Παρακολούθηση
Chris Rochelle
Chris Rochelle
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bgs.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of developments in carbon dioxide storage
MD Aminu, SA Nabavi, CA Rochelle, V Manovic
Applied Energy, 2017
5912017
The impact of chemical reactions on CO2 storage in geological formations: a brief review
CA Rochelle, I Czernichowski-Lauriol, AE Milodowski
Geological Society, London, Special Publications 233 (1), 87-106, 2004
2802004
Modelling CO2 solubility in pure water and NaCl-type waters from 0 to 300 C and from 1 to 300 bar: Application to the Utsira Formation at Sleipner
S Portier, C Rochelle
Chemical Geology 217 (3-4), 187-199, 2005
2302005
Natural occurrences as analogues for the geological disposal of carbon dioxide
JM Pearce, S Holloway, H Wacker, MK Nelis, C Rochelle, K Bateman
Energy Conversion and Management 37 (6-8), 1123-1128, 1996
2091996
Oscillatory zoning in metamorphic minerals: an indicator of infiltration metasomatism
BWD Yardley, CA Rochelle, AC Barnicoat, GE Lloyd
Mineral. Mag, 1991
1901991
Alteration of bentonite by hyperalkaline fluids: A review of the role of secondary minerals
D Savage, C Walker, R Arthur, C Rochelle, C Oda, H Takase
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 32 (1-7), 287-297, 2007
1872007
Drilling and sampling a natural CO2 reservoir: implications for fluid flow and CO2-fluid–rock reactions during CO2 migration through the overburden
N Kampman, MJ Bickle, A Maskell, HJ Chapman, JP Evans, G Purser, ...
Chemical Geology 369, 51-82, 2014
1242014
Rate and mechanism of the reaction of silicates with cement pore fluids
D Savage, K Bateman, P Hill, C Hughes, A Milodowski, J Pearce, E Rae, ...
Applied Clay Science 7 (1-3), 33-45, 1992
1091992
The underground disposal of carbon dioxide
S Holloway, C Rochelle, K Bateman, J Pearce, H Baily, R Metcalfe
British Geological Survey, 1996
1081996
Can CO2 hydrate assist in the underground storage of carbon dioxide?
CA Rochelle, AP Camps, D Long, A Milodowski, K Bateman, D Gunn, ...
Geological Society, London, Special Publications 319 (1), 171-183, 2009
762009
The underground disposal of carbon dioxide: Summary report
S Holloway, JP Heederik, LGH Van der Meer, I Czernichowski-Lauriol, ...
British Geological Survey, 1996
751996
GEOCHEMICAL INTERACTIONS BETWEEN CO2, PORE-WATERS AND RESERVOIR ROCKS
I Czernichowski-Lauriol, C Rochelle, I Gaus, M Azaroual, J Pearce, ...
Advances in the geological storage of carbon dioxide, 157-174, 2006
662006
Fluid-rock interactions during continental red bed diagenesis: implications for theoretical models of mineralization in sedimentary basins
R Metcalfe, CA Rochelle, D Savage, JW Higgo
Geological Society, London, Special Publications 78 (1), 301-324, 1994
521994
Rock alteration in alkaline cement waters over 15 years and its relevance to the geological disposal of nuclear waste
EBA Moyce, C Rochelle, K Morris, AE Milodowski, X Chen, S Thornton, ...
Applied Geochemistry 50, 91-105, 2014
512014
The IEA Weyburn CO 2 Monitoring and Storage Project. Final Report of the European Research Team. British Geological Survey Research Report
JB Riding, CA Rochelle
RR/05/03, 2005
49*2005
Large-scale column experiment: study of CO2, porewater, rock reactions and model test case
K Bateman, G Turner, JM Pearce, DJ Noy, D Birchall, CA Rochelle
Oil & gas science and technology 60 (1), 161-175, 2005
492005
The IEA Weyburn CO2 monitoring and storage project: final report of the European research team
J Riding, C Rochelle
British Geological Survey, 2005
492005
Analysis of the geochemical aspects of the underground disposal of CO2
I Czernichowski-Lauriol, B Sanjuan, CA Rochelle, K Bateman, JM Pearce, ...
491996
Modelling reactions between cement pore fluids and rock: implications for porosity change
D Savage, CA Rochelle
Journal of Contaminant Hydrology 13 (1-4), 365-378, 1993
421993
Carbonation of borehole seals: Comparing evidence from short-term laboratory experiments and long-term natural analogues
CA Rochelle, AE Milodowski
Applied geochemistry 30, 161-177, 2013
402013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20