Παρακολούθηση
Adel Razek
Adel Razek
Senior Researsch Director CNRS, GeePs Group of electrical engineering - Paris, CENTRALESUPELEC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα centralesupelec.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Conception of an air-gap element for the dynamic analysis of the electromagnetic field in electric machines
A Razek, JL Coulomb, M Feliachi, JC Sabonnadiere
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 18 (2), 655-659, 1982
2051982
Finite element analysis in electromagnetic systems-accounting for electric circuits
F Piriou, A Razek
IEEE Transactions on Magnetics 29 (2), 1669-1675, 1993
1311993
Local force computation in deformable bodies using edge elements
Z Ren, A Razek
IEEE Transactions on Magnetics 28 (2), 1212-1215, 1992
1131992
A model for coupled magnetic-electric circuits in electric machines with skewed slots
F Piriou, A Razek
IEEE Transactions on Magnetics 26 (2), 1096-1100, 1990
1111990
Finite element analysis of magneto-mechanical coupled phenomena in magnetostrictive materials
M Besbes, Z Ren, A Razek
IEEE Transactions on Magnetics 32 (3), 1058-1061, 1996
981996
Coupling of saturated electromagnetic systems to non-linear power electronic devices
F Piriou, A Razek
IEEE Transactions on magnetics 24 (1), 274-277, 1988
981988
A traveling wave piezoelectric beam robot
H Hariri, Y Bernard, A Razek
Smart Materials and Structures 23 (2), 025013, 2014
962014
Evaluation of electromagnetic fields in human body exposed to wireless inductive charging system
PP Ding, L Bernard, L Pichon, A Razek
IEEE Transactions on Magnetics 50 (2), 1037-1040, 2014
932014
Reduced-order observers for rotor flux, rotor resistance and speed estimation for vector controlled induction motor drives using the extended Kalman filter technique
GG Soto, E Mendes, A Razek
IEE Proceedings-Electric Power Applications 146 (3), 282-288, 1999
911999
Torque ripple minimization in permanent magnet synchronous servodrive
F Colamartino, C Marchand, A Razek
IEEE Transactions on Energy Conversion 14 (3), 616-621, 1999
901999
The calculation of electromagnetic torque in saturated electric machines within combined numerical and analytical solutions of the field equations
A Razek, JL Coulomb, M Feliachi, JC Sabonnadiere
IEEE Transactions on Magnetics 17 (6), 3250-3252, 1981
831981
Homogenization technique for Maxwell equations in periodic structures
M El Feddi, Z Ren, A Razek, A Bossavit
Magnetics, IEEE Transactions on 33 (2), 1382-1385, 1997
791997
Homogenization of 3-D periodic bianisotropic metamaterials
O Ouchetto, CW Qiu, S Zouhdi, LW Li, A Razek
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 54 (11), 3893-3898, 2006
782006
Analysis of the coupling of an incident wave with a wire inside a cavity using an FEM in frequency and time domains
WP Carpes, L Pichon, A Razek
IEEE transactions on electromagnetic compatibility 44 (3), 470-475, 2002
772002
A new hybrid model using electric field formulation for 3-D eddy current problems
Z Ren, F Bouillault, A Razek, A Bossavit, JC Vérité
IEEE Transactions on magnetics 26 (2), 470-473, 1990
761990
A generalized finite element model of magnetostriction phenomena
M Besbes, Z Ren, A Razek
IEEE Transactions on Magnetics 37 (5), 3324-3328, 2001
722001
Calculation of eddy currents with edge elements on non-matching grids in moving structures
F Rapetti, E Bouillault, L Santandrea, A Buffa, Y Maday, A Razek
IEEE transactions on magnetics 36 (4), 1351-1355, 2000
692000
TLM and FEM methods applied in the analysis of electromagnetic coupling
WP Carpes, GS Ferreira, A Raizer, L Pichon, A Razek
IEEE Transactions on Magnetics 36 (4), 982-985, 2000
672000
Advanced modeling of a 2-kW series–series resonating inductive charger for real electric vehicle
M Ibrahim, L Pichon, L Bernard, A Razek, J Houivet, O Cayol
IEEE Transactions on Vehicular Technology 64 (2), 421-430, 2014
662014
A non-linear coupled 3D model for magnetic field and electric circuit equations
F Piriou, A Razek
IEEE Transactions on Magnetics 28 (2), 1295-1298, 1992
651992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20