Παρακολούθηση
Flora Amato
Flora Amato
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The talking museum project
F Amato, A Chianese, A Mazzeo, V Moscato, A Picariello, F Piccialli
Procedia Computer Science 21, 114-121, 2013
1092013
Chatbots Meet eHealth: Automatizing Healthcare.
F Amato, S Marrone, V Moscato, G Piantadosi, A Picariello, C Sansone
WAIAH@ AI* IA, 40-49, 2017
1012017
SOS: a multimedia recommender system for online social networks
F Amato, V Moscato, A Picariello, F Piccialli
Future generation computer systems 93, 914-923, 2019
1002019
Recognizing human behaviours in online social networks
F Amato, A Castiglione, A De Santo, V Moscato, A Picariello, F Persia, ...
Computers & Security 74, 355-370, 2018
862018
SNOPS: a smart environment for cultural heritage applications
F Amato, A Chianese, V Moscato, A Picariello, G Sperli
Proceedings of the twelfth international workshop on Web information and …, 2012
812012
Big data meets digital cultural heritage: Design and implementation of scrabs, a smart context-aware browsing assistant for cultural environments
F Amato, V Moscato, A Picariello, F Colace, MD Santo, FA Schreiber, ...
Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH) 10 (1), 1-23, 2017
752017
Exploiting cloud technologies and context information for recommending touristic paths
F Amato, A Mazzeo, V Moscato, A Picariello
Intelligent Distributed Computing VII: Proceedings of the 7th International …, 2014
732014
Exploiting cloud and workflow patterns for the analysis of composite cloud services
F Amato, F Moscato
Future Generation Computer Systems 67, 255-265, 2017
642017
A model driven approach to data privacy verification in e-health systems
F Moscato, F Amato
Transactions on Data Privacy 8 (3), 273-296, 2015
622015
Terminological ontology learning and population using latent dirichlet allocation
F Colace, M De Santo, L Greco, F Amato, V Moscato, A Picariello
Journal of Visual Languages & Computing 25 (6), 818-826, 2014
582014
Model-driven engineering of cloud components in metamorp (h) osy
F Moscato, F Amato, A Amato, R Aversa
International Journal of Grid and Utility Computing 5 (2), 107-122, 2014
562014
Multimedia social network modeling: a proposal
F Amato, V Moscato, A Picariello, G Sperlì
2016 IEEE Tenth International Conference on Semantic Computing (ICSC), 448-453, 2016
532016
Building rdf ontologies from semi-structured legal documents
F Amato, A Mazzeo, A Penta, A Picariello
2008 international conference on complex, intelligent and software intensive …, 2008
532008
Pattern-based orchestration and automatic verification of composite cloud services
F Amato, F Moscato
Computers & Electrical Engineering 56, 842-853, 2016
522016
Challenge: Processing web texts for classifying job offers
F Amato, R Boselli, M Cesarini, F Mercorio, M Mezzanzanica, V Moscato, ...
Proceedings of the 2015 IEEE 9th international conference on semantic …, 2015
492015
A framework for semantic interoperability over the cloud
F Amato, A Mazzeo, V Moscato, A Picariello
2013 27th International Conference on Advanced Information Networking and …, 2013
482013
Knowledge representation and management for e-government documents
F Amato, A Mazzeo, A Penta, A Picariello
E-Government Ict Professionalism and Competences Service Science, 31-40, 2008
482008
Multimedia story creation on social networks
F Amato, A Castiglione, F Mercorio, M Mezzanzanica, V Moscato, ...
Future Generation Computer Systems 86, 412-420, 2018
472018
Multilayer perceptron: an intelligent model for classification and intrusion detection
F Amato, N Mazzocca, F Moscato, E Vivenzio
2017 31st International Conference on Advanced Information Networking and …, 2017
472017
An fpga-based smart classifier for decision support systems
F Amato, M Barbareschi, V Casola, A Mazzeo
Intelligent Distributed Computing VII: Proceedings of the 7th International …, 2014
472014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20