Παρακολούθηση
Georgios Kalamatianos
Georgios Kalamatianos
PhD Student, Department of Information Technology, Uppsala University, Sweden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα it.uu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Suggesting points-of-interest via content-based, collaborative, and hybrid fusion methods in mobile devices
A Arampatzis, G Kalamatianos
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 36 (3), 1-28, 2017
312017
Sentiment analysis of Greek tweets and hashtags using a sentiment lexicon
G Kalamatianos, D Mallis, S Symeonidis, A Arampatzis
Proceedings of the 19th panhellenic conference on informatics, 63-68, 2015
312015
Diversified spatial keyword search on RDF data
Z Cai, G Kalamatianos, GJ Fakas, N Mamoulis, D Papadias
The VLDB Journal 29 (5), 1171-1189, 2020
92020
Recommending Points-of-Interest via Weighted kNN, Rated Rocchio, and Borda Count Fusion.
G Kalamatianos, A Arampatzis
TREC, 2016
82016
Proportionality in spatial keyword search
G Kalamatianos, GJ Fakas, N Mamoulis
Proceedings of the 2021 International Conference on Management of Data, 885-897, 2021
62021
Towards the creation of an emotion lexicon for microblogging
G Kalamatianos, S Symeonidis, D Mallis, A Arampatzis
Journal of Systems and Information Technology, 2018
32018
Diversified Retrieval of Spatial Data with Context
G Kalamatianos
Acta Universitatis Upsaliensis, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7