Panayotis G. Michaelides
Panayotis G. Michaelides
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The impact of clean energy investments on the Greek economy: An input–output analysis (2010–2020)
M Markaki, A Belegri-Roboli, P Michaelides, S Mirasgedis, DP Lalas
Energy Policy 57, 263-275, 2013
1332013
Business cycles synchronization and clustering in Europe (1960–2009)
T Papageorgiou, PG Michaelides, JG Milios
Journal of Economics and Business 62 (5), 419-470, 2010
742010
Joseph Schumpeter and the German historical school
PG Michaelides, JG Milios
Cambridge Journal of Economics 33 (3), 495-516, 2009
612009
Did Hilferding influence Schumpeter?
P Michaelides, J Milios
History of economics review 41 (1), 98-125, 2005
572005
Non performing loans (NPLs) in a crisis economy: Long-run equilibrium analysis with a real time VEC model for Greece (2001–2015)
KN Konstantakis, PG Michaelides, AT Vouldis
Physica A: Statistical Mechanics and its applications 451, 149-161, 2016
482016
A spatial stochastic frontier model with spillovers: Evidence for Italian regions
EG Tsionas, PG Michaelides
Scottish Journal of Political Economy 63 (3), 243-257, 2016
412016
Business cycles and economic crisis in Greece (1960–2011): A long run equilibrium analysis in the Eurozone
PG Michaelides, T Papageorgiou, AT Vouldis
Economic Modelling 31, 804-816, 2013
342013
Joseph Schumpeter and Thorstein Veblen on technological determinism, individualism and institutions
T Papageorgiou, PG Michaelides
The European Journal of the History of Economic Thought 23 (1), 1-30, 2016
332016
Tarde's influence on Schumpeter: technology and social evolution
PG Michaelides, K Theologou
International Journal of Social Economics, 2010
252010
Business cycle determinants and fiscal policy: A Panel ARDL approach for EMU
T Papageorgiou, PG Michaelides, EG Tsionas
The Journal of Economic Asymmetries 13, 57-68, 2016
242016
International air transportation carriers: evidence from SFA and DEA technical efficiency results (1991-2000)
PG Michaelides, A Belegri-Roboli, T Marinos
European Journal of Transport and Infrastructure Research 9 (4), 2009
202009
S chumpeter, C ommons, and V eblen on Institutions
T Papageorgiou, I Katselidis, PG Michaelides
American Journal of Economics and Sociology 72 (5), 1232-1254, 2013
192013
TFP change, output gap and inflation in the Russian Federation (1994–2006)
P Michaelides, J Milios
Journal of Economics and Business 61 (4), 339-352, 2009
192009
Assessing operational efficiency of airports with high levels of low-cost carrier traffic
VD Pyrialakou, MG Karlaftis, PG Michaelides
Journal of Air Transport Management 25, 33-36, 2012
182012
The Determinants of Investment Activity in Greece (1960-’99)
PG Michaelides, A Belegri-Roboli, G Economakis, JG Milios
172005
Transmission of the debt crisis: From EU15 to USA or vice versa? A GVAR approach
KN Konstantakis, PG Michaelides
Journal of Economics and Business 76, 115-132, 2014
162014
Schumpeter's theory of leadership: a brief sketch
P Michaelides, O Kardasi
The Journal of Philosophical Economics 3 (2), 122, 2010
162010
Globally flexible functional forms: The neural distance function
PG Michaelides, AT Vouldis, EG Tsionas
European Journal of Operational Research 206 (2), 456-469, 2010
152010
Bayesian GVAR with k-endogenous dominants & input–output weights: Financial and trade channels in crisis transmission for BRICs
EG Tsionas, KN Konstantakis, PG Michaelides
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 42, 1-26, 2016
142016
System estimation of GVAR with two dominants and network theory: Evidence for BRICs
KN Konstantakis, PG Michaelides, EG Tsionas, C Minou
Economic Modelling 51, 604-616, 2015
142015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20