Παρακολούθηση
Lazaros Vrysis
Lazaros Vrysis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MAthE the Game: A Serious Game for Education and Training in News Verification
A Katsaounidou, L Vrysis, R Kotsakis, C Dimoulas, A Veglis
Education Sciences 9 (2), 155, 2019
422019
Continuous Speech Emotion Recognition with Convolutional Neural Networks
N Vryzas, L Vrysis, M Matsiola, R Kotsakis, C Dimoulas, G Kalliris
Journal of the Audio Engineering Society 68 (1/2), 14-24, 2020
362020
1D/2D Deep CNNs vs. Temporal Feature Integration for General Audio Classification
L Vrysis, N Tsipas, I Thoidis, C Dimoulas
Journal of the Audio Engineering Society 68 (1/2), 66-77, 2020
332020
Crowdsourcing Audio Semantics by Means of Hybrid Bimodal Segmentation with Hierarchical Classification
L Vrysis, N Tsipas, C Dimoulas, G Papanikolaou
Journal of the Audio Engineering Society 64 (12), 1042-1054, 2016
332016
Machine Learning Algorithms for Environmental Sound Recognition: Towards Soundscape Semantics
V Bountourakis, L Vrysis, G Papanikolaou
Proceedings of the Audio Mostly 2015, 1-7, 2015
332015
Efficient Audio-Driven Multimedia Indexing Through Similarity-Based Speech/Music Discrimination
N Tsipas, L Vrysis, C Dimoulas, G Papanikolaou
Multimedia Tools and Applications 76 (24), 25603-25621, 2017
262017
Extending Temporal Feature Integration for Semantic Audio Analysis
L Vrysis, N Tsipas, C Dimoulas, G Papanikolaou
Audio Engineering Society Convention 142, 2017
212017
Speech Emotion Recognition Adapted to Multimodal Semantic Repositories
N Vryzas, L Vrysis, R Kotsakis, C Dimoulas
13th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and …, 2018
192018
An Enhanced Temporal Feature Integration Method for Environmental Sound Recognition
V Bountourakis, L Vrysis, K Konstantoudakis, N Vryzas
Acoustics 1 (2), 410-422, 2019
182019
Mobile Audio Intelligence: From Real Time Segmentation to Crowdsourced Semantics
L Vrysis, N Tsipas, C Dimoulas, G Papanikolaou
Proceedings of the Audio Mostly 2015, 1-6, 2015
172015
Mobile Audio Measurements Platform: Toward Audio Semantic Intelligence into Ubiquitous Computing Environments
L Vrysis, C Dimoulas, G Kalliris, G Papanikolaou
Audio Engineering Society Convention 134, 2013
16*2013
Growing Media Skills and Know-How in Situ: Technology-Enhanced Practices and Collaborative Support in Mobile News-Reporting
E Sidiropoulos, N Vryzas, L Vrysis, E Avraam, C Dimoulas
Education Sciences 9 (3), 173, 2019
142019
A Mobile Cloud Computing Collaborative Model for the Support of On-Site Content Capturing and Publishing
N Vryzas, E Sidiropoulos, L Vrysis, E Avraam, C Dimoulas
Journal of Media Critiques 4 (14), 2018
142018
Machine-Assisted Learning in Highly-Interdisciplinary Media Fields: A Multimedia Guide on Modern Art
E Chatzara, R Kotsakis, N Tsipas, L Vrysis, C Dimoulas
Education Sciences 9 (3), 198, 2019
132019
MIREX 2015: Methods for Speech/Music Detection and Classification
N Tsipas, L Vrysis, C Dimoulas, G Papanikolaou
MIREX 2015, 2015
132015
Enhanced Temporal Feature Integration in Audio Semantics via Alpha-Stable Modeling
L Vrysis, L Hadjileontiadis, I Thoidis, C Dimoulas, G Papanikolaou
Journal of the Audio Engineering Society 69 (4), 227-237, 2021
122021
jReporter: A Smart Voice-Recording Mobile Application
L Vrysis, N Vryzas, E Sidiropoulos, E Avraam, C Dimoulas
Audio Engineering Society Convention 146, 2019
122019
A Web Interface for Analyzing Hate Speech
L Vrysis, N Vryzas, R Kotsakis, T Saridou, M Matsiola, A Veglis, ...
Future Internet 13 (3), 80, 2021
112021
Experimenting with 1D CNN Architectures for General Audio Classification
L Vrysis, I Thoidis, C Dimoulas, G Papanikolaou
Audio Engineering Society Convention 148, 2020
112020
Investigation of an Encoder-Decoder LSTM Model on the Enhancement of Speech Intelligibility in Noise for Hearing Impaired Listeners
I Thoidis, L Vrysis, K Pastiadis, K Markou, G Papanikolaou
Audio Engineering Society Convention 146, 2019
112019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20