Παρακολούθηση
Andrea Prati
Andrea Prati
Professor of Computer Engineering, University of Parma
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detecting moving objects, ghosts, and shadows in video streams
R Cucchiara, C Grana, M Piccardi, A Prati
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 25 (10), 1337 …, 2003
22412003
Detecting moving shadows: algorithms and evaluation
A Prati, I Mikic, MM Trivedi, R Cucchiara
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 25 (7), 918-923, 2003
12172003
Improving shadow suppression in moving object detection with HSV color information
R Cucchiara, C Grana, M Piccardi, A Prati, S Sirotti
ITSC 2001. 2001 IEEE Intelligent Transportation Systems. Proceedings (Cat …, 2001
7842001
A multi‐camera vision system for fall detection and alarm generation
R Cucchiara, A Prati, R Vezzani
Expert Systems 24 (5), 334-345, 2007
2672007
Probabilistic posture classification for human-behavior analysis
R Cucchiara, C Grana, A Prati, R Vezzani
IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics-Part A: Systems and …, 2004
2532004
Detecting objects, shadows and ghosts in video streams by exploiting color and motion information
R Cucchiara, C Grana, M Piccardi, A Prati
Proceedings 11th international conference on image analysis and processing …, 2001
2252001
Shadow detection algorithms for traffic flow analysis: a comparative study
A Prati, I Mikic, C Grana, MM Trivedi
ITSC 2001. 2001 IEEE Intelligent Transportation Systems. Proceedings (Cat …, 2001
1722001
A fast and effective ellipse detector for embedded vision applications
M Fornaciari, A Prati, R Cucchiara
Pattern Recognition 47 (11), 3693-3708, 2014
1652014
Statistic and knowledge-based moving object detection in traffic scenes
R Cucchiara, C Grana, M Piccardi, A Prati
ITSC2000. 2000 IEEE Intelligent Transportation Systems. Proceedings (Cat. No …, 2000
1552000
Analysis and detection of shadows in video streams: a comparative evaluation
A Prati, R Cucchiara, I Mikic, MM Trivedi
Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision …, 2001
1522001
The Sakbot system for moving object detection and tracking
R Cucchiara, C Grana, G Neri, M Piccardi, A Prati
Video-based Surveillance Systems: Computer Vision and Distributed Processing …, 2002
1442002
Sensors, vision and networks: From video surveillance to activity recognition and health monitoring
A Prati, C Shan, KIK Wang
Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments 11 (1), 5-22, 2019
1272019
Adversarial training for aspect-based sentiment analysis with bert
A Karimi, L Rossi, A Prati
2020 25th International conference on pattern recognition (ICPR), 8797-8803, 2021
1242021
AEDA: an easier data augmentation technique for text classification
A Karimi, L Rossi, A Prati
arXiv preprint arXiv:2108.13230, 2021
1182021
Reliable background suppression for complex scenes
S Calderara, R Melli, A Prati, R Cucchiara
Proceedings of the 4th ACM international workshop on Video surveillance and …, 2006
1132006
Detecting anomalies in people’s trajectories using spectral graph analysis
S Calderara, U Heinemann, A Prati, R Cucchiara, N Tishby
Computer Vision and Image Understanding 115 (8), 1099-1111, 2011
1062011
Video streaming for mobile video surveillance
G Gualdi, A Prati, R Cucchiara
IEEE Transactions on Multimedia 10 (6), 1142-1154, 2008
1052008
A deep analysis on age estimation
I Huerta, C Fernández, C Segura, J Hernando, A Prati
Pattern Recognition Letters 68, 239-249, 2015
1022015
Real-time object detection and localization with SIFT-based clustering
P Piccinini, A Prati, R Cucchiara
Image and Vision Computing 30 (8), 573-587, 2012
992012
Bayesian-competitive consistent labeling for people surveillance
S Calderara, R Cucchiara, A Prati
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 30 (2), 354-360, 2007
882007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20