduling method for multimedia streaming
N Changuel, B Sayadi, M Kieffer
US Patent App. 13/982,904, 2014
122014
Video packet scheduling method for multimedia streaming
N Changuel, B Sayadi, M Kieffer
US Patent App. 13/982,904, 2014
122014
Predictive control for efficient statistical multiplexing of digital video programs
N Changuel, B Sayadi, M Kieffer
2009 17th International Packet Video Workshop, 1-9, 2009
122009
Control of multiple remote servers for quality-fair delivery of multimedia contents
N Changuel, B Sayadi, M Kieffer
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 32 (4), 746-759, 2014
112014
Online learning for QoE-based video streaming to mobile receivers
N Changuel, B Sayadi, M Kieffer
2012 IEEE Globecom Workshops, 1319-1324, 2012
112012
Predictive encoder and buffer control for statistical multiplexing of multimedia contents
N Changuel, B Sayadi, M Kieffer
IEEE transactions on broadcasting 58 (3), 401-416, 2012
102012
Joint encoder and buffer control for statistical multiplexing of multimedia contents
N Changuel, B Sayadi, M Kieffer
2010 IEEE Global Telecommunications Conference GLOBECOM 2010, 1-6, 2010
102010
Adaptive scalable layer filtering process for video scheduling over wireless networks based on MAC buffer management
N Changuel, N Mastronarde, M Van der Shaar, B Sayadi, M Kieffer
2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2011
72011
Statistical multiplexing of video programs
N Changuel, B Sayadi, M Kieffer
IEEE Vehicular Technology Magazine 4 (3), 62-68, 2009
72009
Cross-layer optimization of a multimedia streaming system via dynamic programming
A Combernoux, C Delestre, N Changuel, B Sayadi, M Kieffer
2012 19th IEEE International Conference on Image Processing, 2261-2264, 2012
62012
H. 264/AVC inter-frame rate-distortion dependency analysis based on independent regime-switching AR models
N Changuel, B Sayadi, M Kieffer
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
62010
Q-AIMD: A congestion aware video quality control mechanism
TT Thai, N Changuel, S Kerboeuf, F Faucheux, E Lochin, J Lacan
2013 20th International Packet Video Workshop, 1-8, 2013
52013
Statistical multiplexing of distributed video streams
N Changuel, B Sayadi, M Kieffer
GRETSI 2011, 1-4, 2011
42011
Robust content-based solution for dynamically optimizing multi-user wireless multimedia transmission
N Changuel, B Sayadi
US Patent 9,660,921, 2017
22017
Class-Based MDP for improved multimedia transmission over LTE
N Changuel, M Ene, B Sayadi, M Kieffer
2013 IEEE International Conference on Image Processing, 1811-1815, 2013
22013
Scheduling method for data streaming in a telecommunication network infrastructure
N Changuel, B Sayadi, M Kieffer
22010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20