Παρακολούθηση
Cristiano Saltori
Cristiano Saltori
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unitn.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning for classification and localization of COVID-19 markers in point-of-care lung ultrasound
S Roy, W Menapace, S Oei, B Luijten, E Fini, C Saltori, I Huijben, ...
IEEE transactions on medical imaging 39 (8), 2676-2687, 2020
3332020
Incremental learning for the detection and classification of gan-generated images
F Marra, C Saltori, G Boato, L Verdoliva
2019 IEEE international workshop on information forensics and security (WIFS …, 2019
692019
SF-UDA3D: Source-Free Unsupervised Domain Adaptation for LiDAR-Based 3D Object Detection
C Saltori, S Lathuiliére, N Sebe, E Ricci, F Galasso
2020 International Conference on 3D Vision (3DV), 771-780, 2020
252020
Regularized evolutionary algorithm for dynamic neural topology search
C Saltori, S Roy, N Sebe, G Iacca
International Conference on Image Analysis and Processing, 219-230, 2019
112019
Embedding group and obstacle information in LSTM networks for human trajectory prediction in crowded scenes
N Bisagno, C Saltori, B Zhang, FGB De Natale, N Conci
Computer Vision and Image Understanding 203, 103126, 2021
52021
Low-budget label query through domain alignment enforcement
C Saltori, P Rota, N Sebe, J Almeida
Computer Vision and Image Understanding 222, 103485, 2022
1*2022
GIPSO: Geometrically Informed Propagation for Online Adaptation in 3D LiDAR Segmentation
C Saltori, E Krivosheev, S Lathuilière, N Sebe, F Galasso, G Fiameni, ...
arXiv preprint arXiv:2207.09763, 2022
2022
CoSMix: Compositional Semantic Mix for Domain Adaptation in 3D LiDAR Segmentation
C Saltori, F Galasso, G Fiameni, N Sebe, E Ricci, F Poiesi
arXiv preprint arXiv:2207.09778, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8