Παρακολούθηση
Sergei O. Kuznetsov;  Сергей О. Кузнецов
Sergei O. Kuznetsov; Сергей О. Кузнецов
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hse.ru - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comparing performance of algorithms for generating concept lattices
SO Kuznetsov, SA Obiedkov
Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence 14 (2-3), 189-216, 2002
7632002
Pattern structures and their projections
B Ganter, SO Kuznetsov
International Conference on Conceptual Structures (ICCS 2001), 129-142, 2001
5242001
Formal Concept Analysis in Knowledge Processing: A Survey on Applications
J Poelmans, D Ignatov, S Kuznetsov, G Dedene, P Elzinga, S Viaene
Expert Systems with Applications 40 (16), 6538-6560, 2013
3112013
Mining gene expression data with pattern structures in formal concept analysis
M Kaytoue, SO Kuznetsov, A Napoli, S Duplessis
Information Sciences 181 (10), 1989-2001, 2011
3092011
On stability of a formal concept
SO Kuznetsov
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 49 (1), 101-115, 2007
2582007
A fast algorithm for computing all intersections of objects from an arbitrary semilattice
SO Kuznetsov
Nauch.-Tekh. Inf. Ser.2, 17-20, 1993
211*1993
Formal concept analysis in knowledge processing: A survey on models and techniques
J Poelmans, SO Kuznetsov, DI Ignatov, G Dedene
Expert Systems with Applications 40 (16), 6601-6623, 2013
2042013
Machine learning and formal concept analysis
SO Kuznetsov
2nd International Conference on Formal Concept Analysis (ICFCA'2004), 287-312, 2004
1912004
Learning of simple conceptual graphs from positive and negative examples
SO Kuznetsov
Principles of Data Mining and Knowledge Discovery (PKDD 1999), 384-391, 1999
1771999
Machine learning on the basis of formal concept analysis
SO Kuznetsov
Automation and Remote Control 62 (10), 1543-1564, 2001
135*2001
Reducing the representation complexity of lattice-based taxonomies
S Kuznetsov, S Obiedkov, C Roth
International Conference on Conceptual Structures (ICCS 2007), 241-254, 2007
1282007
Revisiting numerical pattern mining with formal concept analysis
M Kaytoue, SO Kuznetsov, A Napoli
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2011), pp …, 2011
1132011
Formalizing hypotheses with concepts
B Ganter, SO Kuznetsov
International Conference on Conceptual Structures (ICCS 2000), 342-356, 2000
1112000
Algorithms for the construction of concept lattices and their diagram graphs
S Kuznetsov, S Obiedkov
Principles of Data Mining and Knowledge Discovery (PKDD 2001), 289-300, 2001
109*2001
On computing the size of a lattice and related decision problems
SO Kuznetsov
Order 18, 313-321, 2001
1082001
Stability as an estimate of the degree of substantiation of hypotheses derived on the basis of operational similarity
SO Kuznetsov
Nauchno-Tekhnicheskaya Informatsiya Seriya 2, 1990
1041990
Triadic formal concept analysis and triclustering: searching for optimal patterns
DI Ignatov, DV Gnatyshak, SO Kuznetsov, BG Mirkin
Machine Learning 101, 271-302, 2015
1012015
On interestingness measures of formal concepts
SO Kuznetsov, T Makhalova
Information Sciences 442, 202-219, 2018
992018
On the Intractability of Computing the Duquenne-Guigues Base
SO Kuznetsov
J. Universal Computer Science 10 (8), 927-933, 2004
992004
Mathematical aspects of concept analysis
SO Kuznetsov
Journal of Mathematical Sciences 80 (2), 1654-1698, 1996
991996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20