Παρακολούθηση
Mario Marchese
Mario Marchese
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unige.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Delay-and disruption-tolerant networking (DTN): an alternative solution for future satellite networking applications
C Caini, H Cruickshank, S Farrell, M Marchese
Proceedings of the IEEE 99 (11), 1980-1997, 2011
2662011
Contact graph routing in DTN space networks: overview, enhancements and performance
G Araniti, N Bezirgiannidis, E Birrane, I Bisio, S Burleigh, C Caini, ...
IEEE Communications Magazine 53 (3), 38-46, 2015
2432015
QoS over heterogeneous networks
M Marchese
John Wiley & Sons, 2007
2122007
A trainingless WiFi fingerprint positioning approach over mobile devices
I Bisio, M Cerruti, F Lavagetto, M Marchese, M Pastorino, A Randazzo, ...
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 13, 832-835, 2014
1052014
IoT and UAV integration in 5G hybrid terrestrial-satellite networks
M Marchese, A Moheddine, F Patrone
Sensors 19 (17), 3704, 2019
942019
Gender-driven emotion recognition through speech signals for ambient intelligence applications
I Bisio, A Delfino, F Lavagetto, M Marchese, A Sciarrone
IEEE transactions on Emerging topics in computing 1 (2), 244-257, 2013
932013
Small satellites and CubeSats: Survey of structures, architectures, and protocols
F Davoli, C Kourogiorgas, M Marchese, A Panagopoulos, F Patrone
International Journal of Satellite Communications and Networking 37 (4), 343-359, 2019
802019
Satellite networking integration in the 5G ecosystem: Research trends and open challenges
L Boero, R Bruschi, F Davoli, M Marchese, F Patrone
Ieee Network 32 (5), 9-15, 2018
802018
Smart probabilistic fingerprinting for WiFi-based indoor positioning with mobile devices
I Bisio, F Lavagetto, M Marchese, A Sciarrone
Pervasive and Mobile Computing 31, 107-123, 2016
792016
Transport layer protocols and architectures for satellite networks
C Caini, R Firrincieli, M Marchese, T Cola, M Luglio, C Roseti, ...
International Journal of Satellite Communications and Networking 25 (1), 1-26, 2007
782007
IoT applications and services in space information networks
M Bacco, L Boero, P Cassará, M Colucci, A Gotta, M Marchese, F Patrone
IEEE Wireless Communications 26 (2), 31-37, 2019
772019
Bandwidth allocation and admission control in ATM networks with service separation
R Bolla, F Davoli, M Marchese
IEEE Communications Magazine 35 (5), 130-137, 1997
771997
PETRA: Performance enhancing transport architecture for satellite communications
M Marchese, M Rossi, G Morabito
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 22 (2), 320-332, 2004
742004
Dynamic switch migration in distributed software-defined networks to achieve controller load balance
Y Xu, M Cello, IC Wang, A Walid, G Wilfong, CHP Wen, M Marchese, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 37 (3), 515-529, 2019
722019
Quality of service for satellite IP networks: a survey
S Kota, M Marchese
International Journal of Satellite Communications and Networking 21 (4‐5 …, 2003
702003
BalCon: A distributed elastic SDN control via efficient switch migration
M Cello, Y Xu, A Walid, G Wilfong, HJ Chao, M Marchese
2017 IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E), 40-50, 2017
652017
GPS/HPS-and Wi-Fi fingerprint-based location recognition for check-in applications over smartphones in cloud-based LBSs
I Bisio, F Lavagetto, M Marchese, A Sciarrone
IEEE transactions on Multimedia 15 (4), 858-869, 2013
632013
Smartphone-centric ambient assisted living platform for patients suffering from co-morbidities monitoring
I Bisio, F Lavagetto, M Marchese, A Sciarrone
IEEE Communications Magazine 53 (1), 34-41, 2015
612015
A smartphone‐centric platform for remote health monitoring of heart failure
I Bisio, F Lavagetto, M Marchese, A Sciarrone
International Journal of Communication Systems 28 (11), 1753-1771, 2015
572015
An integrated dynamic resource allocation scheme for ATM networks
R Bolla, F Danovaro, F Davoli, M Marchese
IEEE INFOCOM'93 The Conference on Computer Communications, Proceedings, 1288 …, 1993
551993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20