Παρακολούθηση
Lazaros Vrysis
Lazaros Vrysis
AI & IT Strategist
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MAthE the Game: A Serious Game for Education and Training in News Verification
A Katsaounidou, L Vrysis, R Kotsakis, C Dimoulas, A Veglis
Education Sciences 9 (2), 155, 2019
852019
Machine Learning Algorithms for Environmental Sound Recognition: Towards Soundscape Semantics
V Bountourakis, L Vrysis, G Papanikolaou
Proceedings of the Audio Mostly 2015, 1-7, 2015
582015
Continuous Speech Emotion Recognition with Convolutional Neural Networks
N Vryzas, L Vrysis, M Matsiola, R Kotsakis, C Dimoulas, G Kalliris
Journal of the Audio Engineering Society 68 (1/2), 14-24, 2020
562020
A Web Interface for Analyzing Hate Speech
L Vrysis, N Vryzas, R Kotsakis, T Saridou, M Matsiola, A Veglis, ...
Future Internet 13 (3), 80, 2021
44*2021
1D/2D Deep CNNs vs. Temporal Feature Integration for General Audio Classification
L Vrysis, N Tsipas, I Thoidis, C Dimoulas
Journal of the Audio Engineering Society 68 (1/2), 66-77, 2020
422020
Crowdsourcing Audio Semantics by Means of Hybrid Bimodal Segmentation with Hierarchical Classification
L Vrysis, N Tsipas, C Dimoulas, G Papanikolaou
Journal of the Audio Engineering Society 64 (12), 1042-1054, 2016
392016
Efficient Audio-Driven Multimedia Indexing Through Similarity-Based Speech/Music Discrimination
N Tsipas, L Vrysis, C Dimoulas, G Papanikolaou
Multimedia Tools and Applications 76 (24), 25603-25621, 2017
322017
Machine-Assisted Learning in Highly-Interdisciplinary Media Fields: A Multimedia Guide on Modern Art
E Chatzara, R Kotsakis, N Tsipas, L Vrysis, C Dimoulas
Education Sciences 9 (3), 198, 2019
292019
Growing Media Skills and Know-How in Situ: Technology-Enhanced Practices and Collaborative Support in Mobile News-Reporting
E Sidiropoulos, N Vryzas, L Vrysis, E Avraam, C Dimoulas
Education Sciences 9 (3), 173, 2019
282019
An Enhanced Temporal Feature Integration Method for Environmental Sound Recognition
V Bountourakis, L Vrysis, K Konstantoudakis, N Vryzas
Acoustics 1 (2), 410-422, 2019
282019
Speech Emotion Recognition Adapted to Multimodal Semantic Repositories
N Vryzas, L Vrysis, R Kotsakis, C Dimoulas
13th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and …, 2018
282018
Extending Temporal Feature Integration for Semantic Audio Analysis
L Vrysis, N Tsipas, C Dimoulas, G Papanikolaou
Audio Engineering Society Convention 142, 2017
212017
Mobile Audio Intelligence: From Real Time Segmentation to Crowdsourced Semantics
L Vrysis, N Tsipas, C Dimoulas, G Papanikolaou
Proceedings of the Audio Mostly 2015, 1-6, 2015
182015
A Web Crowdsourcing Framework for Transfer Learning and Personalized Speech Emotion Recognition
N Vryzas, L Vrysis, R Kotsakis, C Dimoulas
Machine Learning with Applications 6, 100132, 2021
162021
Mobile Audio Measurements Platform: Toward Audio Semantic Intelligence into Ubiquitous Computing Environments
L Vrysis, C Dimoulas, G Kalliris, G Papanikolaou
Audio Engineering Society Convention 134, 2013
16*2013
A Mobile Cloud Computing Collaborative Model for the Support of On-Site Content Capturing and Publishing
N Vryzas, E Sidiropoulos, L Vrysis, E Avraam, C Dimoulas
Journal of Media Critiques 4 (14), 2018
152018
Teaching Game Design to Students of the Early Childhood Through Forest Maths
G Kalmpourtzis, L Vrysis, A Veglis
Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, 123-127, 2016
142016
Enhanced Temporal Feature Integration in Audio Semantics via Alpha-Stable Modeling
L Vrysis, L Hadjileontiadis, I Thoidis, C Dimoulas, G Papanikolaou
Journal of the Audio Engineering Society 69 (4), 227-237, 2021
132021
Semi-Supervised Audio-Driven TV-News Speaker Diarization Using Deep Neural Embeddings
N Tsipas, L Vrysis, K Konstantoudakis, C Dimoulas
The Journal of the Acoustical Society of America 148 (6), 3751-3761, 2020
132020
jReporter: A Smart Voice-Recording Mobile Application
L Vrysis, N Vryzas, E Sidiropoulos, E Avraam, C Dimoulas
Audio Engineering Society Convention 146, 2019
132019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20