Παρακολούθηση
Anastasia Nikolaidou
Anastasia Nikolaidou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα civil.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
COVID-19 lockdown measures and travel behavior: The case of Thessaloniki, Greece
I Politis, G Georgiadis, E Papadopoulos, I Fyrogenis, A Nikolaidou, ...
Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 10, 100345, 2021
1382021
Mapping travel behavior changes during the COVID-19 lock-down: a socioeconomic analysis in Greece
I Politis, G Georgiadis, A Nikolaidou, A Kopsacheilis, I Fyrogenis, ...
European Transport Research Review 13, 1-19, 2021
812021
Utilizing social media in transport planning and public transit quality: Survey of literature
A Nikolaidou, P Papaioannou
Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems 144 (4), 04018007, 2018
442018
Factors affecting public transport performance due to the COVID-19 outbreak: A worldwide analysis
A Nikolaidou, A Kopsacheilis, G Georgiadis, T Noutsias, I Politis, ...
Cities 134, 104206, 2023
372023
Shifting to shared wheels: Factors affecting dockless bike-sharing choice for short and long trips
I Politis, I Fyrogenis, E Papadopoulos, A Nikolaidou, E Verani
Sustainability 12 (19), 8205, 2020
362020
Use of social media for assessing sustainable urban mobility indicators
P PAPAIOANNOU
Sustainable Development Studies, 179, 2018
242018
Development and implementation of walkability audits in Greek medium-sized cities: The case of the Serres’ city centre
A Sdoukopoulos, E Verani, A Nikolaidou, A Tsakalidis, N Gavanas, ...
Transportation research procedia 24, 337-344, 2017
182017
Steps towards sustaining a SUMP network in Greece
P Papaioannou, I Politis, A Nikolaidou
Transportation Research Procedia 14, 945-954, 2016
142016
Capturing Twitter negativity pre-vs. mid-covid-19 pandemic: An LDA application on London public transport system
I Politis, G Georgiadis, A Kopsacheilis, A Nikolaidou, P Papaioannou
Sustainability 13 (23), 13356, 2021
112021
Dilemma zone: Modeling drivers’ decision at signalized intersections against aggressiveness and other factors using uav technology
P Papaioannou, E Papadopoulos, A Nikolaidou, I Politis, S Basbas, ...
Safety 7 (1), 11, 2021
112021
Public Transport tendering and contracting arrangements in countries under regulatory transition: The case of Cyprus
P Papaioannou, G Georgiadis, A Nikolaidou, I Politis
Research in Transportation Economics 83, 100944, 2020
102020
SOCIAL MEDIA AND TRANSPORT CHOICES: HOW SOCIAL MEDIA CAN AFFECT TRIPMAKERS’CHOICES
A NIKOLAIDOU, P PAPAIOANNOU
WIT Transactions on Ecology and the Environment 226, 605-616, 2017
102017
How public transport could benefit from social media? evidence from european agencies
G Georgiadis, A Nikolaidou, I Politis, P Papaioannou
Conference on Sustainable Urban Mobility, 645-653, 2020
62020
Traffic Calming Measures as a Tool to Revitalise the Urban Environment: The Case of Serres, Greece
A Sdoukopoulos, E Verani, A Nikolaidou, I Politis, F Mikiki
Conference on Sustainable Urban Mobility, 770-779, 2020
62020
Investigating the prospect of adopting artificial intelligence techniques from transport operators in Greece
A Kopsacheilis, A Nikolaidou, G Georgiadis, I Politis, P Papaioannou
Conference on Sustainable Urban Mobility, 1097-1106, 2020
42020
Tweeting Transport: Sentiment Analysis of Transportation and Mobility Related Tweets
M Pouliasis, A Nikolaidou, G Georgiadis, I Politis, P Papaioannou
Transportation Research Board 100th Annual MeetingTransportation Research …, 2021
32021
A Route Choice Model for the Investigation of Drivers’ Willingness to Choose a Flyover Motorway in Greece
I Politis, G Georgiadis, A Kopsacheilis, A Nikolaidou, C Sfyri, S Basbas
Sustainability 15 (5), 4614, 2023
22023
A comprehensive assessment of COVID-19 mobility management measures: An evidence-based worldwide review
I Politis, G Georgiadis, A Nikolaidou, A Sdoukopoulos, P Papaioannou
Transportation Research Procedia 72, 1605-1612, 2023
22023
The Dynamic Relation of Climate Change and Energy Transition with Transport and Mobility Policies in the EU Through Social Media Data Mining
A Nikolaidou, A Kopsacheilis, N Gavanas, I Politis
Conference on Sustainable Urban Mobility, 17-28, 2022
22022
Evaluating Pedestrian Environments: Evidence from Small Cities in Greece
G Barmpas, G Georgiadis, A Nikolaidou, R Katkadigkas, D Tsakiris
Conference on Sustainable Urban Mobility, 595-605, 2020
22020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20