Παρακολούθηση
Giampiccolo Danilo
Giampiccolo Danilo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fbk.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The pascal recognising textual entailment challenge
I Dagan, O Glickman, B Magnini
Machine learning challenges workshop, 177-190, 2005
19412005
The third pascal recognizing textual entailment challenge
D Giampiccolo, B Magnini, I Dagan, WB Dolan
Proceedings of the ACL-PASCAL workshop on textual entailment and …, 2007
5652007
The Fifth PASCAL Recognizing Textual Entailment Challenge.
L Bentivogli, P Clark, I Dagan, D Giampiccolo
TAC, 2009
5112009
Semeval-2013 task 7: The joint student response analysis and 8th recognizing textual entailment challenge
MO Dzikovska, RD Nielsen, C Brew, C Leacock, D Giampiccolo, ...
NORTH TEXAS STATE UNIV DENTON, 2013
1602013
Semeval-2013 task 7: The joint student response analysis and 8th recognizing textual entailment challenge
MO Dzikovska, RD Nielsen, C Brew, C Leacock, D Giampiccolo, ...
NORTH TEXAS STATE UNIV DENTON, 2013
1602013
The Fourth PASCAL Recognizing Textual Entailment Challenge.
D Giampiccolo, HT Dang, B Magnini, I Dagan, E Cabrio, B Dolan
TAC, 2008
1512008
Overview of the CLEF 2005 multilingual question answering track
A Vallin, B Magnini, D Giampiccolo, L Aunimo, C Ayache, P Osenova, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 307-331, 2005
1242005
Overview of the CLEF 2006 multilingual question answering track
B Magnini, D Giampiccolo, P Forner, C Ayache, V Jijkoun, P Osenova, ...
Workshop of the cross-language evaluation forum for European Languages, 223-256, 2006
1162006
The Seventh PASCAL Recognizing Textual Entailment Challenge.
L Bentivogli, P Clark, I Dagan, D Giampiccolo
TAC, 2011
1092011
Overview of ResPubliQA 2009: Question answering evaluation over European legislation
A Peñas, P Forner, R Sutcliffe, Á Rodrigo, C Forăscu, I Alegria, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 174-196, 2009
1072009
Divide and conquer: Crowdsourcing the creation of cross-lingual textual entailment corpora
M Negri, L Bentivogli, Y Mehdad, D Giampiccolo, A Marchetti
Proceedings of the 2011 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2011
912011
The second pascal recognising textual entailment challenge
RB Haim, I Dagan, B Dolan, L Ferro, D Giampiccolo, B Magnini, I Szpektor
Proceedings of the Second PASCAL Challenges Workshop on Recognising Textual …, 2006
872006
Overview of the CLEF 2007 multilingual question answering track
D Giampiccolo, P Forner, J Herrera, A Peñas, C Ayache, C Forascu, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 200-236, 2007
862007
Overview of the CLEF 2007 multilingual question answering track
D Giampiccolo, P Forner, J Herrera, A Peñas, C Ayache, C Forascu, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 200-236, 2007
862007
semeval-2012 task 8: Cross-lingual textual entailment for content synchronization
M Negri, A Marchetti, Y Mehdad, L Bentivogli, D Giampiccolo
* SEM 2012: The First Joint Conference on Lexical and Computational …, 2012
632012
Building textual entailment specialized data sets: a methodology for isolating linguistic phenomena relevant to inference
L Bentivogli, E Cabrio, I Dagan, D Giampiccolo, ML Leggio, B Magnini
Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources …, 2010
362010
Question answering at the cross-language evaluation forum 2003–2010
A Peñas, B Magnini, P Forner, R Sutcliffe, A Rodrigo, D Giampiccolo
Language resources and evaluation 46 (2), 177-217, 2012
252012
The new release of corps: A corpus of political speeches annotated with audience reactions
M Guerini, D Giampiccolo, G Moretti, R Sprugnoli, C Strapparava
International Workshop on Political Speech, 86-98, 2010
252010
Chinese whispers: Cooperative paraphrase acquisition
M Negri, Y Mehdad, A Marchetti, D Giampiccolo, L Bentivogli
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
212012
Evaluating multilingual question answering systems at CLEF
P Forner, D Giampiccolo, B Magnini, A Peñas, Á Rodrigo, R Sutcliffe
182010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20