Παρακολούθηση
Menelaos Karavelas
Menelaos Karavelas
Amazon Web Services Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alumni.stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A robust and efficient implementation for the segment Voronoi diagram
MI Karavelas
International symposium on Voronoi diagrams in science and engineering 2004 …, 2004
1182004
The predicates of the Apollonius diagram: algorithmic analysis and implementation
IZ Emiris, MI Karavelas
Computational Geometry 33 (1-2), 18-57, 2006
95*2006
Scalable nonlinear dynamical systems for agent steering and crowd simulation
S Goldenstein, M Karavelas, D Metaxas, L Guibas, E Aaron, A Goswami
Computers & Graphics 25 (6), 983-998, 2001
942001
On the combinatorial complexity of Euclidean Voronoi cells and convex hulls of d-dimensional spheres
JD Boissonnat, MI Karavelas
SODA 3, 305-312, 2003
892003
Dynamic additively weighted Voronoi diagrams in 2D
MI Karavelas, M Yvinec
Algorithms—ESA 2002: 10th Annual European Symposium Rome, Italy, September …, 2002
862002
The Voronoi diagram of planar convex objects
M Karavelas, M Yvinec
Algorithms-ESA 2003, 337-348, 2003
63*2003
Static and kinetic geometric spanners with applications.
MI Karavelas, LJ Guibas
SODA, 168-176, 2001
512001
G1-smooth branching surface construction from cross sections
NC Gabrielides, AI Ginnis, PD Kaklis, MI Karavelas
Computer-Aided Design 39 (8), 639-651, 2007
492007
Shape-preserving interpolation in R3
PD Kaklis, MI Karavelas
IMA journal of numerical analysis 17 (3), 373-419, 1997
491997
Experimental evaluation and cross-benchmarking of univariate real solvers
M Hemmer, EP Tsigaridas, Z Zafeirakopoulos, IZ Emiris, MI Karavelas, ...
Proceedings of the 2009 conference on Symbolic numeric computation, 45-54, 2009
462009
A Computational Framework for Handling Motion.
LJ Guibas, MI Karavelas, D Russel
ALENEX/ANALC, 129-141, 2004
352004
Root comparison techniques applied to computing the additively weighted Voronoi diagram.
MI Karavelas, IZ Emiris
SODA, 320-329, 2003
342003
2D segment Delaunay graphs
M Karavelas
CGAL User and Reference Manual. CGAL Editorial Board 4 (1), 2019
242019
Bounding the distance between 2D parametric Bézier curves and their control polygon
MI Karavelas, PD Kaklis, KV Kostas
Geometric Modelling: Dagstuhl 2002, 117-128, 2004
242004
2D Voronoi diagram adaptor
M Karavelas
CGAL user and reference manual 3, 2010
232010
Interval methods for kinetic simulations
LJ Guibas, MI Karavelas
Proceedings of the fifteenth annual symposium on Computational Geometry, 255-264, 1999
211999
Guarding curvilinear art galleries with vertex or point guards
MI Karavelas, CD Tóth, EP Tsigaridas
Computational Geometry 42 (6-7), 522-535, 2009
202009
A package for exact kinetic data structures and sweepline algorithms
D Russel, MI Karavelas, LJ Guibas
Computational Geometry 38 (1-2), 111-127, 2007
182007
Voronoi diagrams in CGAL
MI Karavelas
22nd European workshop on computational geometry, 229-232, 2006
172006
Spatial shape‐preserving interpolation using ν‐splines
MI Karavelas, PD Kaklis
Numerical Algorithms 23, 217-250, 2000
152000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20