Παρακολούθηση
Constantine Michailides
Constantine Michailides
Assistant Professor, Civil Engineering Department, International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ihu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comparative numerical and experimental study of two combined wind and wave energy concepts
Z Gao, T Moan, L Wan, C Michailides
Journal of Ocean Engineering and Science 1 (1), 36-51, 2016
1042016
V-shaped semisubmersible offshore wind turbine: An alternative concept for offshore wind technology
M Karimirad, C Michailides
Renewable Energy 83, 126-143, 2015
992015
Second-order hydrodynamic effects on the response of three semisubmersible floating offshore wind turbines
L Zhang, W Shi, M Karimirad, C Michailides, Z Jiang
Ocean Engineering 207, 107371, 2020
952020
Experimental and numerical study of the response of the offshore combined wind/wave energy concept SFC in extreme environmental conditions
C Michailides, Z Gao, T Moan
Marine Structures 50, 35-54, 2016
932016
Experimental study of the functionality of a semisubmersible wind turbine combined with flap-type Wave Energy Converters
C Michailides, Z Gao, T Moan
Renewable Energy 93, 675-690, 2016
892016
Modeling of energy extraction and behavior of a Flexible Floating Breakwater
C Michailides, DC Angelides
Applied Ocean Research 35, 77-94, 2012
852012
Hydroelastic analysis of a flexible mat-shaped floating breakwater under oblique wave action
E Loukogeorgaki, C Michailides, DC Angelides
Journal of Fluids and structures 31, 103-124, 2012
822012
Response analysis and optimum configuration of a modular floating structure with flexible connectors
C Michailides, E Loukogeorgaki, DC Angelides
Applied Ocean Research 43, 112-130, 2013
812013
Development and application of an aero-hydro-servo-elastic coupling framework for analysis of floating offshore wind turbines
Y Yang, M Bashir, C Michailides, C Li, J Wang
Renewable Energy 161, 606-625, 2020
702020
Effect of flap type wave energy converters on the response of a semi-submersible wind turbine in operational conditions
C Michailides, C Luan, Z Gao, T Moan
International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering 45547 …, 2014
702014
WEC shape effect on the motion response and power performance of a combined wind-wave energy converter
Y Wang, W Shi, C Michailides, L Wan, H Kim, X Li
Ocean Engineering 250, 111038, 2022
662022
Modeling and analysis of a 5 MW semi-submersible wind turbine combined with three flap-type wave energy converters
C Luan, C Michailides, Z Gao, T Moan
International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering 45547 …, 2014
502014
Mitigation of coupled wind-wave-earthquake responses of a 10 MW fixed-bottom offshore wind turbine
Y Yang, M Bashir, C Li, C Michailides, J Wang
Renewable Energy 157, 1171-1184, 2020
432020
Combined effects of aerodynamic and second-order hydrodynamic loads for floating wind turbines at different water depths
W Shi, L Zhang, M Karimirad, C Michailides, Z Jiang, X Li
Applied Ocean Research 130, 103416, 2023
412023
Hydrodynamic response of a combined wind–wave marine energy structure
Y Wang, L Zhang, C Michailides, L Wan, W Shi
Journal of Marine Science and Engineering 8 (4), 253, 2020
412020
Optimization of a flexible floating structure for wave energy production and protection effectiveness
C Michailides, DC Angelides
Engineering Structures 85, 249-263, 2015
382015
Numerical and experimental investigation of breaking wave forces on a monopile-type offshore wind turbine
X Zeng, W Shi, C Michailides, S Zhang, X Li
Renewable Energy 175, 501-519, 2021
352021
Coastal zone significant wave height prediction by supervised machine learning classification algorithms
T Demetriou, D, Michailides, C, Papanastasiou, G, Onoufriou
Ocean Engineering 221 (1), 108592, 2021
352021
Wind-wave coupling effects on the fatigue damage of tendons for a 10 MW multi-body floating wind turbine
Y Yang, M Bashir, J Wang, C Michailides, S Loughney, M Armin, ...
Ocean Engineering 217, 107909, 2020
352020
Coupled analysis of a 10 MW multi-body floating offshore wind turbine subjected to tendon failures
Y Yang, M Bashir, C Michailides, X Mei, J Wang, C Li
Renewable Energy 176, 89-105, 2021
302021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20