Παρακολούθηση
M.D.  Jimenez-Gamero
M.D. Jimenez-Gamero
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generalized derivative and π-derivative for set-valued functions
Y Chalco-Cano, H Román-Flores, MD Jiménez-Gamero
Information Sciences 181 (11), 2177-2188, 2011
1812011
Calculus for interval-valued functions using generalized Hukuhara derivative and applications
Y Chalco-Cano, A Rufián-Lizana, H Román-Flores, MD Jiménez-Gamero
Fuzzy Sets and Systems 219, 49-67, 2013
1732013
A test for the two-sample problem based on empirical characteristic functions
VA Fernández, MDJ Gamero, JM Garcia
Computational statistics & data analysis 52 (7), 3730-3748, 2008
892008
Goodness-of-fit tests based on empirical characteristic functions
MD Jiménez-Gamero, V Alba-Fernández, J Muñoz-García, ...
Computational Statistics & Data Analysis 53 (12), 3957-3971, 2009
712009
Hadamard and Jensen Inequalities for s-Convex Fuzzy Processes
M López-Díaz, MÁ Gil, P Grzegorzewski, O Hryniewicz, J Lawry, ...
Soft methodology and random information systems, 645-652, 2004
442004
Characterizations of generalized differentiable fuzzy functions
Y Chalco-Cano, R Rodríguez-López, MD Jiménez-Gamero
Fuzzy Sets and Systems 295, 37-56, 2016
402016
The extension principle and a decomposition of fuzzy sets
Y Chalco-Cano, H Román-Flores, M Rojas-Medar, OR Saavedra, ...
Information Sciences 177 (23), 5394-5403, 2007
382007
Fuzzy quasilinear spaces and applications
MA Rojas-Medar, MD Jiménez-Gamero, Y Chalco-Cano, ...
Fuzzy Sets and Systems 152 (2), 173-190, 2005
352005
Testing goodness of fit for the distribution of errors in multivariate linear models
MDJ Gamero, JM García, RP Mejías
Journal of multivariate analysis 95 (2), 301-322, 2005
332005
Algebra of generalized Hukuhara differentiable interval-valued functions: review and new properties
Y Chalco-Cano, GG Maqui-Huamán, GN Silva, MD Jiménez-Gamero
Fuzzy Sets and Systems 375, 53-69, 2019
302019
Reduced bootstrap aggregating of learning algorithms
R Pino-Mejías, MD Jiménez-Gamero, MD Cubiles-de-la-Vega, ...
Pattern recognition letters 29 (3), 265-271, 2008
302008
On the Muth distribution
P Jodra, MD Jimenez-Gamero, MV Alba-Fernandez
Mathematical Modelling and Analysis 20 (3), 291-310, 2015
282015
Fast goodness-of-fit tests based on the characteristic function
MD Jiménez-Gamero, HM Kim
Computational Statistics & Data Analysis 89, 172-191, 2015
242015
Testing for the bivariate Poisson distribution
F Novoa-Muñoz, MD Jiménez-Gamero
Metrika 77, 771-793, 2014
242014
A quantile regression model for bounded responses based on the exponential-geometric distribution
P Jodra, MD Jimenez-Gamero
REVSTAT-Statistical Journal 18 (4), 415–436-415–436, 2020
212020
Characterizations of multinormality and corresponding tests of fit, including for GARCH models
N Henze, MD Jiménez–Gamero, SG Meintanis
Econometric Theory 35 (3), 510-546, 2019
212019
The power Muth distribution
P Jodra, HW Gomez, MD Jimenez-Gamero, MV Alba-Fernandez
Mathematical Modelling and Analysis 22 (2), 186-201, 2017
212017
A new class of tests for multinormality with iid and garch data based on the empirical moment generating function
N Henze, MD Jiménez-Gamero
Test 28, 499-521, 2019
202019
On the similarity analysis of spatial patterns
MV Alba-Fernández, FJ Ariza-López, MD Jiménez-Gamero, ...
Spatial statistics 18, 352-362, 2016
192016
A Non‐parametric ANOVA‐type Test for Regression Curves Based on Characteristic Functions
JC Pardo‐Fernández, MD Jiménez‐Gamero, AE Ghouch
Scandinavian Journal of Statistics 42 (1), 197-213, 2015
192015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20