Παρακολούθηση
Airam Rodríguez
Airam Rodríguez
Departamento de Ecología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mncn.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Seabird mortality induced by land‐based artificial lights
A Rodríguez, ND Holmes, PG Ryan, KJ Wilson, L Faulquier, Y Murillo, ...
Conservation Biology, 2017
1402017
Rapid assessment of lamp spectrum to quantify ecological effects of light at night
T Longcore, A Rodríguez, B Witherington, JF Penniman, L Herf, M Herf
Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology, 2018
1212018
Future directions in conservation research on petrels and shearwaters
A Rodríguez, JM Arcos, V Bretagnolle, MP Dias, ND Holmes, M Louzao, ...
Frontiers in Marine Science 6, 94, 2019
1122019
The eye in the sky: combined use of unmanned aerial systems and GPS data loggers for ecological research and conservation of small birds
A Rodríguez, JJ Negro, M Mulero, C Rodríguez, J Hernández-Pliego, ...
PLoS One 7 (12), e50336, 2012
1102012
Attraction of petrels to artificial lights in the Canary Islands: effects of the moon phase and age class
A Rodríguez, B Rodríguez
Ibis 151 (2), 299-310, 2009
1042009
High prevalence of parental delivery of plastic debris in Cory’s shearwaters (Calonectris diomedea)
A Rodríguez, B Rodríguez, M Nazaret Carrasco
Marine Pollution Bulletin, 2012
942012
Fatal attraction of short-tailed shearwaters to artificial lights
A Rodríguez, G Burgan, P Dann, R Jessop, JJ Negro, A Chiaradia
PLoS ONE 9 (10), e110114, 2014
852014
Causes of raptor admissions to a wildlife rehabilitation center in Tenerife (Canary Islands)
B Rodríguez, A Rodríguez, F Siverio, M Siverio
Journal of Raptor Research 44 (1), 30-39, 2010
822010
Factors affecting mortality of shearwaters stranded by light pollution
A Rodríguez, B Rodríguez, ÁJ Curbelo, A Pérez, S Marrero, JJ Negro
Animal Conservation, 2012
772012
GPS tracking for mapping seabird mortality induced by light pollution
A Rodríguez, B Rodríguez, JJ Negro
Scientific Reports 5, 10670, 2015
692015
Trends in numbers of petrels attracted to artificial lights suggest population declines in Tenerife, Canary Islands
A Rodríguez, B Rodríguez, MP Lucas
Ibis 154 (1), 167-172, 2012
592012
Incidence of entanglements with marine debris by northern gannets (Morus bassanus) in the non-breeding grounds
B Rodríguez, J Bécares, A Rodríguez, JM Arcos
Marine Pollution Bulletin 75, 259-263, 2013
582013
Geolocators map the wintering grounds of threatened Lesser Kestrels in Africa
A Rodríguez, JJ Negro, J Bustamante, JW Fox, V Afanasyev
Diversity and Distributions 15 (6), 1010-1016, 2009
572009
Artificial lights and seabirds: is light pollution a threat for the threatened Balearic petrels?
A Rodríguez, D García, B Rodríguez, E Cardona, L Parpal, P Pons
Journal of Ornithology, 2015
562015
Reducing light-induced mortality of seabirds: High pressure sodium lights decrease the fatal attraction of shearwaters
A Rodríguez, P Dann, A Chiaradia
Journal for Nature Conservation, 2017
502017
Temporal and spatial variation in the diet of the endemic lizard Gallotia galloti in an insular Mediterranean scrubland
A Rodríguez, M Nogales, B Rumeu, B Rodríguez
Journal of Herpetology 42 (2), 213-222, 2008
492008
Antioxidant machinery differs between melanic and light nestlings of two polymorphic raptors
I Galván, L Gangoso, JM Grande, JJ Negro, A Rodríguez, J Figuerola, ...
PLoS One 5 (10), e13369, 2010
392010
Effects of geolocator attachments on breeding parameters of Lesser Kestrels
A Rodríguez, JJ Negro, JW Fox, V Afanasyev
Journal of Field Ornithology 80 (4), 399-407, 2009
342009
Wildlife-vehicle collisions in Lanzarote Biosphere Reserve, Canary Islands
G Tejera, B Rodríguez, C Armas, A Rodríguez
PLoS One 13 (3), e0192731, 2018
322018
Light pollution and seabird fledglings: Targeting efforts in rescue programs
A Rodríguez, J Moffett, A Revoltós, P Wasiak, RR McIntosh, ...
The Journal of Wildlife Management 81 (4), 734-741, 2017
312017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20