Παρακολούθηση
M Nafie
M Nafie
Cairo University and Nile University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Method for interoperability of a T1E1. 4 compliant ADSL modem and a simpler modem
A Gatherer, M Nafie, DP Shaver
US Patent 6,044,107, 2000
2832000
Constrained interference alignment and the spatial degrees of freedom of MIMO cognitive networks
M Amir, A El-Keyi, M Nafie
IEEE Transactions on Information Theory 57 (5), 2994-3004, 2011
1462011
Wireless communications with frequency band selection
TM Schmidl, M Nafie, AG Dabak
US Patent 7,050,402, 2006
1352006
Wireless communications
T Schmidl, M Nafie, AG Dabak
US Patent 7,289,570, 2007
1272007
Wireless communication channel selection using passive interference avoidance techniques
T Schmidl, A Dabak, M Nafie, A Gatherer
US Patent App. 09/915,091, 2003
1082003
Admission and power control for spectrum sharing cognitive radio networks
J Tadrous, A Sultan, M Nafie
IEEE Transactions on wireless communications 10 (6), 1945-1955, 2011
702011
Concentrator for coupling local wireless networks to a wired network
A Gatherer, M Nafie, AG Dabak, CM Panasik, ML McMahan
US Patent 6,396,457, 2002
622002
Wireless communication system which uses ARQ packets to ACK a plurality of packets from an 802.15 superpacket
TM Schmidl, M Nafie, AG Dabak
US Patent 6,839,325, 2005
602005
Distributed spectrum sensing with sequential ordered transmissions to a cognitive fusion center
L Hesham, A Sultan, M Nafie, F Digham
IEEE Transactions on Signal Processing 60 (5), 2524-2538, 2012
562012
Time-domain equalizer training for ADSL
M Nafie, A Gatherer
Proceedings of ICC'97-International Conference on Communications 2, 1085-1089, 1997
471997
Reduced hopping sequences for a frequency hopping system
TM Schmidl, AG Dabak, M Nafie, OE Eliezer
US Patent 7,440,484, 2008
442008
Wireless communication
M Nafie, A Dabak, TM Schmidl
US Patent 7,113,499, 2006
432006
Decentralized coded caching in wireless networks: Trade-off between storage and latency
AM Girgis, O Ercetin, M Nafie, T ElBatt
2017 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), 2443-2447, 2017
312017
Cross-layer minimum-delay scheduling and maximum-throughput resource allocation for multiuser cognitive networks
G Saleh, A El-Keyi, M Nafie
IEEE Transactions on Mobile Computing 12 (4), 761-773, 2012
292012
Opportunistic interference alignment for multiuser cognitive radio
M Amir, A El-Keyi, M Nafie
2010 IEEE Information Theory Workshop on Information Theory (ITW 2010, Cairo …, 2010
272010
Interference cancellation of a narrow band interferer in a wide band communication device
M Nafie, T Schmidl, A Dabak
US Patent App. 09/772,756, 2002
25*2002
Dynamic assignment of retransmission slots for enhanced quality in wireless communication links
TM Schmidl, AG Dabak, M Nafie
US Patent 7,133,396, 2006
242006
Wireless communications with efficient channel coding
TM Schmidl, AG Dabak, M Nafie
US Patent 8,223,867, 2012
232012
Deterministic and iterative solutions to subset selection problems
M Nafie, AH Tewfik, M Ali
IEEE Transactions on Signal Processing 50 (7), 1591-1601, 2002
232002
Sampling theorem: A unified outlook on information theory, block and convolutional codes
F Marvasti, M Nafie
IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and …, 1993
231993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20