Παρακολούθηση
Petrisor Samoila
Petrisor Samoila
"Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icmpp.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Novel rare earth (RE-La, Er, Sm) metal doped ZnO photocatalysts for degradation of Congo-Red dye: Synthesis, characterization and kinetic studies
P Pascariu, C Cojocaru, N Olaru, P Samoila, A Airinei, M Ignat, ...
Journal of environmental management 239, 225-234, 2019
1362019
Preparation of La doped ZnO ceramic nanostructures by electrospinning–calcination method: Effect of La3+ doping on optical and photocatalytic properties
P Pascariu, M Homocianu, C Cojocaru, P Samoila, A Airinei, M Suchea
Applied Surface Science 476, 16-27, 2019
1222019
Effect of Al3+ substituted zinc ferrite on photocatalytic degradation of Orange I azo dye
AI Borhan, P Samoila, V Hulea, AR Iordan, MN Palamaru
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY 279, 17-23, 2014
982014
Remarkable catalytic properties of rare-earth doped nickel ferrites synthesized by sol-gel auto-combustion with maleic acid as fuel for CWPO of dyes
P Samoila, C Cojocaru, L Sacarescu, PP Dorneanu, AA Domocos, ...
Applied Catalysis B: Environmental 202, 21-32, 2017
952017
Magnetic properties of nanosized Gd doped Ni–Mn–Cr ferrites prepared using the sol–gel autocombustion technique
P Samoila, L Sacarescu, AI Borhan, D Timpu, M Grigoras, N Lupu, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 378, 92-97, 2015
902015
Design and evaluation of electrospun polysulfone fibers and polysulfone/NiFe2O4 nanostructured composite as sorbents for oil spill cleanup
C Cojocaru, PP Dorneanu, A Airinei, N Olaru, P Samoila, A Rotaru
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 70, 267-281, 2017
702017
The effect of chelating/combustion agent on catalytic activity and magnetic properties of Dy doped Ni–Zn ferrite
P Samoila, T Slatineanu, P Postolache, AR Iordan, MN Palamaru
Materials Chemistry and Physics 136 (1), 241-246, 2012
642012
Ferromagnetic iron oxide–cellulose nanocomposites prepared by ultrasonication
R Rotaru, M Savin, N Tudorachi, C Peptu, P Samoila, L Sacarescu, ...
Polymer chemistry 9 (7), 860-868, 2018
622018
Nanosized spinel ferrites synthesized by sol-gel autocombustion for optimized removal of azo dye from aqueous solution
P Samoila, C Cojocaru, I Cretescu, CD Stan, V Nica, L Sacarescu, ...
Journal of Nanomaterials 16 (1), 237-237, 2015
622015
Selective ring-opening of methylcyclopentane on platinum-based bimetallic catalysts
P Samoila, M Boutzeloit, C Especel, F Epron, P Marécot
Applied Catalysis A: General 369 (1-2), 104-112, 2009
542009
Electrospun PVDF fibers and a novel PVDF/CoFe2O4 fibrous composite as nanostructured sorbent materials for oil spill cleanup
PP Dorneanu, C Cojocaru, N Olaru, P Samoila, A Airinei, L Sacarescu
Applied Surface Science 424, 389-396, 2017
502017
Study of the chelating/fuel agents influence on NiFe2O4 samples with potential catalytic properties
AM Dumitrescu, PM Samoila, V Nica, F Doroftei, AR Iordan, MN Palamaru
Powder technology 243, 9-17, 2013
472013
Photocatalytic activity of spinel ZnFe2− xCrxO4 nanoparticles on removal Orange I azo dye from aqueous solution
AI Borhan, P Samoila, V Hulea, AR Iordan, MN Palamaru
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 45 (4), 1655-1660, 2014
462014
Chitosan-based magnetic adsorbent for removal of water-soluble anionic dye: Artificial neural network modeling and molecular docking insights
C Cojocaru, P Samoila, P Pascariu
International journal of biological macromolecules 123, 587-599, 2019
452019
Relationship between the structural properties of supported bimetallic Pt–Rh catalysts and their performances for methylcyclopentane ring opening
P Samoila, M Boutzeloit, C Especel, F Epron, P Marécot
Journal of Catalysis 276 (2), 237-248, 2010
422010
Photocatalytic and antimicrobial activity of electrospun ZnO: Ag nanostructures
P Pascariu, C Cojocaru, P Samoila, A Airinei, N Olaru, D Rusu, I Rosca, ...
Journal of Alloys and Compounds 834, 155144, 2020
382020
Novel electrospun membranes based on PVDF fibers embedding lanthanide doped ZnO for adsorption and photocatalytic degradation of dye organic pollutants
P Pascariu, C Cojocaru, P Samoila, N Olaru, A Bele, A Airinei
Materials Research Bulletin 141, 111376, 2021
352021
New La3+ doped TiO2 nanofibers for photocatalytic degradation of organic pollutants: Effects of thermal treatment and doping loadings
P Pascariu, C Cojocaru, M Homocianu, P Samoila, A Dascalu, M Suchea
Ceramics International 48 (4), 4953-4964, 2022
342022
Novel fibrous composites based on electrospun PSF and PVDF ultrathin fibers reinforced with inorganic nanoparticles: evaluation as oil spill sorbents
P Pascariu Dorneanu, C Cojocaru, P Samoila, N Olaru, A Airinei, ...
Polymers for Advanced Technologies 29 (5), 1435-1446, 2018
312018
Development of visible-light-driven Ca2Fe1− xSmxBiO6 double perovskites for decomposition of Rhodamine 6G dye
S Feraru, AI Borhan, P Samoila, C Mita, S Cucu-Man, AR Iordan, ...
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 307, 1-8, 2015
282015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20