Παρακολούθηση
Matthias Volk
Matthias Volk
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tue.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Storm is Coming: A Modern Probabilistic Model Checker
C Dehnert, S Junges, JP Katoen, M Volk
Computer Aided Verification: 29th International Conference, CAV 2017 …, 2017
5312017
The probabilistic model checker Storm
C Hensel, S Junges, JP Katoen, T Quatmann, M Volk
International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 1-22, 2022
1842022
Prophesy: A probabilistic parameter synthesis tool
C Dehnert, S Junges, N Jansen, F Corzilius, M Volk, H Bruintjes, ...
International Conference on Computer Aided Verification, 214-231, 2015
1512015
Fast dynamic fault tree analysis by model checking techniques
M Volk, S Junges, JP Katoen
IEEE Transactions on Industrial Informatics 14 (1), 370-379, 2017
1222017
Accelerating parametric probabilistic verification
N Jansen, F Corzilius, M Volk, R Wimmer, E Ábrahám, JP Katoen, ...
International Conference on Quantitative Evaluation of Systems, 404-420, 2014
782014
Safety analysis for vehicle guidance systems with dynamic fault trees
M Ghadhab, S Junges, JP Katoen, M Kuntz, M Volk
Reliability Engineering & System Safety 186, 37-50, 2019
602019
Parameter Synthesis for Markov Models
S Junges, E Abraham, C Hensel, N Jansen, JP Katoen, T Quatmann, ...
arXiv preprint arXiv:1903.07993, 2019
502019
The COMICS Tool – Computing Minimal Counterexamples for DTMCs
N Jansen, E Ábrahám, M Volk, R Wimmer, JP Katoen, B Becker
Automated Technology for Verification and Analysis: 10th International …, 2012
39*2012
Advancing dynamic fault tree analysis-get succinct state spaces fast and synthesise failure rates
M Volk, S Junges, JP Katoen
Computer Safety, Reliability, and Security: 35th International Conference …, 2016
272016
One Net Fits All
S Junges, JP Katoen, M Stoelinga, M Volk
International Conference on Applications and Theory of Petri Nets and …, 2018
252018
Model-based safety analysis for vehicle guidance systems
M Ghadhab, S Junges, JP Katoen, M Kuntz, M Volk
Computer Safety, Reliability, and Security: 36th International Conference …, 2017
202017
Automated Fine Tuning of Probabilistic Self-Stabilizing Algorithms
S Aflaki, M Volk, B Bonakdarpour, JP Katoen, A Storjohann
2017 IEEE 36th Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS), 94-103, 2017
162017
Sampling-based verification of ctmcs with uncertain rates
TS Badings, N Jansen, S Junges, M Stoelinga, M Volk
International Conference on Computer Aided Verification, 26-47, 2022
152022
DFT modeling approach for operational risk assessment of railway infrastructure
N Weik, M Volk, JP Katoen, N Nießen
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 24 (3), 331-350, 2022
112022
A DFT modeling approach for infrastructure reliability analysis of railway station areas
M Volk, N Weik, JP Katoen, N Nießen
Formal Methods for Industrial Critical Systems: 24th International …, 2019
112019
Synergizing Reliability Modeling Languages: BDMPs without Repairs and DFTs
S Khan, JP Katoen, M Volk, M Bouissou
2019 IEEE 24th Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing …, 2019
102019
BDDs strike back: efficient analysis of static and dynamic fault trees
D Basgöze, M Volk, JP Katoen, S Khan, M Stoelinga
NASA Formal Methods Symposium, 713-732, 2022
92022
Scalable reliability analysis by lazy verification
S Khan, JP Katoen, M Volk, M Bouissou
NASA Formal Methods Symposium, 180-197, 2021
72021
Model checking the multi-formalism language Figaro
S Khan, M Volk, JP Katoen, A Braibant, M Bouissou
2021 51st Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2021
62021
Formal verification of rewriting rules for dynamic fault trees
Y Elderhalli, M Volk, O Hasan, JP Katoen, S Tahar
Software Engineering and Formal Methods: 17th International Conference, SEFM …, 2019
52019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20