Παρακολούθηση
Sergio Villamayor-Tomas
Sergio Villamayor-Tomas
ICTA, Autonomous University of Barcleona
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uab.cat
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Review of Design Principles for Community-based Natural Resource Management
M Cox, G Arnold, S Villamayor-Tomas
Ecology & Society 15 (4), 38, 2010
13452010
Institutional fit and the sustainability of social–ecological systems
G Epstein, J Pittman, SM Alexander, S Berdej, T Dyck, U Kreitmair, ...
Current opinion in environmental sustainability 14, 34-40, 2015
2612015
The water-energy-food security nexus through the lenses of the value chain and IAD frameworks
S Villamayor-Tomas, P Grundmann, G Epstein, T Evans, C Kimmich
Water Alternatives 8 (1), 735-755, 2015
1302015
Governing large-scale social-ecological systems: Lessons from five cases
FD Fleischman, NC Ban, LS Evans, G Epstein, G Garcia-Lopez, ...
International Journal of the Commons 8 (2), 836-849, 2014
1092014
Synthesizing theories of natural resource management and governance
M Cox, S Villamayor-Tomas, G Epstein, L Evans, NC Ban, F Fleischman, ...
Global Environmental Change 39, 45-56, 2016
882016
Archetype analysis in sustainability research
C Oberlack, D Sietz, EB Bonanomi, A De Bremond, J Dell'Angelo, ...
Ecology and Society 24 (2), 2019
872019
Social movements as key actors in governing the commons: Evidence from community-based resource management cases across the world
S Villamayor-Tomas, G García-López
Global environmental change 53, 114-126, 2018
682018
The role of religion in community-based natural resource management
M Cox, S Villamayor-Tomas, Y Hartberg
World Development 54, 46-55, 2014
592014
From Sandoz to Salmon: Conceptualizing resource and institutional dynamics in the Rhine watershed through the SES framework
S Villamayor-Tomas, F Fleischman, IP Ibarra, A Thiel, F van Laerhoven
International Journal of the Commons 8 (2), 2014
552014
Design and quality criteria for archetype analysis
K Eisenack, S Villamayor-Tomas, G Epstein, C Kimmich, N Magliocca, ...
Ecology and Society 24 (3), 2019
492019
Bringing polycentric systems into focus for environmental governance
T Heikkila, S Villamayor‐Tomas, D Garrick
Environmental Policy and Governance 28 (4), 207-211, 2018
432018
Advancing understanding of natural resource governance: a post-Ostrom research agenda
GS Cumming, G Epstein, JM Anderies, CI Apetrei, J Baggio, Ö Bodin, ...
Current Opinion in Environmental Sustainability 44, 26-34, 2020
372020
Diagnosing the role of the state for local collective action: Types of action situations and policy instruments
S Villamayor-Tomas, A Thiel, L Amblard, D Zikos, E Blanco
Environmental science & policy 97, 44-57, 2019
372019
Bringing the neighbors in: A choice experiment on the influence of coordination and social norms on farmers’ willingness to accept agro-environmental schemes across Europe
S Villamayor-Tomas, J Sagebiel, R Olschewski
Land use policy 84, 200-215, 2019
372019
Evaluating the utility of common-pool resource theory for understanding forest governance and outcomes in Indonesia between 1965 and 2012
F Fleischman, B Loken, G Garcia-Lopez, S Villamayor-Tomas
International Journal of the Commons 8 (2), 2014
372014
Exogenous degradation in the commons: Field experimental evidence
E Blanco, MC Lopez, S Villamayor-Tomas
Ecological Economics 120, 430-439, 2015
352015
Supernatural monitoring and sanctioning in community-based resource management
Y Hartberg, M Cox, S Villamayor-Tomas
Religion, Brain & Behavior 6 (2), 95-111, 2016
342016
Institutions in the climate adaptation literature: a systematic literature review through the lens of the Institutional Analysis and Development framework
M Roggero, A Bisaro, S Villamayor-Tomas
Journal of Institutional Economics 14 (3), 423-448, 2018
332018
Linking classroom learning and research to advance ideas about social-ecological resilience
NC Ban, E Boyd, M Cox, CL Meek, M Schoon, S Villamayor-Tomas
Ecology and Society 20 (3), 2015
312015
Institutional analysis in climate change adaptation research: A systematic literature review
A Bisaro, M Roggero, S Villamayor-Tomas
Ecological Economics 151, 34-43, 2018
302018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20