Παρακολούθηση
Deborah L. McGuinness
Deborah L. McGuinness
Tetherless World Chair, Prof. Computer, Cognitive,Web Sciences, Industrial &Systems Engineering,RPI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.rpi.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The description logic handbook: Theory, implementation and applications
F Baader
Cambridge university press, 2003
127902003
Ontology development 101: A guide to creating your first ontology
NF Noy, DL McGuinness
Stanford knowledge systems laboratory technical report KSL-01-05 and …, 2001
84572001
OWL web ontology language overview
DL McGuinness, F Van Harmelen
W3C recommendation 10 (10), 2004, 2004
6478*2004
OWL web ontology language reference
S Bechhofer, F Van Harmelen, J Hendler, I Horrocks, DL McGuinness, ...
W3C recommendation 10 (2), 1-53, 2004
21522004
OWL web ontology language guide
MK Smith
http://www. w3. org/TR/owl-guide/, 2008
17222008
OWL web ontology language reference
M Dean, AT Schreiber, S Bechofer, FAH van Harmelen, J Hendler, ...
World Wide Web Consortium, 2004
1455*2004
OIL: An ontology infrastructure for the semantic web
D Fensel, F Van Harmelen, I Horrocks, DL McGuinness, ...
IEEE intelligent systems 16 (2), 38-45, 2001
13172001
Bringing semantics to web services: The OWL-S approach
D Martin, M Paolucci, S McIlraith, M Burstein, D McDermott, ...
Semantic Web Services and Web Process Composition: First International …, 2005
11662005
CLASSIC: A structural data model for objects
A Borgida, RJ Brachman, DL McGuinness, LA Resnick
ACM Sigmod record 18 (2), 58-67, 1989
9371989
An environment for merging and testing large ontologies
DL McGuinness, R Fikes, J Rice, S Wilder
KR, 483-493, 2000
9122000
Ontologies come of age
DL McGuinness
8002003
Living with CLASSIC: When and how to use a KL-ONE-like language
RJ Brachman, DL McGuinness, PF Patel-Schneider, LA Resnick, ...
Principles of semantic networks, 401-456, 1991
7451991
Bringing semantics to web services with OWL-S
D Martin, M Burstein, D McDermott, S McIlraith, M Paolucci, K Sycara, ...
World Wide Web 10, 243-277, 2007
7372007
The DARPA agent markup language
J Hendler, DL McGuinness
IEEE Intelligent systems 15 (6), 67-73, 2000
6292000
Prov-o: The prov ontology
T Lebo, S Sahoo, D McGuinness, K Belhajjame, J Cheney, D Corsar, ...
W3C recommendation 30, 2013
6052013
DAML+ OIL: an ontology language for the Semantic Web
DL McGuinness, R Fikes, J Hendler, LA Stein
IEEE Intelligent Systems 17 (5), 72-80, 2002
4992002
The role of frame-based representation on the semantic web
O Lassila, D McGuinness
Linköping University Electronic Press, 2001
4632001
The chimaera ontology environment
DL McGuinness, R Fikes, J Rice, S Wilder
AAAI/IAAI 2000, 1123-1124, 2000
4162000
When owl: sameas isn’t the same: An analysis of identity in linked data
H Halpin, PJ Hayes, JP McCusker, DL McGuinness, HS Thompson
The Semantic Web–ISWC 2010: 9th International Semantic Web Conference, ISWC …, 2010
3902010
The semantic web and its languages
O Lassila, F van Harmelen, I Horrocks, J Hendler, DL McGuinness
IEEE Intelligent Systems and their Applications 15 (6), 67-73, 2000
3422000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20