Παρακολούθηση
Flora Amato
Flora Amato
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The talking museum project
F Amato, A Chianese, A Mazzeo, V Moscato, A Picariello, F Piccialli
Procedia Computer Science 21, 114-121, 2013
992013
SOS: a multimedia recommender system for online social networks
F Amato, V Moscato, A Picariello, F Piccialli
Future generation computer systems 93, 914-923, 2019
882019
SNOPS: a smart environment for cultural heritage applications
F Amato, A Chianese, V Moscato, A Picariello, G Sperli
Proceedings of the twelfth international workshop on Web information and …, 2012
802012
Recognizing human behaviours in online social networks
F Amato, A Castiglione, A De Santo, V Moscato, A Picariello, F Persia, ...
Computers & Security 74, 355-370, 2018
752018
Exploiting cloud technologies and context information for recommending touristic paths
F Amato, A Mazzeo, V Moscato, A Picariello
Intelligent Distributed Computing VII, 281-287, 2014
742014
Chatbots Meet eHealth: Automatizing Healthcare.
F Amato, S Marrone, V Moscato, G Piantadosi, A Picariello, C Sansone
WAIAH@ AI* IA, 40-49, 2017
662017
Big data meets digital cultural heritage: Design and implementation of scrabs, a smart context-aware browsing assistant for cultural environments
F Amato, V Moscato, A Picariello, F Colace, MD Santo, FA Schreiber, ...
Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH) 10 (1), 1-23, 2017
622017
Exploiting cloud and workflow patterns for the analysis of composite cloud services
F Amato, F Moscato
Future Generation Computer Systems 67, 255-265, 2017
612017
A model driven approach to data privacy verification in E-Health systems.
F Amato, F Moscato
Trans. Data Priv. 8 (3), 273-296, 2015
592015
Model-driven engineering of cloud components in metamorp (h) osy
F Moscato, F Amato, A Amato, R Aversa
International Journal of Grid and Utility Computing 5 (2), 107-122, 2014
562014
Terminological ontology learning and population using latent dirichlet allocation
F Colace, M De Santo, L Greco, F Amato, V Moscato, A Picariello
Journal of Visual Languages & Computing 25 (6), 818-826, 2014
552014
Pattern-based orchestration and automatic verification of composite cloud services
F Amato, F Moscato
Computers & Electrical Engineering 56, 842-853, 2016
522016
Multimedia social network modeling: a proposal
F Amato, V Moscato, A Picariello, G Sperlí
2016 IEEE Tenth International Conference on Semantic Computing (ICSC), 448-453, 2016
502016
Knowledge representation and management for e-government documents
F Amato, A Mazzeo, A Penta, A Picariello
E-Government Ict Professionalism and Competences Service Science, 31-40, 2008
482008
A framework for semantic interoperability over the cloud
F Amato, A Mazzeo, V Moscato, A Picariello
2013 27th International Conference on Advanced Information Networking and …, 2013
472013
Building rdf ontologies from semi-structured legal documents
F Amato, A Mazzeo, A Penta, A Picariello
2008 International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive …, 2008
472008
An fpga-based smart classifier for decision support systems
F Amato, M Barbareschi, V Casola, A Mazzeo
Intelligent Distributed Computing VII, 289-299, 2014
462014
Challenge: Processing web texts for classifying job offers
F Amato, R Boselli, M Cesarini, F Mercorio, M Mezzanzanica, V Moscato, ...
Proceedings of the 2015 IEEE 9th international conference on semantic …, 2015
432015
Improving security in cloud by formal modeling of IaaS resources
F Amato, F Moscato, V Moscato, F Colace
Future Generation Computer Systems 87, 754-764, 2018
392018
Kira: A system for knowledge-based access to multimedia art collections
F Amato, V Moscato, A Picariello, G Sperlí
2017 IEEE 11th international conference on semantic computing (ICSC), 338-343, 2017
392017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20