Παρακολούθηση
Airam Rodríguez
Airam Rodríguez
Department of Ecology, Universidad Autónoma de Madrid
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uam.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Seabird mortality induced by land‐based artificial lights
A Rodríguez, ND Holmes, PG Ryan, KJ Wilson, L Faulquier, Y Murillo, ...
Conservation Biology, 2017
1122017
The eye in the sky: combined use of unmanned aerial systems and GPS data loggers for ecological research and conservation of small birds
A Rodríguez, JJ Negro, M Mulero, C Rodríguez, J Hernández-Pliego, ...
PLoS One 7 (12), e50336, 2012
992012
Attraction of petrels to artificial lights in the Canary Islands: effects of the moon phase and age class
A Rodríguez, B Rodríguez
Ibis 151 (2), 299-310, 2009
972009
Rapid assessment of lamp spectrum to quantify ecological effects of light at night
T Longcore, A Rodríguez, B Witherington, JF Penniman, L Herf, M Herf
Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology, 2018
902018
Future directions in conservation research on petrels and shearwaters
A Rodríguez, JM Arcos, V Bretagnolle, MP Dias, ND Holmes, M Louzao, ...
Frontiers in Marine Science 6, 94, 2019
812019
High prevalence of parental delivery of plastic debris in Cory’s shearwaters (Calonectris diomedea)
A Rodríguez, B Rodríguez, M Nazaret Carrasco
Marine Pollution Bulletin, 2012
812012
Fatal attraction of short-tailed shearwaters to artificial lights
A Rodríguez, G Burgan, P Dann, R Jessop, JJ Negro, A Chiaradia
PLoS ONE 9 (10), e110114, 2014
712014
Causes of raptor admissions to a wildlife rehabilitation center in Tenerife (Canary Islands)
B Rodríguez, A Rodríguez, F Siverio, M Siverio
Journal of Raptor Research 44 (1), 30-39, 2010
702010
Factors affecting mortality of shearwaters stranded by light pollution
A Rodríguez, B Rodríguez, ÁJ Curbelo, A Pérez, S Marrero, JJ Negro
Animal Conservation, 2012
682012
GPS tracking for mapping seabird mortality induced by light pollution
A Rodríguez, B Rodríguez, JJ Negro
Scientific Reports 5, 10670, 2015
572015
Geolocators map the wintering grounds of threatened Lesser Kestrels in Africa
A Rodríguez, JJ Negro, J Bustamante, JW Fox, V Afanasyev
Diversity and Distributions 15 (6), 1010-1016, 2009
552009
Incidence of entanglements with marine debris by northern gannets (Morus bassanus) in the non-breeding grounds
B Rodríguez, J Bécares, A Rodríguez, JM Arcos
Marine Pollution Bulletin 75, 259-263, 2013
522013
Trends in numbers of petrels attracted to artificial lights suggest population declines in Tenerife, Canary Islands
A Rodríguez, B Rodríguez, MP Lucas
Ibis 154 (1), 167-172, 2012
502012
Temporal and spatial variation in the diet of the endemic lizard Gallotia galloti in an insular Mediterranean scrubland
A Rodríguez, M Nogales, B Rumeu, B Rodríguez
Journal of Herpetology 42 (2), 213-222, 2008
492008
Artificial lights and seabirds: is light pollution a threat for the threatened Balearic petrels?
A Rodríguez, D García, B Rodríguez, E Cardona, L Parpal, P Pons
Journal of Ornithology, 2015
452015
Antioxidant machinery differs between melanic and light nestlings of two polymorphic raptors
I Galván, L Gangoso, JM Grande, JJ Negro, A Rodríguez, J Figuerola, ...
PLoS One 5 (10), e13369, 2010
362010
Effects of geolocator attachments on breeding parameters of Lesser Kestrels
A Rodríguez, JJ Negro, JW Fox, V Afanasyev
Journal of Field Ornithology 80 (4), 399-407, 2009
322009
Reducing light-induced mortality of seabirds: High pressure sodium lights decrease the fatal attraction of shearwaters
A Rodríguez, P Dann, A Chiaradia
Journal for Nature Conservation, 2017
312017
Light pollution and seabird fledglings: Targeting efforts in rescue programs
A Rodríguez, J Moffett, A Revoltós, P Wasiak, RR McIntosh, ...
The Journal of Wildlife Management 81 (4), 734-741, 2017
252017
Seasonal Diet of the Grey Heron Ardea cinerea on an Oceanic Island (Tenerife, Canary Islands): Indirect Interaction with Wild Seed Plants
A Rodriguez, B Rodríguez, B Rumeu, M Nogales
Acta Ornithologica 42 (1), 77-87, 2007
242007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20