Παρακολούθηση
Agamemnon Krasoulis
Agamemnon Krasoulis
Sr. Data Scientist & Bioinformatician, Intelligencia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα intelligencia.ai - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improved prosthetic hand control with concurrent use of myoelectric and inertial measurements
A Krasoulis, I Kyranou, MS Erden, K Nazarpour, S Vijayakumar
Journal of neuroengineering and rehabilitation 14, 1-14, 2017
1962017
Multi-grip classification-based prosthesis control with two EMG-IMU sensors
A Krasoulis, S Vijayakumar, K Nazarpour
IEEE Transactions on Neural Systems & Rehabilitation Engineering, 2020
882020
Evaluation of regression methods for the continuous decoding of finger movement from surface EMG and accelerometry
A Krasoulis, S Vijayakumar, K Nazarpour
2015 7th international IEEE/EMBS conference on neural engineering (NER), 631-634, 2015
752015
Effect of user practice on prosthetic finger control with an intuitive myoelectric decoder
A Krasoulis, S Vijayakumar, K Nazarpour
Frontiers in neuroscience 13, 461612, 2019
582019
Model-based control of individual finger movements for prosthetic hand function
D Blana, AJ Van Den Bogert, WM Murray, A Ganguly, A Krasoulis, ...
IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering 28 (3 …, 2020
382020
Real-time classification of multi-modal sensory data for prosthetic hand control
I Kyranou, A Krasoulis, MS Erden, K Nazarpour, S Vijayakumar
2016 6th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and …, 2016
352016
CMOS magnetic sensors for wearable magnetomyography
H Heidari, S Zuo, A Krasoulis, K Nazarpour
2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2018
262018
Myoelectric digit action decoding with multi-output, multi-class classification: an offline analysis
A Krasoulis, K Nazarpour
Scientific reports 10 (1), 16872, 2020
182020
Co-creation facilitates translational research on upper limb prosthetics
H Jones, S Dupan, M Coutinho, S Day, D Desmond, M Donovan-Hall, ...
Prosthesis 3 (2), 110-118, 2021
152021
Use of regularized discriminant analysis improves myoelectric hand movement classification
A Krasoulis, K Nazarpour, S Vijayakumar
2017 8th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER), 395-398, 2017
132017
Towards low-dimensionsal proportional myoelectric control
A Krasoulis, K Nazarpour, S Vijayakumar
2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2015
132015
DENVIS: scalable and high-throughput virtual screening using graph neural networks with atomic and surface protein pocket features
A Krasoulis, N Antonopoulos, V Pitsikalis, S Theodorakis
Journal of Chemical Information and Modeling 62 (19), 4642-4659, 2022
122022
Co-creation and user perspectives for upper limb prosthetics
H Jones, S Dupan, M Dyson, A Krasoulis, LPJ Kenney, M Donovan-Hall, ...
Frontiers in Neurorobotics 15, 689717, 2021
112021
Spatio-temporal inertial measurements feature extraction improves hand movement pattern recognition without electromyography
RN Khushaba, A Krasoulis, A Al-Jumaily, K Nazarpour
2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2018
102018
Development of a real time sparse non-negative matrix factorization module for cochlear implants by using xPC target
H Hu, A Krasoulis, M Lutman, S Bleeck
Sensors 13 (10), 13861-13878, 2013
102013
Generalizability of EMG decoding using local field potentials
A Krasoulis, TM Hall, S Vijayakumar, A Jackson, K Nazarpour
2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2014
82014
Automatic myoelectric control site detection using candid covariance-free incremental principal component analysis
SA Stuttaford, A Krasoulis, SSG Dupan, K Nazarpour, M Dyson
2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2020
62020
A community effort in SARS‐CoV‐2 drug discovery
J Schimunek, P Seidl, K Elez, T Hempel, T Le, F Noé, S Olsson, L Raich, ...
Molecular Informatics 43 (1), e202300262, 2024
32024
Recalibration of myoelectric control with active learning
K Szymaniak, A Krasoulis, K Nazarpour
Frontiers in Neurorobotics 16, 1061201, 2022
32022
Intramuscular EMG for abstract myoelectric control: A proof of concept study
SSG Dupan, A Krasoulis, K Nazarpour
2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2020
32020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20